Et begynnende ubehag? aldrimer.no

…Men i bunn av henvendelsene ligger det et gryende raseri og bunnløs frustrasjon over at politikerne – i alle partier – synes ute av stand til å sikre Norge, ett av verdens rikeste land, en tilfredsstillende sivil og militær beredskap. Mer enn fem år etter 22. juli 2011 er fortsatt elementære deler av Norges sivile beredskap og anbefalingspunkter fra 22. juli-kommisjonen fortsatt helt i det blå. Og det er flere år siden Norge hadde et tilfredsstillende, militært, nasjonalt forsvar. Det vil ta mange år før Norge greier å reetablere dette, selv hvis politikerne allerede fra i morgen av begynner å gjøre absolutt alt riktig. Läs artikel

alle-nordmenn-1024x571

Ekot direktrapporterar från lördagsintervjun med ryske ambassadören, Sveriges Radio

Viktor Tatarintsev, Rysslands ambassadör, medverkade i Ekots lördagsintervju. Vi direktrapporterade under intervjun.

Erik Norberg, Ekot: Välkommen till den här direktrapporteringen med anledning av att Rysslands Sverigeambassadör Victor Tatarintsev gästar Ekots lördagsintervju. I programmet kommer Tatarintsev bland annat att få frågor om:

  • Relationerna Ryssland – Sverige – EU.
  • Det nedskjutna malaysiska passagerarplanet, flight MH17.
  • Den ryska militära operationen i Syrien.
  • Rysk desinformation och Kremls inställning till massmedier.

Lyssna på intervjun.

Återinför värnplikten, Ingemar Andréasson, vlt.se

I…dag kan Sverige ställa upp med 30 000 soldater om man anstränger sig. Flygflottiljer och arméregementen finns inte mer. Kustförsvarsanläggningar är skrotade. Marinen har bara några fartyg. Stridsledningscentraler har försvunnit. Dessutom har civilförsvaret också rustats ner. Beredskapen att hantera befolkningen vid en kris finns inte. Den stora skogsbranden visade mycket tydligt att samhället inte längre klarar oväntade händelser.

 Kommunerna saknar förmåga att hantera ovanliga händelser. Västerås är inget undantag. När man har svårt att klara primära behov inom äldrevård och skola, hur kan man då klara när det blir svåra lägen?

Om Sverige grundutbildar soldater i ett värnpliktsförsvar kan landet snabbare ställa om i ett krisläge. Sverige bygger då upp ledningskapacitet och kan utrusta och bemanna de tre försvarsgrenarna och civilförsvaret. Läs artikel

Estland godkänner finskt USA-samarbete, Österbottens Tidning

Estland har inga ambitioner på att hindra Finland och USA från att bygga upp ett fördjupat militärt samarbete.

Det här sade Estlands nya utrikesminister Jürgen Ligi som besökte Helsingfors på fredagen.

– Vi har inga problem med det här samarbetet, intygade Ligi.

Påståendet framfördes i en kolumn i Helsingin Sanomat i början av september. Enligt den vill Estland att Finland ska bli medlem i Nato och vill därför hindra att Finland och USA utvecklar ett alternativt samarbete. Läs artikel

Niinistö besviken på nederländska myndigheter, vasabladet.fi

När de nederländska myndigheterna bad om handräckningen önskade de att frågan hemlighålls. Nu tas saken upp i offentligheten efter att den kommenterats i Nederländerna, sade Niinistö…

Niinistö uppger att Finland flera gånger skickat utredningsmaterial till Nederländerna. Men samtidigt har Finland tvingats ta ställning till om överlämnandet av uppgifterna och splitter från testerna till en tredje part strider mot inköpsavtalet för robotsystemet. Robotarna är köpta från Ryssland.

– Att överlämna uppgifterna verkar vara en naturlig sak, men från en handelsjuridisk synvinkel är det inte det, sade Niinistö under presskonferensen.

Niinistö tillade att Finland inte diskuterat utredningen med Ryssland. Ryska myndigheter har informerats om frågan men den har inte diskuterats, sade han.Läs artikel

Ett modernt psykologiskt försvar, forvarsmakten.se

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att redogöra för de verksamheter svenska statliga myndigheter bedriver som är relevanta för ett psykologiskt försvar anpassat efter dagen förhållanden. Regeringen har även beslutat att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ingå samarbetsavtal med Natos centrum för strategisk kommunikation.

– Sverige är redan i dag utsatt för påverkansoperationer som bland annat syftar till att påverka vår säkerhetspolitik. Våra myndigheter behöver därför utveckla sin förmåga att identifiera och möta påverkanskampanjer, säger inrikesminister Anders Ygeman.Läs pressmeddelande

Positivt att kombinera frivillighet med plikt, forsvarsmakten.se

– Försvarsmakten vill ha soldater och sjömän som är motiverade, vilket vi har fått i det frivilliga systemet. Men vi ser också fördelar med att kunna använda en totalförsvarsplikt som ett komplement till frivilligheten. Det ger en flexibilitet att kunna variera antalet inryckande över tiden, utifrån omvärldsläge och krav på försvarsförmåga, säger tillförordnad personaldirektör Klas Eksell. Läs artikel

Utredningen har kommenterats på den här sajten: “En bra bit kvar till ett folkförankrat territorialförsvar” och “Ett betänkande som inte har det minsta med allmän värnplikt att göra”.

NATOS Insatschef i Sverige, forsvarsmakten.se

Försvarsmakten har under två dagar haft besök av Insatschefen för NATO – styrkorna i Europa, Joint Force Commander – Brunssum, general Salvatore Farina. Värd för besöket var Försvarsmaktens Insatschef viceamiral Jan Thörnqvist.

Besöket syftade till att bland annat diskutera situationen i och kring Östersjön och övningsverksamhet. Mötet var den första gemensamma för de båda Insatscheferna och de såg det viktigt att träffas för att fortsätta den sedan länge väl fungerande dialogen mellan Sverige och NATO. Under första dagen träffade också generalen och viceamiralen Sveriges överbefälhavare, Micael Bydén.Läs artikel

Övning på Västkusten, forsvarsmakten.se

Om några dagar inleds en övning på Västkusten i ett område mellan Göteborg och Lysekil.

Det är bevakningsbåtkompaniet tillhörande Amfibieregementet som genomför övning i skärgårdsmiljö. Syftet är att öka förmågan att skydda viktiga hamnar, anläggningar och civil sjöfart.

Havet länkar samman människor och förser oss med försörjning. För Sverige är import- och exporthandeln som går via östersjön extremt viktig där hela 90 procent går via sjövägen. Göteborgs hamnar är en viktig länk in mot Sverige och därför är det viktigt att tillse att det finns fria vägar in och ut. Läs artikel