Nya rekryter inleder tjänstgöringen, puolustusvoimat.fi/

Måndagen den 4 juli 2016 inleder omkring 12 000 värnpliktiga män och frivilliga kvinnor sin tjänstgöring. Andelen kvinnor är omkring 300. För första gången kan nu alla beväringar boka egen sittplatsbiljett i fjärrtågstrafiken.

Inom armén inleder omkring 10 000, i marinen ungefär 1 550 och vid flygvapnet cirka 650 män och kvinnor sin tjänstgöring. Gränsbevakningens truppförband tar emot omkring 300 rekryter.

Björneborgs brigad, som har verksamhet på två orter (Säkylä och Niinisalo) tar emot flest beväringar, där väntar man drygt 2 100 rekryter. Kajanalands brigad och Karelska brigaden tar bäggedera mot ungefär 2 000 rekryter. Nylands brigad, som ger beväringsutbildning på svenska, tar emot cirka 750 rekryter. Läs artikel

Putin says Russia won’t enter arms race with NATO, Washington Post

NATO’s military buildup near Russia’s borders has upset military parity in Europe, President Vladimir Putin said Thursday, adding that Russia will take retaliatory measures without entering an arms race.

Putin said that NATO is openly showing its anti-Russian intentions by deploying forces in Poland and the Baltics and building missile defense sites.

“All that is aimed at undermining a military parity that has formed over decades,” Putin said in a foreign policy speech before top Russian diplomats.

NATO has rotated weapons and troops to reassure its eastern members amid tensions with Russia over the Ukrainian crisis.

Russia has described NATO’s U.S.-led missile shield as a top security threat, rejecting Washington’s claims that the shield is intended to fend off the Iranian missile threat. Läs artikel

Lännen Media: Finland gör upp försvarsavtal med Storbritannien

Finland gör upp ett bilateralt avtal om försvarssamarbete med Storbritannien, skriverLännen Media. Detaljerna i avtalet är hemliga.

Försvarsminister Jussi Niinistö säger att arbetet med att utveckla och fördjupa det finsk-brittiska försvarssamarbetet har pågått sedan i fjol.

– Efter att avtalet är klart är vi vad gäller försvarssamarbete en nära partner till Storbritannien. Vi försöker öka stabiliteten och signalera åt vår omgivning att Finland stärker sitt samarbete med väst, säger Niinistö till Lännen Media.Läs artikel

SD: I Nato blir Sverige ett automatiskt mål i krig, Svenska Dagbladet

Häromdagen publicerade Sten Tolgfors och Stefan Wallin en artikel där de argumenterar för ett svenskt och finskt medlemskap i Atlantpakten. Men deras argumentation innehåller flera problem.

För det första är det värt att komma ihåg att medlemskapet i Atlantpakten inte är den enbart tekniska fråga som många vänner av ett svenskt medlemskap vill göra det till. Om Sverige skulle gå in i pakten så är det ett ställningstagande för den ena av två stormaktsallianser i vårt närområde. Läs artikel

Baltikums självständighet fyller 25 år, Gunnar Lassinantti, NSD

…Baltikum har snabbt integrerats i väst som medlemmar i Nato och EU, och måhända vänt Ryssland ryggen alltför ensidigt.

De trycker t o m på Finland och Sverige att bli medlemmar i Nato. Våra länder har andra historiska och strategiska skäl för att vara militärt alliansfria och stå utanför Nato.

Vid ett seminarium på temat Sverige, Norden och baltiska länderna i Stockholms ABF-hus förespråkade Sveriges tidigare utrikesminister Lena Hjelm-Wallén och Ulf Sundqvist, tidigare statsråd och ordförande i finska SDP, fortsatt militär alliansfrihet för våra länder.

”Vi är ödesbestämda till varandra”, sa Sundqvist.

Estlands Sverigeambassadör Merle Pajula förklarade Estlands Natomedlemskap utifrån geografiska förutsättningar.

”Ryssland tar väst på allvar när väst är samlat”, hävdade Pajula.

”Vi får aldrig sluta fråga om mänskliga rättigheter och annekteringen av Krim, men också nå ut till ryska befolkningen”, sa Sveriges Estlandsambassadör Anders Ljunggren. Läs artikel