Statsministern i Eko-intervju om alliansfriheten

Stefan Löfven frågas ut av Ekots Magnus Thorén, bland annat om alliansfriheten.

Ekot: Varför säger regeringen så hårt nej till Nato-medlemskap? Varför är det så viktigt för dig?

Stefan Löfven: Det är inte aktuellt. Den här typen av frågor är för viktig för att kunna slarva med, och det bekymrar mig att en del av oppositionen driver en fråga så hårt att det skapas spänningar i en säkerhetspolitisk fråga där det handlar om Sveriges säkerhet ytterst. Jag anser att det är de som driver förändringen som har att komma med bevisen.
Vi har haft fred i 200 år i Sverige, och det skall vi vara oerhört glada för.
Ekot: Men Finland står ju också utanför, och där har regeringen en mer öppen attityd. Man säger nej för tillfället, men om säkerhetsläget försämras så kan det omprövas. Varför är det fel att hålla en sådan där dörr öppen?
Stefan Löfven: Det finns inget politiskt tryck för det, men det är precis så man uttrycker. Jag säger att vi skall se till när vi bygger säkerhetspolitiken, så är det förstås en fråga om medlemskap eller inte i alliansen, men det är också en fråga om vad vi gör nu för att det inte blir ett ytterligare spänt läge.

Läs mer

Sveriges USA-avtal väcker frågor i Finland, svenska.yle.fi

Sveriges nyligen undertecknade samarbetsavtal med USA väcker debatt mellan svenska och finländska politiker. Varför ska Sverige ligga med USA? frågar Carl Haglund i Visby.

För en månad sedan undertecknade Sverige ett avtal om utökat militärt samarbete med USA. Man ska stärka sitt samarbete genom gemensamma övningar och informationsutbyte och avtalet ska sända en säkerhetspolitisk signal, säger den svenska regeringen.

Det här samarbetsavtalet har fått finländska politiker att flera gånger ställa frågor till sina svenska kollegor om vad avtalet egentligen innebär. Läs artikel

Den finländska Natoutredningen, Mikael Jansson (SD) och Roger Richtoff (SD) , Lantvärnet

Den finländska Natoutredningen klargör ingenting som inte redan var känt.

Direktiv till utredningen avgränsar frågeställningen till att gälla vad som händer vid ett Natomedlemskap. Alternativen Ja och Nej till Natomedlemskap ställs inte emot varandra, man ger därför ingen rekommendation till beslutsfattarna…

Detta är värt att komma ihåg också för svensk del: utredningar av ett svenskt medlemskap i Atlantpakten skulle inte och kan inte ge några slutgiltiga svar på frågan om vad Sverige ska göra. Det skulle bli en uppräkning av kända data och till slut skulle det luta åt det håll utredarna redan från början lutade åt. Det som saknas är debatt om varför det uppstått ett säkerhetspolitisk vakuum i delar av Östersjöområdet. Partierna bör ta tydlig ställning för att stärka debatten. Läs artikel

President Niinistö beröms för sin utrikespolitik, vasabladet.fi

President Sauli Niinistös agerande som ledare för Finlands utrikespolitik är den största orsaken till hans popularitet, bedömer representanter för riksdagspartierna till FNB.

Niinistö får beröm för att han skött utrikespolitiken på ett ansvarsfullt sätt och för att han betonat vikten av att sköta relationen till Ryssland…

I en enkät som tidningen Helsingin Sanomat publicerade på söndagen svarade 89 procent att de tycker att Niinistö gjort rätt så bra eller mycket bra ifrån sig som president. HS skriver att Niinistö har varit populär under hela sin tid som president men att hans popularitet nu har nått samma nivå som då president Tarja Halonen var som populärast. Läs artikel

Sveriges officerare tror inte på försvaret, arbetet.se

Svenska officerare tror inte att Sverige kan försvaras. Åtta av tio i Officersförbundets medlemsenkät menar att bristerna inom försvaret fortfarande är så stora att uppgiften blir omöjlig. Men däremot ökar förtroendet för försvarsledningen. 

”Om vi av någon anledning skulle stå ensamt som land så lovar jag att Försvarsmakten kommer att göra allt vi kan ned till sista man eller kvinna som står med vapen i hand”, förklarade den nye ÖB:n Micael Bydén i en TT-intervju tidigt i våras…

Med slutklämmen: ”Det är inte avancerade stridsflygplan, stridsvagnar, ubåtar eller korvetter som försvarar Sverige. Utan personal inget försvar”.Läs artikel

Okända flygfarkoster tros ha kränkt nattlig militärövning, Dagens Nyheter

Fjärrstyrda flygfarkoster flög i juni in över förbjudet område vid Utö i Stockholms skärgård, kan DN i dag avslöja. Just då genomfördes den Natoledda militärövningen Baltops där. Farkosterna kom på natten och överrumplade det svenska försvaret som utreder vem som ligger bakom…

Enligt DN:s militära källor var man på svensk sida villrådig om hur man skulle agera när rapporterna från Utö kom in till Högkvarteret.

– Detta är helt klart ett problem för oss, medger en hög officer.

I våra östra grannländer har de agerat resolut. Vid en Natoövning i Estland förra året öppnade soldaterna vid flygbasen Ämari eld med sina automatkarbiner. De sköt mot och skadade en helikopterdrönare med kamera som misstänktes ha varit fjärrstyrd av ryska specialtrupper. Lettland gav så sent som i juni klartecken till sin försvarsmakt att obemannade farkoster över militära övningsområden får skjutas ned. Läs  artikel

Svenskt sjöterritorium kränkt av portugisiskt statsfartyg, Försvarsmakten

Den 26 juni kom ett portugisiskt statsfartyg in på svenskt territorium utan tillstånd vilket betraktas som en kränkning.

 Den portugisiska ubåten Tridente kom vid färd strax söder om Göteborg innanför svensk territorialgräns. Under hela tiden befann sig u-båten i ytläge. Händelsen inträffade den 26 juni.

Försvarsmakten har lämnat en rapport om händelsen till regeringskansliet. Läs meddelande

Veckans citat: Carl Bildt om Putin

“Värt att notera är dock att vad han sade om Nato-medlemskap var milt i förhållande till det han hade att säga om de amerikanska antirobotsystem som nu utplacerats i Rumänien och som planeras utplacerats i Polen 2018.Här är det tydligt att man ser ett hot som man knappast kommer att vara likgiltigt för.Och på denna punkt råkar det vara så att jag tillhör dem som anser att det vore klokt av USA och Nato att iaktta större försiktighet.I kombinationen av det han sade ligger att det är mindre medlemskap i Nato i sig och mer faktiskt militär infrastruktur av visst slag som föranleder ryska tydliga reaktioner och dispositioner.Det har sin betydelse också för diskussionen om Finlands och Sveriges möjliga medlemskap i Nato. Om ett sådant förenas med restriktioner mot vissa typer av infrastruktur eller system skulle detta innebära ett klokt hänsynstagande till rimliga ryska intressen.”

Carl Bildt på sin blogg

Folkomröstningars förbannelse, Joakim Carlsson , ledare i Östra Småland

…Brexit visar hur viktigt det är att hålla huvudet kallt i den svenska debatten om Nato-medlemskap. Det är en fråga som håller på att kidnappas av de högröstat ansvarslösa. Till dessa hör dessvärre Liberalernas ledare Jan Björklund.

Björklund var först med att säga att ”Socialdemokraterna har inte ett veto i Nato-frågan, om det finns majoritet för ett Nato-medlemskap”. Han har fått stöd från Moderaterna och Kristdemokraterna, medan Centerpartiet också vill gå med, men betonar behovet av bred politisk samsyn.

Man får hoppas att Centern menar allvar med det.

För att gå Björklunds väg vore förödande. En eller annan opinionsundersökning eller en bräcklig riksdagsallians kan inte ligga till grund för ett svenskt Natomedlemskap.

Det vore idiotiskt att kasta 200 år av fredsbevarande politisk balansakt på soptippen hur som helst. Men Björklund verkar villig att göra det bara för att få en stridsfråga där allianspartierna är någorlunda eniga. Läs artikel

Putin: Nato krigar gärna mot Ryssland till sista finnen, Hufvudstadsbladet

…Den finska journalistkåren vill veta vad Ryssland menar med beskedet att landet tänker öka sin närvaro i Östersjön efter annekteringen av Krim varpå Putin gravallvarlig slår fast att Ryssland då aldrig skulle tillspetsa eller provocera och att samma instanser som provocerade fram revolutionen i Ukraina nu försöker elda under de spänningar som finns på andra håll, i Baltikum och omkring Östersjön.

Putin hävdar att Ryssland som en följd av att Finland är ett alliansfritt land har dragit bort sina trupper i närheten av den finska gränsen och att man i motsvarande grad håller på att placera ut trupper längs med gränsen mot Nato och Baltikum. Putin förklarar att man gör det här eftersom man upplever att Natos missilförsvarssköld hotar Rysslands kärnvapen…

Putin säger att man inte i Ryssland tänker sig att Finland kommer att gå med i Nato, men att beslutet är finländarnas:

– Låt mig formulera mig på ett annat sätt. Jag citerar nu en finsk vän: Nato skulle sannolikt gärna kriga mot Ryssland till den sista finländska soldaten. Är det det ni vill? Vi önskar det inte, men det är ert beslut. Läs artikel

Recension av ”Försvaret främst”, Christer Olsson i BTJ (Bibliotekstjänst)

Lektören Christer Olsson talar om  ”Försvaret främst” som ”Denna genomarbetade och välskrivna diskussionsbok som inte kräver förkunskaper vänder sig till en bred samhällsintresserad allmänhet. De utmärkta historiska bakgrundsbeskrivningarna och omvärldsanalyserna gör att den också kan användas på universitetsnivå.” Från recension i BTJ-häftet nr 5, 2016

Niinistö och Putin diskuterade ekonomi, miljö och flygsäkerhet, svenska.yle.fi

Republikens president Sauli Niinistö och Ryssland president Vladimir Putin diskuterade under eftermiddagen om bilaterala och internationella frågor i Gullranda i Nådendal. Putin godkände Niinistös förslag att flygplan som flyger över Östersjön borde ha sin transponder påkopplad.

Efter ett par timmars diskussioner kom presidenterna till presskonferensen med omkring hundra journalister främst från Finland, men också från Ryssland.

President Niinistö sade på presskonferensen att han hade tagit upp flygsäkerheten på Östersjön. Problemet har varit att flygplan åker utan att ha sina transpondrar påkopplade. Det är en risk eftersom planen inte kan identifieras. Niinistö föreslog för Putin att man kunde komma överens om att de ska vara påkopplade.

President Putin lovade ta itu med saken när han kommer till Moskva. Ärendet tas upp då Rysslands och Natos samarbetsorgan möts i Bryssel. Läs artikel