Vad betyder Europa för USA? Theo Sommer i Die Zeit

Både Barack Obama och hans möjliga efterträdare i Vita huset Donald Trump är överens på en punkt: att européerna betalar för litet för sin egen säkerhet och för sitt eget försvar. De är enligt dem free-riders. Den observationen görs av den tyske liberale publicisten Theo Sommer i en krönika i Die Zeit.

Sommer hänvisar till ett uttalande av Obama i Hannover nyligen: ”För att vara ärlig, européerna är ofta alldeles för självbelåtna när det handlar om deras egen säkerhet.” Trump går längre: han anser Nato vara ”obsolet”. Alliansen måste enligt honom omstruktureras: om Förenta staternas förbundna inte betalar vad det kostar, ”måste USA vara redo att låta dessa länder försvara sig själva”.

Läs mer

Nato-debatten är inte så enkel, Jesper Bengtsson , Tiden

…Den stora fördelen om vi väljer att stanna utanför Nato är exakt densamma som motiverat alliansfriheten under alla dessa år. Vi riskerar inte lika enkelt att dras in i en konflikt som vi inte själva är en del av. Vi har på ett tydligare sätt det slutliga avgörandet i våra egna händer, även om man aldrig kan utesluta att vi ändå mot vår vilja skulle dras in i exempelvis en väpnad aggression i vårt närområde.

Det andra tunga argumentet är USA:s dominans. Under Barack Obama hade ett Nato-medlemskap ställt Sverige inför ganska få svåraöverväganden, men med Trump som president, om det nu gud förbjude skulle bli så, hamnar Nato i ett svårare läge. Mycket svårare…

Det tredje argumentet, något mer komplicerat, är att de säkerhetspolitiska spänningarna skulle öka i vår del av världen om både Sverige och Finland skulle bli medlemmar, och alla utgår ifrån att det i så fall kommer att ske samtidigt. Det är inte på något sätt rimligt att låta Putins eventuella ilska över att få två nya Nato-länder nära sitt lands gräns styra vårt beslut. Sverige måste föra en självständig säkerhetspolitik. Men det vore direkt korkat att inte kalkylera med de säkerhetspolitiska konsekvenserna av ett säkerhetspolitiskt beslut. Läs artikel

Tal av Peter Hultqvist: Warsaw Nato Summit – How to face new challenges in Europe and the Baltic sea region? regeringen.se

…The changing security environment has prompted steps toward enhanced political dialogue and practical cooperation between NATO, Finland and Sweden. For example, we have proposed a bill to the parliament on Host Nation Support, an administrative yet important agreement which will make it easier for us to exercise together and to prepare for giving and receiving military help in a crisis situation. We want to have the same position as Finland in this regard.

In our partnership, we now focus on:

First, continued political dialogue on shared security challenges is essential in our cooperation with NATO. Looking towards the Warsaw Summit, we see a need to discuss mutually relevant issues regarding common security threats. Focus should be on substance, not on formats. From our perspective, the Baltic Sea security is a given topic also at the Summit.Läs talet

Ytterligare ett steg mot Nato – men alliansfriheten kvar

Onsdagen den 25 maj röstade riksdagen för värdlandsavtalet med 254 för och 40 emot. Det var en klar majoritet för, men en icke obetydlig minoritet röstade mot.
Röstsiffrorna speglar inte hela den opposition som finns i riksdagen mot avtalet. Fler miljöpartister än de fyra som röstade nej skulle säkert helst ha önskat att avtalet ej antogs men följde partilinjen.
Bland socialdemokraterna kan man också räkna med att det fanns en tyst opinion, men här är partidisciplinen ännu hårdare. De tre största partidistrikten, Stockholm, Göteborg och Skåne, hade avvisat eller krävt ett uppskjutande av värdlandsavtalet.
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade mot avtalet.
Regeringen har varit ovillig att utveckla alliansfrihetens förtjänster. Försvarsminister Peter Hultqvist refererade under riksdagsdebatten om värdlandsavtalet till i Finland, där man har varit tydligare med att motivera alliansfriheten och pekat på de negativa konsekvenser för landets säkerhet som ett Nato-medlemskap skulle innebära. Själv ville han dock inte gå in på eventuella problem med Nato-närmandet utan hänvisade till en sittande utredning om säkerhetspolitiken. När regeringen duckar om motiven för alliansfriheten, växer farhågorna för att värdlandsavtalet och närmandet till Nato inte har någon bortre gräns.

Läs mer

Nato-frågan har ingen Linje 2, Ulrika Kärnborg, Dagens Arena

I går fattades det beslut om värdlandsavtalet. En riksdagsmajoritet vill både ha kakan och äta upp den.

I går tog Sverige ännu ett steg mot det som kallats en smyganslutning till Nato. Riksdagen beslutade som väntat att godkänna samarbetsavtalet mellan Sverige och Nato, det så kallade värdlandsavtalet.

Detta trots att Miljöpartiet – de visionära realisterna – är så splittrat i frågan att fyra riksdagsledamöter valde att samma dag som debatten om värdlandsavtalet hölls i riksdagen, publicera en rungande protest på DN Debatt . Läs artikel

Soldatutbildning förlängs, svt.se

…Det blev för dyrt med all övertidsersättning och allt arvode som skulle betalas ut när de nya soldaterna skulle öva. Därför har man nu gjort om utbildningen så att den i större utsträckning liknar den gamla värnpliktsutbildningen.

Men det är inte bara utbildningstiden som ses över. För trots stora rekryteringskampanjer har försvaret haft svårt att få tag på folk. Av de 4000 som utbildas varje år saknas omkring 1500 personer. Därför ser en statlig utredare nu över möjligheten införa någon form av frivillig värnplikt. Läs artikel

Protokoll från riksdagsdebatten om värdlandsavtalet, riksdagen.se

Utdrag ur protokollet:

Stig Henriksson (V): Något som inte är oklart är dock följande – som upprepas fyra gånger i propositionen – Avtalet är avsett att användas över hela skalan av situationer då Sverige kan komma att ta emot Natos militära stöd, dvs. såväl i fredstid (t.ex. för övningar) som vid kriser och i krig i Sverige eller i närområdet. Det fortsätter i avsnitt 2.1 där det står: under Nato-ledd militär verksamhet. Det är vad avtalet handlar om – även krig i Sveriges närområde. Redan av avsnitt 1.2 framgår att den Natoverksamhet som ska kunna bedrivas från Sverige inkluderar angrepp på tredje part. Angrepp. Sverige kan alltså förvandlas till en bas för angrepp på tredje land.

Björn Söder (SD): Om Sverige tecknar ett värdlandsavtal med Atlantpakten riskerar vi att bidra till en situation där spänningarna mellan stormakterna ökar och att Sverige blir indraget i en eventuell konflikt. Att Atlantpakten eventuellt kan sätta upp en militärbas i Sverige enligt förutbestämda rutiner och med hjälp av andra förberedelser är något som andra stormakter måste ta i beaktande och räkna med i sina krigsplanläggningar. Dessa länder kommer givetvis att agera och reagera på något sätt. Hur vet vi inte, men att det blir reaktioner kan vi alla räkna med.

Sverige riskerar därmed att bli måltavla i händelse av konflikt, samtidigt som vi inte har den försvarsförmåga som krävs för att hantera en sådan situation. Det är inte att bedriva en ansvarsfull försvars- och säkerhetspolitik för Sverige.

Läs mer

Sveriges statsminister Stefan Löfven deltar i Gullranda-diskussioner, presidentti.fi

Säkerheten i Nordeuropa och Finlands och Sveriges försvarssamarbete är huvudteman vid årets Gullranda-diskussioner, där republikens president Sauli Niinistö står värd den 19–20 juni 2016. Sveriges statsminister Stefan Löfven håller tal på söndag kväll. President Niinistö och statsminister Löfven har också ett bilateralt möte före evenemanget.

På måndagen inleds programmet med en diskussion om säkerheten i Östersjöområdet och Nordeuropa. I paneldiskussionen deltar från Finland riksdagsledamot Erkki Tuomioja och ambassadör René Nyberg och från Sverige riksdagsledamot Allan Widman, försvarsutskottets ordförande, och ambassadör Mats Bergqvist. Riksdagsledamot Carl Haglund leder diskussionen.

…På eftermiddagen förs diskussioner i mindre grupper. Teman är integrationen av invandrare, Finlands och Sveriges försvarssamarbete och det arktiska samarbetet. Vid avslutningssessionen sammanfattar ordförandena för arbetsgrupperna de diskussioner som förts i grupperna. Läs om seminariet

Många säger nej till Natoavtalet, Pierre Schori och Stina Oscarson i Aftonbladet

…Sedan utredningen ( den alternativa Nato-utredningen, red)  presenterades i maj har de tre största partidistrikten inom socialdemokratin, Stockholm, Göteborg och Skåne, avvisat eller krävt ett uppskjutande av Värdlandsavtalet.

Ett faktum som det varit förvånansvärt tyst om.

Minoritetsskyddet i regeringsformen finns för att säkerställa att inte nya lagar på något sätt riskerar att innebära inskränkningar grundlagsskyddade rättigheter för någon grupp. I fallet med värdlandavtalet kan det finnas fog att misstänka att detta skulle kunna ske på ett flertal punkter bland annat gällande informationsfrihet, demonstrationsfrihet, näringsfrihet och likabehandlingsprincipen.

Då mycket av den militära övningsverksamheten är förlagd till norra delen av Sverige kan detta bli särskilt påtagligt för den samiska befolkningen. Läs artikel

Natodebatten kan inte bli dummare, Anders Lindberg, Aftonbladet

…Regeringens samarbetslinje med Nato plockar russinen ur kakan, kanske Natolobbyn då invänder.Vi borde visa solidaritet med Baltikum och gå med. Som det är nu är vi bara fripassagerare.På sätt och vis har de rätt. Den militära alliansfriheten låter Sveriges nationella intressen väga tyngre än andra länders. Det är kanske inte så idealistiskt. Men det är så riktig internationell politik ser ut. Läs artikel

”Vi utesluter inget för framtiden”, Blekinge Läns Tidning

…Men hur ställer sig ministrarna till ett verkligt samarbete mellan Finland och Sverige, som faktiskt garanterar att den ena kommer till den andres undsättning? Det har förekommit en del bitska toner i den finländska debatten om det svenska, usla försvaret. Sverige kan inte ens hjälpa sig själva, så hur skulle de kunna komma till Finlands hjälp, har det låtit.

Niinistö utesluter inget för framtiden, säger han. Och det är som sagt uppenbart, att våra länder håller på att jobba fram ett nytt förhållningssätt till varandra. Läs artikel

SD backar om Natoavtal, Aftonbladet

Värdlandsavtalet med Nato ser ut att röstas igenom i riksdagen i morgon. Det står klart efter att Sverigedemokraterna kovänt i frågan om en vilandeförklaring.

– Ja, det är tvärskurs kan man säga, säger partiets försvarspolitiske talesperson till TT.

Partiets riksdagsgrupp tog beslutet på tisdagskvällen, uppger partiets presschef för TT.

– Det finns en väldigt bred majoritet för värdlandsavtalet i riksdagen. Vi och Vänsterpartiet utgör ungefär 20 procent av ledamöterna i kammaren. Vi skulle säkert kunna skjuta upp det här några veckor, men någon vilandeförklaring hade det inte blivit. Det är inte seriöst att bara obstruera för sakens skull. Vi är ett stort parti nu som vill ta ansvar för landet, säger Jimmie Åkesson till Aftonbladet. Läs atikel