Regeringen utser utredare mot hotande soldatbrist, SVT.se

I ett försämrat säkerhetspolitiskt läge hotas försvarsmakten av personalbrist. Därför utsåg regeringen i dag Annika Nordgren Christensen till särskild utredare. Hon ska snabbutreda ett långsiktigt hållbart system och en moderniserad form av värnplikt kan komma att införas.

År 2010 ersattes den allmänna värnplikten med en frivillig grundläggande soldatutbildning. Den frivilliga utbildningen räcker inte för att trygga personalförsörjningen och många heltidsanställda soldater hoppar av. Enligt försvarsmaktens bedömningar kommer det att saknas 2700 gruppbefäl, soldater och sjöman år 2020. Läs artikel

 

Sverige, Ryssland och Nato, Ulf Bjerén i Blekinge Läns Tidning

Men kontrollerar vi vad taleskvinnan för Rysslands UD Maria Zacharova sa på den presskonferens i Moskva som föranledde Wallströms protest ser vi att hon inte framförde något hot. Inte heller, i skarp kontrast till USA-senatorn John McCain vid sitt Sverigebesök nyligen, blandade hon sig i Sveriges inre angelägenheter.

Hon sa ordagrant:

”Man påtvingar den svenska allmänna opinionen idén om att Sverige måste gå med i Nato för att garantera sin nationella säkerhet. Vår ståndpunkt är väl känd. Vi har upprepade gånger hävdat att en stats förvars- och säkerhetsstrategi är en intern och suverän angelägenhet för denna stat. Läs artikel

Sverige har lyckats äta kakan …, Staffan Bruun, Hufvudstadsbladet

Jaakko Iloniemi anser att Sverige med sin försvarspolitiska lösning lyckats äta kakan och ha den kvar. ”Alliansfriheten består, trots att man de facto har ingått allians med USA”.

Minister Jaakko Iloniemi är imponerad av Sveriges sätt att ingå försvarsallians med USA i det fördolda.

– Sverige har anslutit sig till en allians med USA, med den enda reservationen att man inte undertecknat något papper som skulle förpliktiga till någonting, sade Iloniemi då han presenterade sin nya bok ”Maantieteelle emme mahda mitään” (Geografin kan vi inte göra någonting åt) på förmiddagen.

Iloniemi påminde om att den part som har ett mindre ansvar i en allians också har ett mindre intresse av att förpliktelser nämns svart på vitt på ett papper. Läs artikel.

Ett alliansfritt Sverige är bättre, Tomas Fors , Centerpartiet i Strängnäs

Med ett NATO-medlemskap avsäger vi oss en del av Sveriges suveränitet.

Nato nästa? Videoupptagning av debatterna på Kulturhuset i Stockholm 30 september

Videoupptagningen visar följande debatter:

Relationen till Ryssland:  Sven Hirdman – Linda Nordlund

Nato kontra FN: Pierre Schori – Mike Winnerstig

Nato som feministisk utrikespolitik: Gudrun Schyman – Birgitta Ohlsson

Säkerhetspolitik och kärnvapen: Hans Blix – Karin Enström

Kan vi kriga fram en friare värld? Stina Oscarson – Katarina Tracz

Videoupptagningen finns på videon.  Första debatten kommer ca 50 min in på filmen. Man skall alltså spola fram och förbi förberedelser och inledning för att se Sven Hirdman och Linda Nordlund. Sedan kommer de övriga debatterna i följd.