Flyktingsituationen borde vara skäl nog att säga nej till Nato, Jan Guillou i AB

Det ligger en hund begraven i de borgerliga partiernas kamp för en svensk anslutning till Nato. När först Centerpartiet och därefter den nya kristna högern under Ebba Busch Thor ställde sig bakom Moderaternas och Folkpartiets traditionella krav på medlemskap i Nato är alltså alla borgerliga partier utom Sverige­demokraterna överens i frågan.

Men det är inte så lätt att genomskåda deras motiv. FP-ledaren Jan Björklund tycker om att göra jäm­förelser med brandförsäkring: När huset väl brinner är det för sent att vända sig till försäkringsbolaget, det vill säga Nato. Där ligger den begravda hunden. Det brinnande huset skulle nämligen föreställa ett ryskt överfall mot Sverige, vilket ju inte vore så kul om Sverige stod ensamt och utanför ­Nato, som följaktligen inte skulle lyfta ett finger utan stillatigande åse hur Ryssland slog ner det svenska flygvapnet och flottan och där­efter i lugn och ro kunde ockupera oss. Läs artikel

Trident Juncture – ingen övning för ett alliansfritt Sverige! Rolf Andersson

Sverige är militärt alliansfritt. Men trovärdigheten i denna vår traditionella och strategiska hållning – som omgivningen kunnat lita på – riskerar att tunnas ut under hand, om den svenska regeringen, liksom för övrigt tidigare svenska regeringar, väljer att fortsätta på den inslagna vägen att steg för steg närma oss Nato. Denna anpassning är inte en uthållig politik för ett alliansfritt Sverige.

Regeringen Löfven framhåller vikten av att öva militärt samman med Nato utan att riktigt förklara varför detta är så betydelsefullt. För ett land med Sveriges säkerhetspolitiska grundhållning medför övningarna uppenbara säkerhetspolitiska risker. Det gäller naturligtvis primärt Sveriges förhållande till Ryssland.

Hur många övningar som försvarsmakten deltar i involverar Nato-länder? Åtskilliga. I raden av sådana övningar under året ingår bland andra ACE (Arctic Challenge Exercise), Baltops, BRTE (Baltic Region Training Event), CMX (Crisis Management Exercise) samt snart också Trident Juncture.

Läs mer

Flera frågetecken kring ubåtskränkningen hösten 2014. Lars-Gunnar Liljestrand, kommentar till artikel i SvD av Mathias Mossberg

Ambassadör Mathias Mossberg skriver om ubåtskränkningen i Stockholms skärgård hösten 2014 och sätter frågetecken kring försvarets förklaringar och de tekniska indikationerna. Främst rör Mossbergs anmärkningar hemlighetsmakeriet kring kränkningen. Försvarsmakten har uppenbarligen ändrat sig när det gäller vilka metoder man använt för att konstatera kränkningen men vill inte offentliggöra vad man nu baserar sina observationer på.

Det kan vara helt i sin ordning att vissa delar i en sådan analys hålls hemliga för att inte främmande makter skall få kännedom om hur försvaret agerar, men Mossbergs kritik mot sekretessen har visst fog för sig, då försvaret i sin första version i mycket baserade sina slutsatser på vad man uppgav vara signaler från marinens egna sensorer. Nu gäller inte det längre, men försvaret vill inte informera om vad man istället har som grund för sin analys.

Läs mer

Nato-allians med vindflöjel i topp, Joakim Carlsson ledare i Östra Småland

Ur ledaren:

Anna Kinberg Batra och alliansen behöver en strid som enar den mot regeringen. Eftersom de fyra allianspartierna egentligen är eniga om ganska lite och inte har en gemensam budget att peka på, kommer det dessvärre för Sveriges del att bli strid angående ett svenskt medlemskap i Nato.

Det är inte bra för vår säkerhetspolitiska trovärdighet, men är förmodligen oundvikligt. Allianspartiernas desperata längtan efter gemensam mark kommer att dominera över alla andra överväganden. Om nu alla vindflöjarna råkat ställa sig åt samma håll (höger) i någon fråga, så kommer den att bli en stridsfråga. Läs artikel

 

Krig är aldrig humana, Margareta Zetterström i UNT

Attacken mot sjukhuset i Kunduz, i Afghanistan, är ett brott mot Genèvekonventionen och mot allt vad humanitär och internationell rätt heter, ja mot själva idén om att civilbefolkningen i möjligaste mån skall skyddas varhelst krig och militära strider pågår. Och vad kan vara mera civilt, humanitärt och skyddsvärt än sjukhus?

Ändå utsattes sjukhuset i Kunduz för ett regelrätt bombangrepp. Och detta trots att representanter för Läkare utan gränser långt tidigare informerat USA och Nato om var sjukhuset var beläget (de hade uppgett exakta GPS-koordinater). Ja, de ringde även sedan angreppet inletts och bad om stopp på bombandet. Men icke! Bomberna fortsatte ändå att falla, med slutresultatet 22 döda (10 patienter, varav 3 barn, och 12 läkare, sjuksköterskor och andra sjukvårdsanställda) samt 37 skadade (varav 19 ur personalen). Läs artikel

Diplomatins realiteter: Sven Hirdman om utrikespolitikens oskiljaktiga följeslagare, Utrikespolitiska Institutet 23 oktober

I sin bok ”Ryssland och svensk säkerhetspolitik” skriver Sven Hirdman om erfarenheter och insikter från sina 50 år i utrikespolitisk tjänst. Hirdman beskriver bland annat hur utrikespolitiken syftar till att lägga fast de utrikespolitiska ramar, medan diplomatins uppgifter är mera jordnära; att försöka lösa de konkreta problem och konflikter som trots allt uppstår. Hur ser samspelet mellan utrikespolitik och diplomati ut hos Sveriges aktörer? Finns goda – eller avskräckande – exempel från omvärlden? Hur når man bäst ett lyckat samspel?

Läs mer

“Goda relationer mellan Finland och Ryssland”, Hufvudstadsbladet

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger att yttre omständigheter inte ska få påverka de goda relationerna mellan Finland och Ryssland. Lavrov uttalade sig under en presskonferens i Uleåborg efter sitt möte med Finlands utrikesminister Timo Soini (Sannf).

– Gränsen mellan Ryssland och Finland är ett exempel på god grannsämja, sade Lavrov.

I sitt anförande koncentrerade sig Lavrov främst på ekonomiskt samarbete och turism. Lavrov uppgav att man också diskuterat internationella frågor, som kriget i Syrien. Soini sade att läget i Ukraina också togs upp. Under sitt korta anförande beskrev Soini mötet som mycket gott och innehållsrikt. På en fråga om flyktingkrisen i Europa påminde Lavrov om att största delen av flyktingarna från Syrien tas emot i närområdet. Lavrov sade att Ryssland bland annat stött Jordanien ekonomiskt och levererat nödhjälp till området. Mötet mellan Soini och Lavrov hölls i samband med ett Barents euroarktiska råds utrikesministermöte. Notis i Hbl

Nato i riksdagen. Replik av Jimmie Åkesson (sd)

Herr talman! Om nu Anna Kinberg Batra inte är beredd att göra någonting av det här som hon gav besked om i början av sitt anförande och sannolikt då heller ingenting av det övriga som jag har undrat om kan man fråga sig vad Anna Kinberg Batra gör här över huvud taget. Det skulle jag ha undrat om jag hade varit moderat väljare. Är det för att prata om Nato? Ja, det är det kanske, så vi kan väl göra det en stund.

Jag tror att den svenska militära alliansfriheten har varit någonting väldigt bra. Inte bara den förra, borgerliga regeringen utan även tidigare rödgröna eller röda regeringar har ägnat sammanlagt 25 år åt att montera ned det svenska försvaret. Man trodde nämligen att när muren föll fanns det inte längre någon militär hotbild mot Sverige, och då tänkte man att man kunde mjölka försvaret och lägga de pengarna på saker som är viktigare, till exempel bidrag och bostäder till människor som flyttar till vårt land eller på andra saker. Läs inlägget

Natodebatten har bara börjat, Håkan Larsson

Under mer än 200 år har den alliansfria utrikes- och säkerhetspolitiken medverkat till att hålla Sverige utanför krig. Detta under drastiskt skiftande förhållanden i omvärlden. Den långa fredsperioden är unik för vårt land och något vi kan vara stolta över.Tillsammans med Socialdemokraterna har Bondeförbundet/Centerpartiet varit en garant för alliansfriheten. Ända till nu. Stämman i Falun ändrade inriktning genom att majoriteten av ombuden uttalade sig för att ”starta en process för att Sverige ska söka medlemskap i Nato”.Jag blev besviken och bekymrad när partistyrelsemajoriteten kort före stämman föreslog denna skrivning. Att Centerpartiet genom ett enda klubbslag på en stämma skulle börja förespråka en svensk Natoanslutning hade jag inte väntat mig. Frågan har inte analyserats och diskuterats brett, vilket borde vara en självklarhet i ett folkrörelseparti. Läs artikel

Håkan Larsson (C), stämmoombud för Centerpartiet i Krokoms kommun, och har varit riksdagsman samt chefredaktör för ÖP.

Ryssland och svensk säkerhetspolitik, ny bok av Sven Hirdman

Ryssland är Sveriges kanske viktigaste grannland, det land med vilket vi haft krig och fred i 800 år. I denna bok ger ambassadör Sven Hirdman sin syn på Rysslands utveckling under de senaste decennierna och diskuterar Sveriges förhållande till Ryssland.

Hjalmarson & Högberg förlag. Pris 185 kr och boken kan beställas via info@hohforlag.se eller per telefon 0706-59 72 84

2BannerHirdman151006 (1)

Interpellationsdebatt tisdag 13 oktober 2015, Tydlighet om Sveriges samarbete med Nato

Kommentar:

Interpellationsdebatten i riksdagen den 13 oktober gällde bland annat om svenska regeringen inlett någon form av förhandlingar med Storbritannien om deltagande i den brittiskledda styrkan Joint Expeditionary Force (JEF).

I diskussionen underströk försvarsministern Peter Hultqvist att inga förhandlingar förs mellan Sverige och Storbritannien om JEF. Ett PM om JEF har kommit till departementet från Sveriges försvarsattaché i London och har sekretessbelagts av regeringen. Peter Hultqvist sa om den fortsatta hanteringen av JEF: ”Jag kommer att träffa den brittiske försvarsministern framöver. Jag får se om han kommer att nämna det här.”

Försvarsutskottet har begärt att få ta del detta JEF-dokumentet och försvarsministern lovade att utskottet skulle få ta del av det dock med förbehållet att det är sekretessbelagt. Protokollet från Försvarsutskottets möte i början av oktober då JEF diskuterades har ännu inte offentliggjorts.

Bildandet av den 10 000 man starka JEF började i december 2012. Styrkan är utformad för att operera på egen hand eller tillsammans med Nato, EU eller FN på uppdrag i Europa, Mellanöstern eller Persiska viken. Deltagande stater är Storbritannien, Danmark, Norge, Estland, lettland, Litauen och Holland. Styrkan beräknas fullt operativ 2018. Läs protokollet från debatten

Är det så bra med Nato? Hans Kinell i Dalarnas Tidning

Socialdemokratins motstånd mot svenskt medlemskap i Nato häcklas i DT:s ledare den 2 oktober. Motståndet sägs vara ett nostalgiskt fasthållande vid tron på den svenska modellens överlägsenhet. Men hur bra är ett framtida svenskt medlemskap i Nato? Det medför inte bara rättigheten att få hjälp med försvar vid angrepp. Det innebär också skyldighet att hjälpa andra som angripits. Svensk militär – i den mån den då existerar – skulle bli delaktig i krig på främmande mark under Nato-ledd och troligen amerikansk ledning.
Svensk trupp är känd för att i fredsbevarande operationer kunna behålla vett och sans i trängda lägen. Den centraliserade krigsledning som blir följden av Nato-medlemskapet är främmande och riskabel för svensk trupp. Läs artikel