Kring Undénlinjen

Anders Björnsson

Det hör till storheten i Östen Undéns gärning som utrikesminister efter andra världskriget (han var ju utrikesminister under en kortare period också under mellankrigstiden) att han såg så klart på det nationella intresset. Han som i Nationernas Förbund hade verkat för en europeisk säkerhetsordning förmådde under kalla kriget avstyra att Sverige hamnade på ena sidan i stormaktskonfrontationen. Om Sverige valt att gå med i Atlantpakten, så hade Finlands läge blivit utomordentligt prekärt – detta visste man på andra sidan Bottenhavet. Den nordiska balansen blev en fredsfaktor. Man måste komma ihåg, med J. K. Paasikivis ord, att ”Ryssland ligger där det ligger” – och Ryssland låg och ligger faktiskt i Nordeuropa.

Läs mer

Vad är det egentligen för fel på Arctic Challenge Exercise 2015? Rolf Andersson

Vi är försvarsvänliga. Vårt land behöver en genuint stark svensk försvarsmakt. Ingen del av Sverige får utgöra ett försvarspolitiskt vakuum, som skapar osäkerhet och ökar spänningarna i vår del av Europa. När vi prövar värdet av en internationell övning, är det för oss avgörande om den bidrar till att stärka försvarets styrka och främjar vårt säkerhetspolitiska läge och avspänningen i närområdet. Om den inte gör det, bör den ifrågasättas. Även om den ifrågasätts, kan starka skäl i vissa fall motivera att övningen genomförs. Det gäller till exempel övningar för att förbereda FN-operationer av traditionellt slag, men inte stormaktsstyrda insatser som de i Afghanistan och Libyen.

Läs mer

Överste Jan Wickbom om Genomförandet av härordningen ”Försvarspolitikens Hårda Kärna”

Översten Jan Wickbom, som vi tidigare refererat till på den här sajten, har i en text på Kungliga Krigsakademiens blogg sammanfattat sin syn på Försvarspolitikens Hårda Kärna: Sverige behöver en försvarsmakt, inte en krigsmakt. De finska erfarenheterna klargör att ett litet, självständigt nordiskt folk visar styrka genom att plikttroget vilja försvara sig uthålligt till varje pris.

Läs mer

Göran Persson om Nato

F d statsministern Göran Persson intervjuades av Expressen i anslutning till att han talade i Södertälje på 1 maj 2015. Han kom därvid in på frågan om medlemskap i Nato:

Det finns en debatt i Sverige i dag som lyfter fram väldigt enkla lösningar, säger han och tar den säkerhetspolitiska diskussionen som exempel:
– Nu är det Natomedlemskap plötsligt som skulle vara lösningen. Nato är ingen stark organisation längre. Skulle vi börja diskutera ett Natomedlemskap i Sverige så skapar vi ytterligare spänningar i norra Europa utan att vi har ett Nato som är särskilt starkt närvarande i Europa. Vi ska satsa på vårt eget försvar i stället.
Tror du att Stefan Löfven håller på att ändra sig om Nato?
– Nej, det tror jag inte. Men Stefan Löfven representerar 31 procent av Sveriges riksdag. Det är viktigt att förstå.

Sverige skall ha ett försvar inte en krigsmakt, kommentar till en artikel av överste Jan Wickbom

Anders Björnsson:

Under en följd av år var Jan Wickbom chef för ett av landets viktigaste infanteriregementen, I 19 med P 5 i Boden. Hans rykte som en stram befälhavare var grundmurat också på andra sidan älven, där jag själv genomgick militär grundutbildning vid garnisonens artilleriregemente, A 8/Fo 63, under tolv månader på sjuttiotalet.

Läs mer