Köpings FN-förening 8 mars, Thage G Peterson

Thage G Peterson talar under rubriken ”Varför talar vi så lite om freden? Sverige och NATO” i Köping söndagen den 8 mars kl 17 i Olofsgården. Arrangör: Köpings FN-förening.

Thage G Peterson                  seglorasmedja.se
Thage G Peterson
seglorasmedja.se

KAN SVERIGE LÄNGRE BEDRIVA UTRIKESPOLITIK? En kommentar av Anders Björnsson

Får Sverige ha en egen, självständig utrikespolitik? Svaret på den frågan är nej, enligt Peter Wolodarski, Dagens Nyheters chefredaktör. Med EU-medlemskapet har vi, enligt honom, avsvurit oss den rätten. ”Vårt utrikespolitiska beroende av Bryssel kan aldrig tänkas bort”, skriver han, ”oavsett vad [den svenska] regeringen försöker påskina. Lojaliteten med den gemensamma europeiska linjen är inskriven i fördrag.” (Wolodarskis artikel). Naturligtvis är detta en betydande, för att inte säga hårresande överdrift.

Läs mer