Sveriges förhållande till Ryssland , Sven Hirdman

Fyra premisser om Ryssland

 1. Sverige måste alltid förhålla sig till Ryssland. Den ryska stormakten ligger i Sveriges omedelbara närhet och kommer alltid att påverka oss på gott och ont.
 2. Oavsett eventuella problem i den ryska ekonomin och eventuella regimförändringar kommer Ryssland alltid att ha överlägsna militära resurser i förhållande till Sverige.
 3. Den största faran för Sveriges säkerhetspolitik är att vi blir indragna i ett krig med Ryssland. Det vore en katastrof för vårt land. Målet för vår säkerhetspolitik är att undvika detta.
 4. Sverige har ett långsiktigt intresse av att Ryssland utvecklas till ett land med stabila demokratiska institutioner, väl integrerat i övriga Europa, med en välmående befolkning, som lever i harmoni inom sitt eget land såväl som med sina granländer.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sveriges-forhallande-till-ryssland-sven-hirdman/
RSS

Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, recension av Mats Björkenfeldt

Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen är en antologi som söker svar på följande frågor:

 • Vad betyder det svenska medlemskapet i Europeiska Unionen för svensk säkerhets- och försvarspolitik?
 • I vad består och vem bedriver svensk säkerhetspolitik idag?
 • Vilka former tar sig svensk säkerhetspolitik?
 • Vilka beröringspunkter finns med andra politikområden?

–         Vad betyder det nordiska samarbetet?

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/svensk-sakerhetspolitik-i-europa-och-varlden-recension-av-mats-bjorkenfeldt/
RSS

Skev maktbalans i Europa av Mats Bergquist

Maktbalans och maktgemenskap (”community of power”) är två termer som brukar ställas mot varandra i den internationella politiken. Det förra systemet, med något slags jämvikt mellan ett begränsat antal stormakter, har dominerat genom historien. Perioderna av något slags effektiv maktgemenskap har varit korta och inträffat efter stora konflikter som Napoleonkrigen, första och andra världskriget, senast också efter det kalla krigets slut då George Bush d.ä. talade om en ny värld baserad på den internationella rätten.
Idag står vi långt från denna värld. När man diskuterar Ukraina är det mest om Putin agerar efter en strategisk plan eller improviserar, mera sällan om de förutsättningar som möjliggjort Putins aggression.Länk till artikeln.
Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/skev-maktbalans-i-europa-av-mats-bergquist/
RSS

Köpings FN-förening 8 mars, Thage G Peterson

Thage G Peterson talar under rubriken ”Varför talar vi så lite om freden? Sverige och NATO” i Köping söndagen den 8 mars kl 17 i Olofsgården. Arrangör: Köpings FN-förening.

Thage G Peterson         seglorasmedja.se
Thage G Peterson
seglorasmedja.se
Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/kopings-fn-forening-8-mars-thage-g-peterson/
RSS

KAN SVERIGE LÄNGRE BEDRIVA UTRIKESPOLITIK? En kommentar av Anders Björnsson

Får Sverige ha en egen, självständig utrikespolitik? Svaret på den frågan är nej, enligt Peter Wolodarski, Dagens Nyheters chefredaktör. Med EU-medlemskapet har vi, enligt honom, avsvurit oss den rätten. ”Vårt utrikespolitiska beroende av Bryssel kan aldrig tänkas bort”, skriver han, ”oavsett vad [den svenska] regeringen försöker påskina. Lojaliteten med den gemensamma europeiska linjen är inskriven i fördrag.” (Wolodarskis artikel). Naturligtvis är detta en betydande, för att inte säga hårresande överdrift.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/kan-sverige-langre-bedriva-utrikespolitik-en-kommentar-av-anders-bjornsson/
RSS

Varför talar vi så lite om freden? Sverige och NATO” Thage G Peterson 3 mars

”Varför talar vi så lite om freden? Sverige och NATO”, Thage G Peterson talar den 3 mars kl 13 i Immanuelskyrkan i Stockholm. Arrangör: Immanuelskyrkan

Thage Tavelsjö

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/varfor-talar-vi-sa-lite-om-freden-sverige-och-nato-thage-g-peterson-3-mars/
RSS

Sven Hirdman , möte i Lidköpings FN-förening

Sven Hirdman talar på möte med Lidköpings FN-förening den 3 mars kl 18:30 om Ryssland , Nato mm.

Sven Hirdman efn.se
Sven Hirdman
efn.se
Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sven-hirdman-mote-i-lidkopings-fn-forening/
RSS

Sveriges och Danmarks försvar närmar sig varandra

Ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Danmark verkar vara på gång. I december beslutade den svenska regeringen att utreda ett närmre samarbete med Danmark. Nu föreslår ländernas försvarsmakter bland annat ett ökat utbyte av hemlig information.

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sveriges-och-danmarks-forsvar-narmar-sig-varandra/
RSS

SAULI NIINISTÖ TAR TILL ORDA En redaktionell kommentar

Finlands president Sauli Niinistö har givit en stort uppslagen intervju i Dagens Nyheter (27/2) med anledning av att 75-årsminnet av finska vinterkrigets slut snart infaller och att ett svenskt statsbesök i Finland förestår.  Republikens president gör i denna intervju med Mikael Holmström ett antal markeringar rörande Finlands säkerhetspolitiska läge och framtid.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sauli-niinisto-tar-till-orda-en-redaktionell-kommentar/
RSS

Svar på fråga 2014/15:235 av Isabella Hökmark (M) Militära övningar med Nato i Baltikum

Isabella Hökmark har frågat mig om jag har gjort det ställningstagandet att Ryssland ska informeras i förväg, samt få inflytande över förutsättningarna för militära övningar mellan Sverige och Nato över Östersjön och i Estland.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/svar-pa-fraga-201415235-av-isabella-hokmark-m-militara-ovningar-med-nato-i-baltikum/
RSS

En planerad övning med Finland och USA, försvarsmakten kommenterar

Från: http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2015/02/16/en-planerad-ovning/

Med anledning av medieuppgifter i Expressen om den övning som planeras under våren tillsammans med Finland och USA så finns det anledning från Försvarsmaktens sida att redovisa hur förberedelserna och bakgrunden ser ut.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/en-planerad-ovning-med-finland-och-usa-forsvarsmakten-kommenterar/
RSS

Luftförsvarsutredningen 2040, SOU 2014:88

I betänkandet Luftförsvarsutredningen 2040, SOU_2014__88, berörs samarbetet med Nato, bl.a. frågor om värdlandsstöd.(red)

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/luftforsvarsutredningen-2040-sou-201488/
RSS