Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja på Vinterkrig-seminariet i Stockholm 2.2.2015

Dagens seminarium är ett tillfälle där vi alla saknar Krister Wahlbäck. Han skulle självfallet ha varit en naturlig inledare för våra diskussioner idag, med sin djupa kännedom om Finlands historia och Sveriges och Finlands relationer. I sin artikel Svek Sverige Finland hösten 1939? som först publicerades i Nordisk Tidskrift 1988 och åter i den samling av Wahlbäcks skrifter Fred och säkerhet i tider av förändring som kom ut i fjol, har han ingående svarat på frågan om Sveriges ”svek”. Svaret kan sammanfattas med Heikki Talvitie’s förträffliga summering: Sverige har aldrig svikit sina förplikter eller löften gentemot Finland, till skillnad från finländarnas egna förväntningar och hopp.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/finlands-utrikesminister-erkki-tuomioja-pa-vinterkrig-seminariet-i-stockholm-2-2-2015/
RSS

TRÄFFSÄKERT NEJ TILL NATO, Torsten Kälvemark i AB 4 februari

De etablerade opinions­bildarna Otto Järte och Rudolf Kjellén gav för hundra år sedan anonymt ut stridsskriften Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning. Tendensen var glasklar: ”Vi måste stå på den sida som är emot Ryssland: för vår egen skull, för Europas skull och för hela mänsklighetens skull”.

Högerdebattörernas motiv att varna för ryssen var lika klara: ”Mellan oss och honom går germanernas klyfta mot lägre raser. Vi äro delaktiga i germanernas stam, vi ha fått en lott i mänsklighetens högsta kultur”.

Den rasistiska argumentationen är inte längre gångbar men rädslan för ryssen består. Dagens uppjagade stämning kring (möjliga) utbåtar motsvaras av dåtidens militära oro för kringvandrande ryska sågfilare. Fast då som nu är grunden för oron något oklar.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/traffsakert-nej-till-nato-torsten-kalvemark-i-ab-4-februari/
RSS

Bör sverige bli medlem i Nato? Ingemar Folke i Norrbottenskuriren

På övningsområdet i Vidsel får främmande makter numera öva bombfällning och annat som kan behöva övas inför ett krig. Försvaret har fått rätt att tillfälligt spärra av stora områden långt ifrån Vidsel i samband med sådana övningar.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/bor-sverige-bli-medlem-i-nato-ingemar-folke-i-norrbottenskuriren/
RSS

Folket i Bild/Kulturfront: Nej till ett svenskt närmande och anslutning till NATO

I slutet av augusti i år godkände regeringen med stöd av socialdemokratiska talesmän ett avtal som underlättar för NATO att utnyttja Sverige som plattform för övningar, krigsförberedande och rent krigiska aktiviteter. Det är den senaste av flera åtgärder som fört Sverige mycket nära ett medlemskap i NATO. Närmandet innebär att Sverige utsätts för betydande säkerhetspolitiska risker och definitivt bryter den långa traditionen av att stå utanför stormaktspolitiken sedan snart 200 år. Dessa regeringens steg har också skett över huvudet på svenska folket som sedan länge avvisat en anslutning.

Folket i Bild/ kulturfront har sedan dess tidning och organisation skapades för 43 år sedan avvisat stormakters översitteri och krigiska aktiviteter mot mindre stater och folk. Folket i Bild/kulturfront har således under senare tid beskrivit och fördömt de övergrepp som NATO gjort i Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien och andra stater och kan inte acceptera att Sverige ska stödja och vara en del av denna organisation.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/folket-i-bildkulturfront-nej-till-ett-svenskt-narmande-och-anslutning-till-nato/
RSS

Pierre Schori i Helsingborg 2 mars

Bevara alliansfriheten – nej till Nato-medlemskap. Möte med Pierre Schori

2 mars kl 18:30 i Stadsbibliotekets hörsal i Helsingborg

Arrangörer: ABF Helsinborg, Enhetsgruppen och Folket i Bild/Kulturfront

Pierre Schori den 2 mars[1]

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/pierre-schori-i-helsingborg-2-mars/
RSS

Hur skapar vi en hållbar fredsordning i Europa? Reflektioner om Natomedlemskap och gemensam säkerhet. Göteborg

Hur skapar vi en hållbar fredsordning i Europa? Reflektioner om Natomedlemskap och gemensam säkerhet. Möte med Pierre Schori.

Datum: 24 februari

Tid: 18:00-20:00

Plats: Mötesplats Göteborg, vid Järntorget Södra Allégatan 1Bm Göteborg.

Talare: Pierre Schori.

Detta är en del i en mötesserie om vägar till fred.

Arr.: Fredsam i Göteborg med stöd av ABF och Folke Bernadotteakademin.

www.fredsam.se

Ingen entréavgift.

 

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/hur-skapar-vi-en-hallbar-fredsordning-i-europa-reflektioner-om-natomedlemskap-och-gemensam-sakerhet-goteborg/
RSS

Rolf Ekéus om alliansfriheten och Nato-medlemskap, 22 januari

SVEIGES RADIO P1:s NORDEGREN och EPSTEIN 22 JANUARI 2014

Programledaren: Rolf Ekéus: du har varit ambassadör i Geneve och du har också varit ambassadör i Washington. Vi skall också säga att du har deltagit i en antologi som heter ”Bevara alliansfriheten – nej till Nato-medlemskap”. När jag läser din uppsats är du mycket inne på det här att sedan Bernadotte 1812 bestämde att Sverige skulle vara neutralt och alliansfritt så har det tjänat oss väl de 200 åren.

Rolf Ekéus: Ja, det är väl ingen diskussion om det och självklart har vi en ny situation och det förändras men 200 år är inte oviktigt och vi kommer ju ihåg hur den svenska politiken har varit ett led i en stabil fredsutveckling sedan andra världskriget helt enkelt. Samtidigt måste vi ju veta att vår politik har byggt på förtroende i alla riktningar för vår inriktning. Så förväntningarna är ju de att vi fortsätter att ha en stabil politik. Om Sverige och Finland skulle gå in io Nato skulle vi plötsligt få en Nato-rysk linje av enorma proportioner. Vi har nu med de tre baltiska staterna och Nato-Ryssland men sedan finns det ju ingen direkt gräns. Hela Vitryssland och Ukraina ligger emellan. Ett svenskt och finskt Nato-medlemskap skulle för det första skapa en stor oro och osäkerhet.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/rolf-ekeus-om-alliansfriheten-och-nato-medlemskap-22-januari/
RSS

Tryggare i Nato? Leif Pagrotsky 20 januari

Natofrågan lämnar oss ingen ro. Folk och försvars fjällkonferens resulterade i ett bombardemang av besked om att vi måste gå med i Nato för att vårt eget försvar är för dåligt. Samtidigt har de borgerliga i uppskruvat tonläge börjat kräva att regeringen skall tillsätta en utredning om anslutning till Nato, en uppgift som de själva inte mäktade med under de åtta år de själva hade makten över utredningsväsendet. Alla kräver naturligtvis hela tiden mer skattemedel till försvaret.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/tryggare-i-nato-leif-pagrotsky-20-januari/
RSS

Nato – Nej tack! Ledare av Bengt Silfverstrand i ETC

Rysslands annektering av Krim och militära ingripande i östra Ukraina har onekligen skärpt det säkerhetspolitiska spänningsläget i Östersjöområdet och framkallat nya frostiga relationer mellan militäralliansen Nato och Ryssland. I skuggan av krisen i Ukraina har debatten om svenskt medlemskap i Nato blossat upp på nytt.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/nato-nej-tack-ledare-av-bengt-silfverstrand-i-etc/
RSS

Vi måste hålla Nato på behörigt avstånd, Björn Söder och Mikael Jansson på AB Debatt

 

Sveriges trovärdighet som ett från Nato alliansfritt land kan i dag ifrågasättas.

Den amerikanske flygvapengeneralen Franc Gorenc besökte nyligen Sverige. Han tog upp möjligheten till ett samarbete mellan Nato och Sverige om incidentberedskapen. Vi sverigedemokrater anser naturligtvis att ett sådant samarbete är omöjligt. Det skulle få världen att ifrågasätta vår alliansfrihet från Nato.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/vi-maste-halla-nato-pa-behorigt-avstand-bjorn-soder-och-mikael-jansson-pa-ab-debatt/
RSS

Försvarsberedningens rapport 2014

Försvarsberedningens rapport 2014: Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid. Hämta som PDF: Forsvarsberedningens-rapport-2014

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvarsberedningens-rapport-2014/
RSS

Peter Hultqvist om Värdlandsavtalet

Försvarsminister Peter Hultqvist intervjuades den 10 januari 2015 i Sveriges Radio om Värdlandsavtalet. Hämta en utskrift av intervjun i PDF: Forsvarsministern-i-Ekointervju-om-vardlandsavtalet

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/peter-hultqvist-om-vardlandsavtalet/
RSS