Soldatens dannelse, Andreas Masvie i Morgenbladet

Andreas Masvie , student vid Norges Handelshögskola, skriver om varför han anser allmän värnplikt betydelsefull:

”Den første lærdommen er at alle er like. På tross av kapitalmessige – det være seg fysisk, finansiell, sosial eller intellektuell kapital – stilles alle likt. I rekruttperioden var jeg i samme tropp som sønnen til forsvarssjef Bruun-Hanssen. Det var ikke slik at sjefens sønn fikk noen fordeler i forhold til oss andre. De samme kravene ble stilt til klipping av hår, tellekanter, pussing, materiellkontroll, lydighet og så videre. Uavhengig hvilken bakgrunn man kommer fra, behandles alle likt. Dette skaper et naturlig vennskap, et innenforskap på tvers av sosiokulturelle og -økonomiske forskjeller.” Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/soldatens-dannelse-andreas-masvie-i-morgenbladet/
RSS

Lumpen lärde för livet, Lars Linder i Dagens Nyheter

I lumpen på 60-talet lärde jag mig två saker. Den ena var att bädda sängen så att man kunde studsa en gammaldags femöring på den, den andra att behärska en monstertruck lastad med grovkalibrig artilleriammunition, fantastisk att köra i djupsnö med.

Jag lärde mig en del annat också, men det hade inte så mycket med utbildningen att göra. Dit hörde en inte helt oanvändbar livskunskap i form av ett slags inövat tålamod inför prövande omständigheter och utdragen väntan – det där att bara skjuta, köra och bädda hade vi lätt kunnat träna in på en bråkdel av utmätt tid. Läs artikel  (publicerad i DN 9 maj 2015)

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/lumpen-larde-for-livet-lars-linder-i-dagens-nyheter/
RSS

Sverige mer sårbart utan värnplikt, Wilhelm Agrell

Vi återger här artikel från 2011 som Wilhelm Agrell skrev om värnplikten. Frågan är i högsta grad aktuell idag.

Med beslutet av vårriksdagen 2010 att låta värnplikten och civilplikten vara vilande togs det sista steget i en lång process för att modifiera och till sist i grunden förändra principerna för försvarets personalförsörjning. Värnplikten som institution var därmed i praktiken borta och ersattes av ett system med anställda soldater och sjömän.

Från regeringen betonades visserligen gång på gång att det inte var fråga om en övergång till ett yrkesförsvar utan om en effektivisering och liberalisering där plikt ersattes av frivillighet, men detta handlade mera om politisk retorik än om en adekvat beskrivning.

De huvudsakliga skälen bakom det som med rätta beskrevs som ett systemskifte var att värnplikten, på samma sätt som tidigare alliansfriheten och invasionsförsvaret, ansågs ha tjänat ut. Med den stora omläggning av försvaret som inleddes 1999–2000 minskade mängden förband drastiskt. Denna process fortsatte i försvarsbeslutet 2004 då den avsedda insatsorganisationen i stort sett halverades och alla enheter för nationellt försvar utom hemvärnet ströks bort av budgetskäl. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sverige-mer-sarbart-utan-varnplikt-wilhelm-agrell/
RSS

Försvaret främst , nu är andra upplagan på gång

Boken Försvaret främst har mottagits väl och första upplagan är snart slut.

Förlaget har meddelat att en andra upplaga är på gång.

Passa på att beställa boken direkt från förlaget ( se nedan) , via internetbokhandlar eller genom din vanliga bokhandel.

BESTÄLLNINGAR4mbforsvaretframst_omslag

Boken (280 sidor) kan beställas genom att skriva till
order@celanders.se
eller ringa till
0702-454506     Pris : 150 kr plus porto

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvaret-framst-nu-ar-andra-upplagan-pa-gang/
RSS

Reinfeldts försvar finns bara i teorin, Linnéa Swedenmark i Aftonbladet

Med tre rösters övervikt blev värnplikten vilandeförklarad av riksdagen 2009. Varför kalla in människor för att rengöra vapen och sparka grus på någon kaserngård när vi ändå aldrig är i krig? Spetskompetens och frivillighet skulle styra, och försvaret bli smalare men vassare.

I stället saknas nu ungefär 7 500 soldater, sjömän och gruppbefäl, enligt Dagens Nyheter. Det är halva krigsorganisationen. Fredrik Reinfeldts nya försvar finns i bästa fall i teorin. Det är uppenbart att systemet med ett frivilligt försvar inte fungerar. Läs ledaren

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/reinfeldts-forsvar-finns-bara-i-teorin-linnea-swedenmark-i-aftonbladet/
RSS

Det avvikande svenska försvaret

Tomas Augustsson, en av Svenska Dagbladets många kompetenta näringslivsreportrar, kommenterar (4/1) en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut. (Myndigheten tillkom den januari 2001 genom en sammanslagning av tidigare institutioner, främst bland dem Försvarets forskningsanstalt, FAO, och fick sitt namn i samma stund som totalförsvaret började avvecklas.) Rapporten jämför Sveriges satsningar på sitt militära försvar med de närmaste grannländernas.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/det-avvikande-svenska-forsvaret/
RSS

Värnpliktsförsvaret ger oss bästa kompetensen – därav opinionsstödet!

Håller det på att ske en omsvängning nu? Många som för litet sedan stödde övergången till det professionella militära försvaret – ett så kallat insatsförsvar, som rymmer mindre verkligt professionell kompetens än den tidigare värnpliktsarmén – börjar propagera för en återgång till folkförsvaret. Det är bra att detta sker så pass tidigt, innan yrkeshären har hunnit sätta sig.

Samtidigt kan man notera en viss tvehågsenhet på högsta ort. Man ville ha yrkessoldater och värnpliktssoldater i en och samma organisation. Hur kommer detta att fungera psykologiskt? Vilket folkligt stöd kommer en sådan ordning att ha? Svenska folket önskar ju värnplikten åter. Ett litet land måste tillvarata alla sina mänskliga resurser. Kvinnor som män. Det kan inte lägga ut fosterlandet på entreprenad. Det har inte råd med krisutryckningar i utlandet.

Stefan Olssons reflektioner om det nuvarande tillståndet bygger på sakkunskap. Sådana experter måste man lyssna till. Läs Stefan Olssons artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/varnpliktsforsvaret-ger-oss-basta-kompetensen-darav-opinionsstodet/
RSS

Allmän värnplikt – ja tack! Olov Abrahamsson ledare i NSD

Den 16 juni 2009 drev den dåvarande borgerliga regeringen igenom beslutet att skrota den allmänna värnplikten i fredstid. Det var ett beslut som fattades med knapp majoritet i riksdagen. Bara tre röster skiljde. Röstsiffrorna var 153-150. Socialdemokraterna var emot.

Man kan i och för sig diskutera hur allmän värnplikten var i realiteten. Den gamla folkförsvarstanken hade urholkats rejält i början av 2000-talet – och även tidigare S-regeringar hade sitt ansvar för utvecklingen. Visserligen var alla män mellan 18 och 24 år skyldiga att mönstra. Men allt färre blev kallade. Åren innan skrotandet av den allmänna värnplikten var det bara 10 procent av de unga männen som gjorde lumpen. Många borgerliga ledarsidor hyllade avskaffandet av värnplikten. ”Äntligen”, skrev till exempel det liberala flaggskeppet Dagens Nyheter i sin huvudledare dagen efter riksdagsbeslutet 2009.Värnplikten beskrevs som både ”gammalmodig och ineffektiv”. Läs ledaren

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/allman-varnplikt-ja-tack-olov-abrahamsson-ledare-i-nsd/
RSS

Ett försvar för värnplikt, ledare av Joakim Carlsson i Östra Småland

Den nakna allianspistolen, ett hemmabygge med knallpulver som får en tillsats av Nato. Det har varit är ännu mer nu de borgerliga partiernas lösning för det svenska försvaret. Men både verkligheten och opinionen pekar på andra lösningar.

Låt oss dock konstatera att avskaffandet av värnplikten 2010 möjligen var förankrat hos riksdagspartierna, men inte hos opinionen. Ett yrkesförsvar var det kostnadseffektiva svaret på de problem man då hade formulerat för det svenska försvaret. Men som vanligt hade man glömt alla andra aspekter på ett politiskt problem än just kostnaderna. Det har samtliga regeringar de senaste 25 åren gjort sig skyldiga till. Därför stod Sverige handfallet när det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön skärptes. Rysslands uppträdande mot Ukraina och Krimkrisen och den ökade spänningen mellan stormakterna vid flera av världens konflikthärdar, ändrade återigen förutsättningarna för det svenska försvaret. Läs ledaren

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ett-forsvar-for-varnplikt-ledare-av-joakim-carlsson-i-ostra-smaland/
RSS

Tillbaka på ruta ett, recension av Bo Persson av boken Försvaret främst

Tillbaka på ruta ett med andra ord. Och borde detta då inte för oss i Sverige motsvaras av en renässans för såväl invasionsförsvaret som värnpliktssystemet. Ja, den tanken har faktiskt redan börjat tänkas och ett första resultat av det presenteras i en antologi som kommit i dagarna. Försvaret främst heter den (Celanders förlag, redaktör Anders Björnsson). Sammantaget blir det ett drygt tjugotal stycken och de medverkande – en brokig blandning av politiker, historiker, militärer, publicister, diplomater och jurister – är ungefär lika många.Räkna alltså med många olika infallsvinklar och många olika slags fakta och förstås också många olika sätt att skriva. Någon inneboende ordning mellan de olika styckena i boken har jag inte hittat, så det är bara att dyka ner i den efter eget gottfinnande. Och man fastnar då än för den ene skribenten och än för den andre. Och just nu är min egen favorit den finländske generalen Gustav Hägglund. Läs hela recensionen

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/tillbaka-pa-ruta-ett-recension-av-anders-persson-av-boken-forsvaret-framst/
RSS

Putin names United States among threats in new Russian security strategy, Reuters 2 januari

MOSCOW A new appraisal names the United States as one of the threats to Russia’s national security for the first time, a sign of how relations with the west have deteriorated in recent years.

The document, ”About the Strategy of National Security of Russian Federation”, was signed by President Vladimir Putin on New Year’s Eve. It replaces a 2009 version, endorsed by then- President Dmitry Medvedev, the current prime minister, which mentioned neither the United States not NATO. It says Russia has managed to heighten its role in solving global problems and international conflicts. That heightened role has caused a reaction by the West, it says.

”The strengthening of Russia happens against the background of new threats to the national security, which has complex and interrelated nature,” the document says. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/putin-names-united-states-among-threats-in-new-russian-security-strategy-reuters-2-januari/
RSS

Om kriget kommer, recension av Benny Holmberg i Tidningen Kulturen av boken Försvaret främst

Det kan anslås som riktmärke för denna antologi att redaktören Anders Björnson rubricerar sitt bidrag ‘Allianser en black om foten’. Då får vi debattens upplägg renodlat. Ska Sverige ingå i allianser av militärt samarbete eller ska vi stå utanför? Man kan säga att innehållet i antologin tippar åt det alliansfria hållet för ett självförsvar i görligaste mån. Björnson påpekar i sammanhanget att inga allianser har förhindrat krig och att de oftast upplöses innan kriget brutit ut, eller rent av upplöses av det.

Vi kan inleda med Björnsons deklaration: ”Att allianser innebär långsiktigt osäkra åtaganden faller tillbaka på det historiska förhållandet att makter som etablerar dem har sina uppgångs- och nedgångsfaser”. Underförstått att med allianser medföljer destabiliserande vågrörelser angående säkerhetspolitisk trygghet och långsiktigt förtroende. Och vidare enligt Björnson:

”Ur ett historiskt perspektiv kan man se att militära allianser skapar fiendebilder och leder över i föreställningen om kriget som den ultimata konfliktlösaren”

Det är en av de kritiska utgångspunkterna. Är ett ‘alliansberoende’ fiendeskapande? Som att vi kan bli bombmål, utsättas för bestraffningsåtgärder ‘i andra led’ att vi räknas in i ett fiendeläger i någon konflikt vi inte är engagerade i. Frågeställningens balans i denna antologi väger alltså mellan två teser. Huruvida Sverige skall utgå från alliansmedverkan (exempelvis Nato) och lita på militär hjälp i kristider eller motsatsen att hävda vår alliansfrihet med satsning på det egna försvaret i tanken att av egen kraft åstadkomma så stor avskräckningseffekt som möjligt eller åtminstone göra mesta möjliga kaos för fienden vid anfall. Övervägande delen texter talar för ett alliansfritt, rustat och försvarsdugligt Sverige. Läs recensionen

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/om-kriget-kommer-recension-av-benny-holmberg-i-tidningen-kulturen-av-boken-forsvaret-framst/
RSS