Sverige bör verka för avspänning, intervju med Sven Hirdman

– Det bekymrar mig att det på ett globalt plan råder en total förgiftning mellan Ryssland på den ena sidan och Nato och delvis EU på den andra, och att vi nu riskerar få uppleva ett nytt kallt krig som kommer bestå de närmsta fem till tio åren. Läs artikeln.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sverige-bor-verka-for-avspanning-intervju-med-sven-hirdman/
RSS

Hans Blix – om krig , fred och katter, radions söndagsintervju 19 april

Utdrag ur intervjun.

Blix: När det gäller öst-väst-relationerna , när det gäller Ryssland , som folkrättsjurist  har jag ingen tvekan om vad Ryssland gjorde i Krim , att det var ett brott mot FN-stadgan och Helsingforsöverenskommelsen. Vad de gör med sina inbrytningar i östra Ukraina är ännu värre och det är också lite sjabbigt. Det är säkerhetsapparaternas verksamhet som sker här men samtidigt – om vi vill ha en uppgörelse och vill undvika en krigisk lösning av det hela så måste vi försöka tänka på vad är det som får den andra sidan att bete sig på det här sättet. Jag tror att Churchill sa  att hur upptagen man är att lägga upp sin egen offensiv måste man ägna någon liten tanke på hur motsidan tänker.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/hans-blix-om-krig-fred-och-katter-radions-sondagsintervju-19-april/
RSS

Nej till Sverige som värdland för Natos militära övningar, DN Debatt 19 april

Kommentar från utgivarna:

På DN Debatt publiceras idag den 19 april en artikel av 31 kulturarbetare och debattörer, vilka mot bakgrund av övningen Arctic Challenge Exercise (som inleds i maj) och avtalet med Nato om värdlandsstöd (som träffades i september förra året) ställer viktiga frågor och är oroade över vart Sverige är på väg. De tar upp anpassningen till Nato och riskerna för en urholkning av alliansfrihetens trovärdighet. De varnar för krigsretorik och för att avtalet om värdlandsstöd riskerar att låsa fast vårt land som gisslan i ett på förhand bestämt spel. Artikeln klargör på ett värdefullt sätt hur vissa av alliansfrihetens försvarare ser på utvecklingen. -Själva är vi för ett starkt svenskt försvar som en viktig faktor för att upprätthålla freden och minska riskerna för krig i vårt närområde. I Sverige handlar det inte om någon ”upprustning” av offensivt slag utan om att hålla ett försvar på en nivå som inte skapar osäkerhet och destabilitet i området. Övningar som Sverige deltar i måste värderas konkret: hur påverkar de Sveriges säkerhetspolitiska läge, alliansfrihet och försvarsförmåga. Det är en viktig diskussion. Värdlandsavtalet är skadligt, men det är samtidigt centralt att slå fast att det inte ger Nato rätt att göra något i vårt land utan svenskt medgivande.

Läs artikeln på DN Debatt.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/nej-till-sverige-som-vardland-for-natos-militara-ovningar-dn-debatt-19-april/
RSS

Inriktningen av vårt försvar, seminarium 29 april

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm. Datum och tid; 29 April 2015 (13:00 – 15:45)

Sveriges säkerhet är nära kopplad till utvecklingen i vår omvärld och den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde har aktualiserat behovet av ökad operativ försvarsförmåga. Den 24 april överlämnar regeringen sin försvarspolitiska proposition till riksdagen. Inriktningsbeslutet som ska fattas av riksdagen ska gälla från den 1 januari 2016.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/inriktningen-av-vart-forsvar-seminarium-29-april/
RSS

Björklund har rätt! Kommentar från utgivarna

Det blev ingen Nato-utredning, och det är gott så. Den militära alliansfriheten står fast och kommer inte att vara föremål för den försvarsutredning om militära samarbeten som ska tillsättas. Jan Björklund, folkpartiledaren, har rätt – och han har också möjligen rätt att vara förargad på sina kolleger i den borgerliga oppositionen som till slut gått med på Löfvens och Hultqvists förslag.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/bjorklund-har-ratt-kommentar-fran-utgivarna/
RSS

Försvaret, Nato-medlemskap och Decemberöverenskommelsen, Ulf Bjereld

Det är svårt att tolka den blocköverskridande uppgörelsen om försvarspolitiken på annat sätt än som en seger för Stefan Löfven och regeringen. Genom uppgörelsen och Folkpartiets avhopp splittras Alliansen i en av de frågor där nationell och partipolitisk enighet anses vara särskilt värdefullt.Läs artikeln.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvaret-nato-medlemskap-och-decemberoverenskommelsen-ulf-bjereld/
RSS

Sverige analyserar medlemskap – men ingen Natoutredning, Hufvudstadsbladet 17 april

Kommentar:  Försvarsminister Peter Hultqvist bekräftar i anslutning till försvarsuppgörelsen att den militära alliansfriheten ligger fast och att den utredning som ska göras inte är någon Natoutredning.  Utgivarna

Hufvudstadsbladet: En utredning om Natomedlemskap är det enligt Peter Hultqvist ändå inte.– Den militära alliansfriheten ska inte utvärderas. Det är en signal om att den ligger fast i sammanhanget. Det här är ingen Natoutredning, säger han till HBL. Det fördjupade samarbetet med Finland, som presenterades i februari, ser Hultqvist fortfarande mycket positivt på. Läs artikeln.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sverige-analyserar-medlemskap-men-ingen-natoutredning-hufvudstadsbladet-17-april/
RSS

Sverige stärker försvaret – går inte in för Nato, Svenska Yle 17 april

I Sverige har enighet nåtts om ett försvarsbeslut för fem år framåt. Det kommer inte att bli någon svensk Nato-utredning.Den rödgröna regeringen har under den senaste veckan fört intensiva blocköverskridande förhandlingar om försvarets framtid.Gotland kommer att vara återmilitariserat om tre år och satsningar görs för att stärka bland annat u-båtssidan, hemvärnet och personalförsörjningen.Tillskottet till försvarsbudgeten som ligger på ca 4,7 miljarder euro kommer att vara drygt 200 miljoner euro per år.Försvarsmakten hade räknat ut att det skulle behövas ett ungefär dubbelt så stort tillskott och dragkampen om pengarna mellan de politiska partierna har varit hård. Läs artikeln.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sverige-starker-forsvaret-gar-inte-in-for-nato-svenska-yle-17-april/
RSS

Mer pengar till försvaret, SvD.se

Jan Björklund: – Nej, tyvärr. Det bidde en tumme. Den utredning som nu ska göras är ju inte en Nato-utredning. Det är en sorts allmän analys av internationellt samarbete, och det intressanta är att den är redan gjord. Ambassadör Tomas Bertelman gjorde precis den utredningen för bara ett år sedan. Och det är exakt det uppdrag som nu ska ges en gång till.Läs artikeln.

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/mer-pengar-till-forsvaret-svd-se/
RSS

Försvarsmakten måste stödja militär alliansfrihet! Överste Per Blomquist

Samverkan och även samarbete i Norden är bra – men utan USA/Nato. USA/Nato och Ryssland, kärnvapenmakter med avancerat stridsflyg, får klara sina mellanhavanden på politisk och diplomatisk nivå! Deras krig kan och ska vi inte påverka!

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvarsmakten-maste-stodja-militar-alliansfrihet-overste-per-blomquist/
RSS

Utredning av finsk modell kan lösa knutarna i försvarsförhandlingarna, Aftonbladet 16 april

Kommentar av utgivarna: I samband med de pågående försvarsförhandlingarna sprids rykten om den utredning som de borgerliga partierna insisterar på. Mot bakgrund av statsministerns klargörande och upprepade besked borde man kunna hålla för uteslutet att en eventuell utredning, direkt eller indirekt, ska gå in på förutsättningar för eller nackdelar och fördelar med ett medlemskap i Nato. Det skulle strida mot den av regeringen fastlagda hållningen.

Aftonbladet: Sedan en tid tillbaka förhandlar regeringen med Allianspartierna om inriktningen för det svenska försvaret under de kommande åren. Samtalen har kärvat rejält och i måndags hoppade Folkpartiet av förhandlingarna. Partiet krävde mer än dubbelt så mycket pengar till försvaret än regeringen.– Vi är inte beredda att ta det politiska ansvaret för en uppgörelse som ser ut på det här sättet, sa FP:s försvarspolitiska talesperson Allan Widman. De övriga tre Allianspartierna valde dock att fortsätta. Men parterna har stått långt ifrån varandra. De borgerliga partierna har velat tillföra väsentligt mycket mer pengar till försvaret de kommande åren än de 6,2 miljarder som regeringen och försvarsminister Peter Hultqvist (S) presenterat.Läs artikeln.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/utredning-av-finsk-modell-kan-losa-knutarna-i-forsvarsforhandlingarna-aftonbladet-16-april/
RSS

Steinmeier: vägen är lång, Rinne efterlyste sans

I EU ökar otåligheten i fråga om Ukrainakonflikten. Hur kan EU-diplomatin bli effektivare? Den frågan ställde utrikesminister Erkki Tuomioja på torsdag då han hade besök av sin tyske kollega Frank-Walter Steinmeier i Helsingfors och de båda diskuterade säkerhetspolitik ur ett europeiskt perspektiv.Läs artikeln.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/steinmeier-vagen-ar-lang-rinne-efterlyste-sans/
RSS