Frankrikes begäran om bistånd behandlades i skriftligt förfarande för republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott (Finland)

Pressmeddelande: Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade i skriftligt förfarande tisdagen den 17 november Frankrikes begäran enligt bestämmelsen om ömsesidigt bistånd mellan EU-länderna (FEU 42.7) om solidaritet gentemot Frankrike mot hela Europas fiende.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott konstaterade att EU är en säkerhetsgemenskap, vars betydelse framhävs i hotfulla situationer mot Europa. Klausulen om ömsesidigt bistånd har en stark politisk och principiell betydelse och den är ett uttryck för solidariteten mellan medlemsländerna.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde att Finland har beredskap och vilja att visa sin solidaritet gentemot Frankrike i enlighet med grundfördragen och deras anda. Finland agerar på det sätt som vi önskar att andra agerar gentemot oss. Finland stöder Frankrike med till buds stående medel. Ärendet behandlas på nytt när Frankrike har framfört en mer konkret begäran.

Ytterligare information: Timo Kantola, biträdande avdelningschef, utrikesministeriet

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/frankrikes-begaran-om-bistand-behandlades-i-skriftligt-forfarande-for-republikens-president-och-statsradets-utrikes-och-sakerhetspolitiska-ministerutskott-finland/
RSS

Åtgärder vid en eventuell militär kris i Baltikum, debatt i riksdagen mellan Peter Hultqvist och Allan Widman

Under sitt Stockholmsbesök i början av november påpekade Natos generalsekreterare, Jens Stoltenberg, att Rysslands utplacering av långräckviddigt, markbaserat luftvärn i enklaven Kaliningrad påverkar alliansens möjligheter att vid en kris tillföra militära resurser till de baltiska länderna. Sverige har ensidigt proklamerat solidaritet med EU:s samtliga medlemsstater och de nordiska länder som står utanför. Därtill har Sverige ställt sig bakom den solidaritetsklausul som är en del av Lissabonfördraget och som tillhåller medlemmar av EU att med alla till buds stående medel komma andra medlemsstater till undsättning i händelse av kris eller väpnat angrepp.

Redan i början av 1990-talet riktade Sverige ett så kallat suveränitetsstöd till de baltiska länderna. Utrustning och vapen för ett antal armébrigader skänktes av den svenska staten. Då var det avsett som en ersättning för det säkerhetspolitiska vakuum som uppstått till följd av Röda arméns uttåg från Baltikum. Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att Sverige, vid en militär kris i Baltikum, ska underlätta tillförseln av militär hjälp från Nato? Läs referat av debatten

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/atgarder-vid-en-eventuell-militar-kris-i-baltikum-debatt-i-riksdagen-mellan-peter-hultqvist-och-allan-widman/
RSS

Ove Bring vilseleder om folkrätten, Lars-Gunnar Liljestrand

Professor Ove Bring kommenterar  i Sveriges Radio den 20 november franske presidenten Hollandes uttalande att Frankrike är i krig med IS och kommer att slå tillbaka. Bring pekar på USA:s bombkrig mot Afghanistan 2001 som ett prejudikat: ”Efter terrordåden i USA den 11 september 2001 slog USA och Storbritannien till militärt mot talibaner och terrornätverket Al-Qaida i Afghanistan. Handlingarna rapporterades som självförsvar mot internationell terrorism och det var en förklaring som accepterades av FN:s säkerhetsråd.” Sedan dess är det allmänt vedertaget att folkrätten ger en möjlighet att slå tillbaka militärt mot internationell terrorism, enligt Ove Bring.

Brings påstår alltså att det efter USA:s attack på Afghanistan är ”allmänt vedertaget” att folkrätten medger militär motattack.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ove-bring-vilseleder-om-folkratten-lars-gunnar-liljestrand/
RSS

Security Council condemns ‘heinous, cowardly’ murders of Chinese, Norwegian citizens by ISIL

19 November 2015 – Condemning in the strongest terms the ‘heinous and cowardly’ murder of Chinese citizen, Fan Jinghui, and Norwegian citizen, Ole Johan Grimsgaard-Ofstad, by the Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), the members of the United Nations Security Council today emphasized that such continued acts of barbarism “do not intimidate them, but rather stiffen their resolve.”

“These crimes once again demonstrate the brutality of ISIL, which is responsible for thousands of crimes and abuses against people from all faiths, ethnicities and nationalities, and without regard to any basic value of humanity,” said a Council press statement in the wake of the murder of the two men, who had reportedly been held hostage by ISIL since September.

The members of the Council underlined the need to bring perpetrators of these reprehensible acts of terrorism to justice and stressed that those responsible for the murders will be held accountable. Läs hela säkerhetsrådets uttalande

Två resolutioner nämns i uttalandet: 2170 och 2161, båda från 2014

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/security-council-condemns-heinous-cowardly-murders-of-chinese-norwegian-citizens-by-isil/
RSS

Inga JAS-plan till Syrien, Björn Elmbrand , Dagens Arena

Den svenska säkerhetspolisen jagade en irakier som man trodde kunde vara i färd med att förbereda terroristbrott på svensk mark. I går greps mannen i Boliden. Trots det är risknivån, som i onsdags höjdes från en trea till en fyra på en femgradig skala, oförändrad. Det är bra att så sker och att vår vaksamhet ökar. De punkter i en terroriststrategi som Stefan Löfven presenterade på torsdagen är välkomna.

Samtidigt får vi inte ha några illusioner. Vi måste erkänna att vi är ytterst sårbara för lömska attacker av det slag som skett i Paris. Den omfattande kontroll och övervakning som finns i dag har – som alla kunnat se – inte förmått förebygga målmedvetna självmordsbombare. Så det är svårt att tro att ännu mer övervakning ska kunna ge oss något nämnvärt ökat skydd. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/inga-jas-plan-till-syrien-bjorn-elmbrand-dagens-arena/
RSS

Frankrike begär assistans enligt artikel 42.7 i Lissabonfördraget, Rolf Andersson

I ett pressmeddelande den 13 november 2015 med anledning av de fruktansvärda terroristattackerna i Paris underströk säkerhetsrådets medlemmar ”nödvändigheten av att ställa förövarna av dessa terroristiska handlingar inför rätta.” I det kan man bara instämma.

I sitt tal den 16 november 2015 om Frankrikes svar på terroristattackerna förklarade president Francois Hollande att han hade begärt att FN:s säkerhetsråd skulle sammanträda snarast möjligt för att anta en resolution som ger uttryck för den gemensamma viljan att bekämpa terrorism. I talet antyddes inte att Frankrike skulle begära ett särskilt mandat för åtgärder mot IS, men en sådan begäran kan ju komma.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/frankrikes-begar-assistans-enligt-artikel-42-7-i-lissabonfordraget-rolf-andersson/
RSS

G20 Statement on the fight against terrorism (November 17, 2015)

I uttalandet från G20-gruppen nedan understryks bland annat att folkrätten och FN-stadgan måste följas då man beslutar om åtgärder mot terrorism:

  1. We condemn, in the strongest possible terms, the heinous terrorist attacks in Paris on 13 November and in Ankara on 10 October. They are an unacceptable affront to all humanity. We extend our deepest condolences to the victims of terrorist attacks and their families. We reaffirm our solidarity and resolve in the fight against terrorism in all its forms and wherever it occurs.
  2. We remain united in combatting terrorism. The spread of terrorist organizations and significant rise globally in acts of terrorism directly undermine the maintenance of international peace and security and endangers our ongoing efforts to strengthen the global economy and ensure sustainable growth and development. Läs hela uttalandet
Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/g20-statement-on-the-fight-against-terrorism-november-17-2015/
RSS

Visst ska vi stödja Frankrike. Inte för att vi är tvingade till det, utan för att vi vill , Ulf Bjereld

Efter det fasansfulla terrordådet i Paris har Frankrike begärt militär hjälp av EU enligt artikel 42:7 i Lissabonfördraget. Innebär förfrågan att Sverige nu är förpliktigat att militärt bistå Frankrike och att den militära alliansfriheten är överspelad? Svaret är nej.

Artikel 42:7 stadgar att om en medlemsstat utsätts för ett väpnat angrepp på sitt territorium så är ”de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga”. Men denna starka formulering följs omedelbart av en reservation: ”Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik”. Reservationen avser bland annat de militärt alliansfria staterna i EU, däribland Sverige. Läs blogginlägget

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/visst-ska-vi-stodja-frankrike-inte-for-att-vi-ar-tvingade-till-det-utan-for-att-vi-vill-ulf-bjereld/
RSS

Nato tveksam medicin mot krig, Sune Olofson , slutreplik i Dagen

Huvudbudskapet i mitt inlägg (Dagen 4/11) var att om Sverige ska ändra sin försvars- och s­äkerhetspolitik – och ingå i en militärallians med kärnvapen och bryta den alliansfrihet som bidragit till fred i mer än 200 år – måste det självfallet föregås av en djupgående konsekvensanalys där både för- och nack­delar offentligt prövas av samtliga riksdagspartier.En sådan analys har inte gjorts. Henrik Lindberg, ordförande KD Enköping, tycks mena i en replik (Dagen 13/11) att eftersom socialdemokraterna hittills sagt nej till en utredning bortfaller behovet av en sådan prövning och alternativet är snabbanslutning till Nato.

Så är det naturligtvis inte. B­ehovet kvarstår och är viktigar­e än någonsin. Men nu har KD låst sig vid en Nato-­anslutning och det var olyckligt och onödigt. KD:s medlemmar bör först få tillgång till en all­sidig utredning, som i god d­emokratisk ordning underställs intern och extern debatt. Ja, vi ska fortsätta att bygga goda relationer till Ryssland. Vi ska självfallet kraftigt protestera när Putin annekterar Krim och underhåller olagliga krigsoperationer i östra Ukraina. Och det har Sverige gjort på flera sätt, till exempel genom att kalla den ryske ambassadören till UD och EU:s sanktioner är viktiga – det ska göra ont när övergrepp i strid mot folkrätten sker. Läs slutreplik

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/nato-tveksam-medicin-mot-krig-sune-olofson-slutreplik-i-dagen/
RSS

Media undvek kritiska frågor till Nato-chefen

Lars Borgnäs kritiserar på SVT Opinion med rätta media i Sverige, både kommersiella och public service, för deras servila inställning till Nato-chefen Jens Stoltenberg vid hans besök i Sverige nyligen.Borgnäs tar upp de för oss viktigaste frågorna när det gäller Nato nämligen, om inte alliansen har en stor del av ansvaret för den ökade spänningen i Östersjöområdet.
Men även Natos operationer ”out of area” borde ha tagits upp av de svenska journalisterna då de har direkt bäring på Sveriges internationella agerande.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/media-undvek-kritiska-fragor-till-nato-chefen/
RSS

Bisarr krigsförespråkare har mycket att förklara, Carl Björeman

Generalmajor Karlis Neretnieks diskuterar på KKrVA:s blogg hur Sverige bäst kan tjäna Nato när det gäller försvar av de baltiska staterna i samband med en kris eller ett krig i vårt närområde. Han avslutar med att Sverige måste gå med i Nato så att vi kan få full insyn i Natos planering för att förbereda oss på att militärt stödja de baltiska staterna.

Neretnieks utsagor kommenterades på denna sajt den 12 november av Lars-Gunnar Liljestrand. Dennes omdöme sammanfattas in rubriken ”En bisarr krigsförespråkare” och i meningen: ”Sällan har väl någon i sen tid så öppet pläderat för krig som Neretnieks.” Detta omdöme utgör enligt min mening en väl underbyggd varning. Neretnieks utsagor måste granskas och bemötas av dels 1) säkerhetspolitiska, dels 2) försvarspolitiska skäl.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/bisarr-krigsforesprakare-har-mycket-att-forklara-carl-bjoreman/
RSS

Varsamhet med orden

Så kallade identitärer finns på både vänster- och högerkanten inom politiken. De avviker från upplysningstraditionen och hindrar oss att se klart. En fransk professor förklarar att den ”europeiska identiteten” nu befinner sig under ett dödligt hot – och att dess företrädare gör rätt som proklamerar försvarskrig. (Dagens Nyheter 18/11) En svensk folkrättsprofessor har förklarat att Frankrike, ett land vars ”identitet” hittills ansetts vara sekulär och republikansk, har rätt till ”kollektivt självförsvar” efter de senaste terrorattentaten. Tänker han då på Europa som ”kollektiv”? Och är då verkligen IS en angripande stat?

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/varsamhet-med-orden/
RSS