C – baklänges in i framtiden, Lars J Eriksson chefredaktör och ansvarig utgivare för Skånska Dagbladet

 

Under det Kalla kriget var det relevant föra en diskussion kring Natos roll för Sveriges och Europas säkerhet. Den gången stod Nato, med USA i spetsen, bokstavligen öga mot öga med den Sovjetdominerade Warzawapakten där Östeuropas länder ingick. Men med facit i hand vet vi att Sverige historiskt kunde spela en större utrikespolitisk roll efter andra världskriget tack vare att vi varit en självständig röst.
I dag finns inte Warzawapakten, Sovjetunionen existerar inte längre och öststaterna är med i EU. Natos roll är därmed till stor del överspelad. Ryssland, trots senare års upprustning, är en militärt svag nation i jämförelse med EU-ländernas samlade militära styrkor och har dessutom bara drygt en tredjedel av EU-ländernas folkmängd.

Svensk alliansfrihet har historiskt tjänat oss väl. Vinsterna av att i dag försöka vrida klockan tillbaka och bli medlemmar i Nato är svåra att identifiera. Nackdelarna är desto större.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/c-baklanges-in-i-framtiden-lars-j-eriksson-chefredaktor-och-ansvarig-utgivare-for-skanska-dagbladet/
RSS

Torsdagen den 24 september står riksdagens Nato-delegation värd för ett möte. Deltar gör representanter för både medlemsländer och länder som är associerade medlemmar i Natos parlamentariska församling.

Ämnen som ska diskuteras är det svensk-finska och det nordiska försvarssamarbetet samt Sveriges samarbete med Nato. Två av programpunkterna går att följa via riksdagens webb-tv.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/torsdagen-den-24-september-star-riksdagens-nato-delegation-vard-for-ett-mote-deltar-gor-representanter-for-bade-medlemslander-och-lander-som-ar-associerade-medlemmar-i-natos-parlamentariska-forsamlin/
RSS

Inför stämman: Centern överväger Nato

En fjärdedel av partistyrelsen vill inte gå den övriga partiledningens väg. — Jag tror att det är sämre för freden att göra det, det ökar risken för konflikter mer än minskar den, säger Kristina Jonäng, en av dem som reserverat sig.

Läs mer här: http://www.hd.se/nyheter/sverige/2015/09/24/c-valjer-nytt-och-overvager-nato/

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/infor-stamman-centern-overvager-nato/
RSS

Seminarium om Sverige, Finland och NATO

Dag: 25 november 2015
Tid: 13.00-15.30
Plats: Riksdagens förstakammarsal

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/seminarium-om-sverige-finland-och-nato/
RSS

Försvarsmakten: Utom allt rimligt tvivel

Försvarsmakten har nu avslutat sin slutliga analys av händelserna i Stockholms skärgård i oktober 2014. En rapport har överlämnats till regeringen. Resultatet har också presenterats för utrikesnämnden och försvarsutskottet. Försvarsmaktens slutliga analys visar att det liksom i höstas är ställt utom allt rimligt tvivel att svenskt inre vatten kränktes i Stockholms skärgård i oktober 2014. Någon nationalitetsbestämning har inte kunnat göras.

Läs mer: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/09/utom-allt-rimligt-tvivel/

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvarsmakten-utom-allt-rimligt-tvivel/
RSS

Peter Hultqvist: Sveriges Natobeslut påverkar Finland

– Om vi går med i Nato och ger upp vår alliansfrihet så ändrar vi Sveriges säkerhetspolitiska doktrin och skapar en ny situation för oss i Europa. Samtidigt skapar vi ett tryck på Finland att göra egna ändringar, säger Hultqvist.

Läs mer: http://hbl.fi/nyheter/2015-09-24/771672/hultqvist-till-lannen-media-sveriges-natobeslut-paverkar-finland

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/peter-hultqvist-sveriges-natobeslut-paverkar-finland/
RSS

Stormakter kan ha fredliga intentioner, Anders Björnsson

Professor Stefan Hedlund anslöt sig nyligen till något som har blivit ett omkväde i den svenska säkerhetspolitiska debatten: att ett avståndstagande från Ryssland uppträdande i olika internationella sammanhang skulle göra det naturligt för grannlandet Sverige att ansluta sig militärt till den makt som Ryssland ser som sin främste fiende och som är benägen att svara Ryssland med samma mynt. (Svenska Dagbladet Brännpunkt 15/9.)

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/stormakter-kan-ha-fredliga-intentioner-anders-bjornsson/
RSS

Utrikesminister Margot Wallström: den militära alliansfriheten ger oss handlingsfrihet att stå upp för Sveriges suveränitet och verka för säkerhet i vårt närområde.

Under Riksdagens frågestund den 17 september besvarade utrikesminister Margot Wallström frågor från Hans Wallmark: Vi förblir tydliga. Vi svajar inte i vår säkerhetspolitik, och vi anser förstås från regeringens sida att den militära alliansfriheten också ger oss handlingsfrihet att stå upp för Sveriges suveränitet och verka för säkerhet i vårt närområde.

Samtidigt är det utrikespolitiken som i allra högsta grad utgör vår främsta försvarslinje. Vi stärker dessutom försvarsförmågan nu, under bred politisk enighet.

Utdrag-ur-Riksdagens-fragestund-2015

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/utrikesminister-margot-wallstrom-den-militara-alliansfriheten-ger-oss-handlingsfrihet-att-sta-upp-for-sveriges-suveranitet-och-verka-for-sakerhet-i-vart-naromrade/
RSS

Försvarsminister Niinistö: Vi kan inte som enda skära ner i försvaret

Försvarsminister Jussi Niinistö säger att Finland inte i det långa loppet kan skära ner sina försvarsanslag samtidigt som grannländerna ökar på sina.

Läs mer: http://hbl.fi/nyheter/2015-09-21/771335/niinisto-vi-kan-inte-som-enda-skara-ner-i-forsvaret

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvarsminister-niinisto-vi-kan-inte-som-enda-skara-ner-i-forsvaret/
RSS

På vilket sätt löser Nato dagens säkerhetsproblem?

På Socialdemokraternas nyhetstidning  Aktuellt i politiken skriver Fyrvaktaren att ett svenskt Nato-medlemskap ökar spänningen i vår del av världen och för vapenlinjerna närmare direkt konfrontation med varandra utan att på något avgörande sätt förbättra förutsättningarna för oss att söka de praktiska samarbeten vi anser oss behöva.

Läs mer: http://www.aip.nu/default.aspx?page=58&blognytid=3

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/pa-vilket-satt-loser-nato-dagens-sakerhetsproblem/
RSS

Anders Björnsson: Pliktens djupaste innebörd

Lumpen var en härlig tid. Den pågick för mig i tolv månader, femton om man räknar kadettskolan som följde direkt på. Det innebär inte att jag saknar den. Men jag är nästan säker på att jag skulle ha saknat den om jag inte hade varit med om den. Nu sörjer jag den för att den är avskaffad. Med rösterna 153 mot 150 beslöt Sveriges riksdag 2009 att lägga den allmänna värnplikten på hyllan. Det var ett av de dummare beslut som tillkom under alliansregeringens tid, skriver Anders Björnsson på sajten detgodasamhället.com.

Läs mer: http://detgodasamhallet.com/2015/09/22/gastskribent-anders-bjornsson-pliktens-djupaste-innbord/

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/anders-bjornsson-pliktens-djupaste-innebord/
RSS

Återremittera Natofrågan!

Sveriges 200-åriga alliansfria säkerhetspolitik har medverkat till att hålla landet utanför krig unikt länge. Trots att förhållandena i omvärlden skiftat drastiskt har det faktum att vi varit fristående från militära allianser haft stor betydelse för att freden har kunnat bevaras. Bondeförbundet/Centerpartiet har, tillsammans med Socialdemokraterna, varit garant för den svenska alliansfriheten, skriver Håkan Larsson (C), stämmoombud för Centerpartiet i Krokoms kommun, i ÖP. Håkan Larsson varit riksdagsman samt chefredaktör för ÖP.

Läs artikeln: http://www.op.se/opinion/debatt/aterremittera-natofragan

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/aterremittera-natofragan/
RSS