Svensk ubåt deltar i Natoövning

Enligt en intervju i Svenska Dagbladet med marinchefen deltar Sverige av ”rent egoistiska skäl” med en ubåt i en Natoövning utanför norska Atlantkusten.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svensk-ubat-deltar-i-natoovning_4540702.svd

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/svensk-ubat-deltar-i-natoovning/
RSS

Ett modernt psykologiskt försvar

Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 08.30–12.00
i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Moderator: Ledamoten Björn Körlof, f.d. generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt försvar

Program

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ett-modernt-psykologiskt-forsvar/
RSS

Försvaret är som en hemförsäkring

Daniel Suhonen, chef för det fackliga idéinstitutet Katalys och författare till boken Partiledaren som klev in i kylan: Berättelsen om Juholts fall och den nya politiken skriver i en ledare i Östra Småland om försvaret och Nato:

http://www.ostrasmaland.se/ledare/forsvaret-ar-som-en-hemforsakring/

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvaret-ar-som-en-hemforsakring/
RSS

Vad är det egentligen för fel på Arctic Challenge Exercise 2015? Rolf Andersson

Vi är försvarsvänliga. Vårt land behöver en genuint stark svensk försvarsmakt. Ingen del av Sverige får utgöra ett försvarspolitiskt vakuum, som skapar osäkerhet och ökar spänningarna i vår del av Europa. När vi prövar värdet av en internationell övning, är det för oss avgörande om den bidrar till att stärka försvarets styrka och främjar vårt säkerhetspolitiska läge och avspänningen i närområdet. Om den inte gör det, bör den ifrågasättas. Även om den ifrågasätts, kan starka skäl i vissa fall motivera att övningen genomförs. Det gäller till exempel övningar för att förbereda FN-operationer av traditionellt slag, men inte stormaktsstyrda insatser som de i Afghanistan och Libyen.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/vad-ar-det-egentligen-for-fel-pa-arctic-challenge-exercise-2015-rolf-andersson/
RSS

Överste Jan Wickbom om Genomförandet av härordningen ”Försvarspolitikens Hårda Kärna”

Översten Jan Wickbom, som vi tidigare refererat till på den här sajten, har i en text på Kungliga Krigsakademiens blogg sammanfattat sin syn på Försvarspolitikens Hårda Kärna: Sverige behöver en försvarsmakt, inte en krigsmakt. De finska erfarenheterna klargör att ett litet, självständigt nordiskt folk visar styrka genom att plikttroget vilja försvara sig uthålligt till varje pris.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/overste-jan-wickbom-om-genomforandet-av-harordningen-forsvarspolitikens-harda-karna/
RSS

Göran Persson om Nato

F d statsministern Göran Persson intervjuades av Expressen i anslutning till att han talade i Södertälje på 1 maj 2015. Han kom därvid in på frågan om medlemskap i Nato:

Det finns en debatt i Sverige i dag som lyfter fram väldigt enkla lösningar, säger han och tar den säkerhetspolitiska diskussionen som exempel:
– Nu är det Natomedlemskap plötsligt som skulle vara lösningen. Nato är ingen stark organisation längre. Skulle vi börja diskutera ett Natomedlemskap i Sverige så skapar vi ytterligare spänningar i norra Europa utan att vi har ett Nato som är särskilt starkt närvarande i Europa. Vi ska satsa på vårt eget försvar i stället.
Tror du att Stefan Löfven håller på att ändra sig om Nato?
– Nej, det tror jag inte. Men Stefan Löfven representerar 31 procent av Sveriges riksdag. Det är viktigt att förstå.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/goran-persson-om-nato/
RSS

Alliansfrihet ger fred, Margareta Zetterström

Sverige måste slå vakt om alliansfriheten. Den har tjänat oss själva och omvärlden väl under de senaste tvåhundra åren, skriver Margareta Zetterström. Läs artikeln.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/alliansfrihet-ger-fred-margareta-zetterstrom/
RSS

Sverige på väg in i Nato, Maj Britt Theorin på 1:a maj i Norberg

Den svenska alliansfriheten är och har varit svensk politik sen länge även om den mer och mer urholkats sedan neutraliteten försvann ur utrikesdeklarationen. Alliansfriheten skall enligt regeringen fortfarande gälla. I regeringsförklaringen deklarerades tydligt att Sverige inte skall gå in i Nato. Men hur mycket är det värt?

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sverige-pa-vag-in-i-nato-maj-britt-theorin-pa-1a-maj-i-norberg/
RSS

Försvarspolitikens hårda kärna, överste Jan Wickbom

Översten Jan Wickbom skriver på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens blogg om Försvarspolitikens Hårda Kärna. Han lyfter fram att Sveriges medborgare skall ha plikt att försvara sig själva och varandra. Omvärlden skall veta och förstå att Sverige inte har någon fiende, men att vi kommer att bjuda uthålligt motstånd om vi blir angripna.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvarspolitikens-harda-karna-overste-jan-wickbom/
RSS

Sverige skall ha ett försvar inte en krigsmakt, kommentar till en artikel av överste Jan Wickbom

Anders Björnsson:

Under en följd av år var Jan Wickbom chef för ett av landets viktigaste infanteriregementen, I 19 med P 5 i Boden. Hans rykte som en stram befälhavare var grundmurat också på andra sidan älven, där jag själv genomgick militär grundutbildning vid garnisonens artilleriregemente, A 8/Fo 63, under tolv månader på sjuttiotalet.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sverige-skall-ha-ett-forsvar-inte-en-krigsmakt-kommentar-till-en-artikel-av-overste-jan-wickbom/
RSS

Statsministern i intervju i HD och Sydsvenskan 30 april

I intervjuer med Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad den 30 april 2015 fick statsminister Stefan Löfven på nytt tillfälle att utveckla regeringens inställning till frågan om Nato-medlemskap. Han klargjorde därvid följande: Trots en samfälld borgerlig begäran om att åtminstone utreda ett medlemskap sade regeringen tvärt nej. Den frågan är digital. Vi ska vara militärt alliansfria. Vi ska inte gå med i Nato. Då finns det ingen anledning att utreda det.

Varför är det hugget i sten att Sverige inte ska gå med i Nato?
– För att det inte skulle tillföra oss någon säkerhet i närområdet. Det skulle tvärtom skapa mer osäkerhet. Det är bra att Sverige och Finland är alliansfria. Då har du två geografiska ytor fria. Det är inte bra om två militärallianser har direktkontakt, säger Löfven.

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/statsministern-i-intervju-i-hd-och-sydsvenskan-30-april/
RSS

Alliansfrihet Sverige och Nato, Stig Henriksson

Utgivarna: Används verkligen riksdagens anslag till det militära försvaret på rätt sätt? Den frågan ställer sig riksdagsman Stig Henriksson. Han pekar på hur den alliansfria Finland, så likt Sverige i olika avseenden, har prioriterat inom ramen för sin försvarsmakt som har ungefär lika mycket pengar att röra sig med som den svenska. Alliansfrihet är också framgent en realistisk möjlighet.

Stig Henriksson:

De bästa argumenten för NATO?

Efter vattendelaren Krim/Ukraina så har spänningen i vårt närområde höjts drastiskt.

  1. Endast genom att samordna och dela resurser kan vi ha någon chans, och det är Nato som finns.
  2. Idag har vi en ensidig solidaritetsförklaring och vi uppfattas som Natos 29:e medlem – dock utan att ha de säkerhetsgarantier ett medlemskap innebär.*
  3. Vi saknar egen försvarsförmåga.
  4. Fler?

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/alliansfrihet-sverige-och-nato-stig-henriksson/
RSS