Minnesord till okända soldater som begravs i hjältegrav, valtioneuvosto.fi

Statsminister Juha Sipilä på de stupades dag den 21 maj 2017

Det finländska nationella beslutet om att hjältar som stupat på stridsfältet begravs i hemlandet, på egen kyrkogård, är internationellt sett exceptionellt. Detta sätt att tänka sammanfattar på ett starkt och konkret sätt det finländska arvet efter veteranerna: ”Kamraten lämnas ej”. Samtidigt visar det på ett okonstlat sätt att hemlandet, hemmet, har en alldeles särskild betydelse för människan och mänskligheten.

I dag har vi överlämnat de jordiska kvarlevorna efter 38 personer till gravens vila i det egna hemlandet. Sex av dem kommer från Ladoga-Karelen och 32 från Karelska näset. Vi bör förstå att det bakom siffrorna och denna högtidlighet finns människor som har upplevt starka känslor av osäkerhet, kanske också av hopp och hopplöshet, och som har gjort ett väldigt långt och djupt sorgearbete…

år firar vi hundraårsjubileet av Finlands statliga självständighet. Veteranerna önskar ofta att Finland aldrig mer ska hamna i krig. I sådana här tider är det en viktig sak att värna om. Jag hoppas att såväl detta som de tankar vi fått i arv, ”Kamraten lämnas ej” och ”Hemlandet, hemmet, har en betydelse”, är starkt synliga också i det ord som symboliserar Finlands jubileumsår, ”Tillsammans”.

Bästa åhörare,

På denna begravningsplats, inför kistor som sänkts i hjältegraven, kan vi höra ett starkt budskap som förpliktar oss än i dag. Var och en av oss har en skyldighet att göra sitt bästa för vårt fosterlands framgång och vårt hemlands frihet. Läs talet

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/minnesord-till-okanda-soldater-som-begravs-i-hjaltegrav-valtioneuvosto-fi/
RSS

Väpnad solidaritet – USA:s militära närvaro i Europa fram till 2020, foi.se

Denna studie syftar till att analysera vilka övergripande militära förmågor USA har tillgängliga i Europa, främst för insatser i norra Europa och svenskt närområde, och vilka förändringar av dessa som kan förutses under de närmaste åren. Som en del behandlas även drivkrafter bakom den amerikanska militära närvaron i Europa och aktuella förändringar under 2016-2017. Idag (2017) har USA på övergripande nivå tillgång till ett framgrupperat strategiskt högkvarter (US EUCOM) och en militär personalstyrka om totalt ca 63 000 soldater som är permanent baserad i Europa. Vad gäller markstridskrafter finns tre brigadstridsgrupper i Europa på kontinenten, varav två lätta brigader är permanent baserade på kontinenten.

En tung brigad är konstant inroterande. USA disponerar stora träningsanläggningar för markstrid och har påbörjat tilldelning och förhandslagring av materiel för ytterligare två tunga brigader samt stödresurser i Europa. Vad gäller flygstridskrafter har USA mer än 150 kvalificerade stridsflygplan ba-serade i Europa, vilket är jämförbart med ett större europeiskt flygvapen i sin helhet. Därutöver finns också strategiska eller taktisk-strategiska förmågor som luft-tankningsplan och luftburna kärnvapen. Vad gäller marinstridskrafter har den amerikanska 6.e flottan sitt högkvarter i Ne-apel (Italien), med ledningsfartyget USS Mount Whitney, och fyra AEGIS-utrustade jagare med missilförsvarskapacitet permanent baserade i Spanien. Marinkårens närvaro och basfaciliteter i Europa har förstärkts. Vidare har USA en viss specialförbandsförmåga i Europa och håller på att bygga upp ett kvalificerat fast missilförsvarssystem i bl. a. Polen och Rumänien. Läs rapporten

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/vapnad-solidaritet-usas-militara-narvaro-i-europa-fram-till-2020-foi-se/
RSS

Hevder USAs kampfly krenket territorialgrense, aldrimer.no

Samtidig med at amerikanske, tyske og norske ubåter og maritime overvåkingsfly trener sammen i Barentshavet, er amerikanske kampfly observert i meget lav høyde nord for Svalbard. Flyene beveget seg «helt inntil fjæresteinen» før de bøyde av og fulgte kysten sørover. De krenket dermed norsk territorialgrense.

Det hevder troverdige, lokale kilder. To amerikanske kampfly med doble halefinner, trolig F/A-18 Super Hornet eller F-15 Eagle, ble sett i kystområdet rett over Verlegenhuken. Dette er en odde utenfor Mosellhalvøya på Ny-Friesland på Svalbard. Verlegenhuken er det nordligste punktet på hovedøya Spitsbergen…

At Norge ikke har gitt noen diplomatisk klarering til den amerikanske flyaktiviteten i området ved Svalbard, dersom vitneobservasjonene i området medfører riktighet, gjør at USA kan ha gjort seg skyldig i en grov grensekrenkelse overfor Norge. Men normalt vil slike saker bli dysset ned og bli forsøkt løst uten medieoppmerksomhet, fremholder forsvarskilder overfor Aldrimer.no, og spesielt dersom det handler om Norges nære allierte. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/hevder-usas-kampfly-krenket-territorialgrense-aldrimer-no/
RSS

Finland föreslås kunna ge militär hjälp till andra länder – följderna kan vara problematiska, svenska.yle.fi

Utrikesutskottet föreslår att Finlands försvarsmakt ska delta också i farliga militära operationer utanför Finlands gränser och att regeringen och presidenten ska fatta beslut om det.

Följden av direkt militär hjälp skapar en problematisk gråzon, säger fredsforskaren Tarja Cronberg. När, var och hur ska Finland få ge militär hjälp och vem ska få besluta om det i brådskande fall? Det är frågor som har varit på tapeten i flera utskott i riksdagen den senaste tiden. Regeringen vill att lagstiftningen ska ändras när det gäller att ge direkt militär hjälp åt andra länder och när riksdagen har slagit fast de nya lagarna får Finland ge direkt hjälp åt andra länder, till EU eller andra organisationer…

En stor fråga är om man ska kunna tvinga en soldat att delta i militära operationer utomlands. Försvarsutskottet anser att det ska vara obligatoriskt. Oppositionen vill inte att lagen gäller retroaktivt. De anser att bara de som tar tjänst i Försvarsmakten efter att lagen har trätt i kraft kan tvingas delta i militär hjälp utomlands. Regeringen slår fast att Finlands hjälp inte kan äventyras av att nyckelpersoner vägrar. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/finland-foreslas-kunna-ge-militar-hjalp-till-andra-lander-foljderna-kan-vara-problematiska-svenska-yle-fi/
RSS

Börja om från början! Per Blomquist

En intellektuell elit har sedan decennier tillbaka tillägnat sig uppfattningen att Östersjön eller Östersjöområdet, som det heter, bör vara ett styrande militärstrategiskt område i svensk försvarsplanering. Så är det inte vid stormakternas planeringsbord!

Tillägnat? Ja, ungefär så fick jag nyligen lära mig att modern psykologi ser även på eliters ”långvariga sanning”. Östersjön? Ja, så var det under det kalla kriget då Sovjetunionen med Warszawapakten hade utgångsläge väster om Sverige och övande flottor i Norska havet och på Atlanten. Så är det även idag då USA/Nato har stridskrafter i Baltikum och Ryssland har långräckviddiga flyttbara missilrobotar för både försvar och anfall. Östersjön och närheten till Ryssland gör det naturligt för medborgarna att dela elitens tillägnade uppfattning. Och Östersjön betyder självklart en del i sammanhanget, inte minst som skydd för Rysslands reserver bortom bland annat Baltikum. Med analys av militära fakta borde denna analys kunna tillbakavisa tillägnad uppfattning och ge vår säkerhets- och försvarspolitik en modern inriktning.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/borja-om-fran-borjan-per-blomquist/
RSS

Ewa Stenberg: Inte mycket återstår av den svenska alliansfriheten, dn.se

Sverige är sedan i natt ett land som kallar sig alliansfritt och har ett försvarslöfte från världens största militärmakt. Frågan är nu vad beteckningen alliansfritt är värd efter att USA:s försvarsminister kallat oss allierad. Och vilka utfästelser Sverige har gett USA för att få löftet.

Natten till fredag träffades USA:s och Sveriges försvarsministrar. Efteråt höll USA:s James Mattis en pressträff med budskapet att USA ser Sverige som en vän och allierad. Om Sverige skulle angripas av Ryssland skulle vi få amerikansk hjälp.

”Amerika kommer inte att överge sina allierade och partners. Vi kommer att stå vid Sveriges och alla andra demokratiers sida. Sverige är inte en Natoallierad men det är ändå från vår synpunkt en vän och allierad”, sade James Mattis på DN:s Mikael Holmströms fråga…

Och det är svårt att tro att försvarsminister Peter Hultqvist inte gjorde några utfästelser under mötet med Mattis. Den amerikanske försvarsministern har ju krävt sina allierade i Nato på löften om högre försvarsanslag. Vad sade Hultqvist om en ökning av de svenska försvarsutgifterna? Diskuterades rentav de svenska planerna på att köpa luftvärnsrobotar, där ett amerikanskt system konkurrerar med ett franskt?

Talesättet om att det inte finns några gratisluncher gäller i hög grad också i säkerhetspolitiken. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ewa-stenberg-inte-mycket-aterstar-av-den-svenska-alliansfriheten-dn-se/
RSS

EU:s försvarsministrar diskuterade EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, regeringen.se

När EU:s försvarsministrar träffades i Bryssel den 18 maj diskuterades flera frågor inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Därutöver diskuterade försvarsministrarna bland annat samarbetet mellan Nato och EU.

Inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) diskuterades bland annat möjligheten att upprätta ett permanent strukturerat samarbete (PESCO), formerna för en koordinerad försvarsöversyn (CARD), utvecklingen av EU:s snabbinsatsförmåga, med särskilt fokus på EU Battle Groups, och upprättandet av en europeisk försvarsfond (EDF).

Under mötet representerades regeringen av ambassadör Lars Danielsson. Vid mötet underströks regeringens uppfattning att samarbetet inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik är under rådande omvärldsläge viktigare än någonsin, men att allt samarbete ska bygga på mellanstatlighet och bidra till att stärka unionens sammanhållning. Läs pressmeddelande

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/eus-forsvarsministrar-diskuterade-eus-gemensamma-sakerhets-och-forsvarspolitik-regeringen-se/
RSS

EU military headquarters is first step in defense plan, dw.com

Approval for a military headquarters in Brussels marks progress for efforts toward closer EU military coordination. But it is also a mere first step in an effort that has failed in the past. The EU is finally getting a military headquarters – in everything but name.

Approved by members of the European Council on Monday, the Military Planning and Conduct Capability is Brussels-speak for a setting where members can jointly plan and coordinate EU operations abroad, a first in the bloc’s history. Although the current plan applies only to missions focused on training local forces – operations that currently include Mali, Somaliaand the Central African Republic– the European Union has ambitions to create a framework for crisis response and stability operations overseas.

Several EU members, Germany among them, have long viewed a military headquarters as a practical and symbolic goal of that effort, but the idea remains controversial for others. Monday’s decision marks progress after years of discussions, although the path ahead remains complicated. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/eu-military-headquarters-is-first-step-in-defense-plan-dw-com/
RSS

Vanliga frågor om Aurora 17, forsvarsmakten.se

Vad är så speciellt med övningen?

Aurora 17 bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 kvinnor och män, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. För att även stärka den svenska totalförsvarsförmågan deltar ett flertal myndigheter. Dessutom är Aurora 17 den första försvarsmaktsövningen och den största nationella övningen på mer än 20 år.

Varför ska övningen genomföras nu?

Riksdagen har tydligt aviserat att försvaret av Sverige ska stärkas. Ett syfte med Aurora 17 är att samöva stridskrafterna för att öka den gemensamma förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Samtidigt är övningen också en viktig signal till vår omgivning att vi är beredda att försvara Sverige. Scenariot för Aurora 17 är ett överraskande angrepp mot Sverige – är ett angrepp mot Sverige sannolikt? Ett angrepp mot Sverige bedöms i dagsläget inte som sannolikt men kan givetvis aldrig uteslutas. Scenariot för övningen är valt med anledning av riksdagens nya inriktning av försvaret – att i första hand kunna möte ett väpnat angrepp mot Sverige. Syfte med Aurora 17 är därför att samträna stridskrafterna och öka Försvarsmaktens samlade förmåga att möte ett angrepp mot Sverige.

Värdlandsstöd ska övas – vad betyder det?

Eftersom Sverige ska kunna ge och ta emot militärt stöd måste detta också övas. Detta kan innebära att Försvarsmakten tar emot militära förband från andra nationer och stödjer dessa med exempelvis skydd, bevakning och logistik och det är sådant som kommer att övas med de internationella förbanden under Aurora 17.

Läs infomationen

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/vanliga-fragor-om-aurora-17-forsvarsmakten-se/
RSS

Mattis: USA vid Sveriges sida vid ett ryskt angrepp, dn.se

USA ser Sverige som en vän och allierad. Om Sverige skulle angripas av Ryssland skulle vi få amerikansk hjälp. Det uppseendeväckande beskedet ger försvarsminister James Mattis till DN under försvarsminister Peter Hultqvists (S) besök i Pentagon…

– Amerika kommer inte att överge sina allierade och partners. Vi kommer att stå vid Sveriges och alla andra demokratiers sida. Sverige är inte en Natoallierad men det är ändå från vår synpunkt en vän och allierad, sade James Mattis…

Försvarsminister Hultqvist välkomnar beskedet.

Det är en fortsättning på det besked som vicepresident Joe Biden tidigare har gett. Jag tycker naturligtvis att det är mycket tillfredsställande att man gör den här typen av markering, säger Peter Hultqvist. Läs artikel

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/mattis-usa-vid-sveriges-sida-vid-ett-ryskt-angrepp-dn-se/
RSS

Försvaret kan inte möta intresset från unga, sydsvenskan.se

Försvarsmakten kämpar för att locka unga till en militär karriär. Men när intresset nu ökar finns inte möjlighet att testa alla. I år tvingas man därför minska antalet utbildningsplatser med 500…

Men i år noterar Försvarsmakten ett större intresse för att påbörja och genomföra grundutbildningen. Fram till och med april ökade antalet ansökningar med 42 procent jämfört med samma period förra året – och antalet som faktiskt genomförde det inledande datorbaserade testet med godkänt resultat ökade med 35 procent. Det innebär en ökning av godkända rekryttest från 5524 till 7573, enligt myndigheten. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvaret-kan-inte-mota-intresset-fran-unga-sydsvenskan-se/
RSS

Militära styrkor utan kännetecken tas in i territorialövervakningslagen, valtioneuvosto.fi

Statsrådet har vid sitt allmänna sammanträde den 18 maj 2017 gett riksdagen en proposition med förslag till ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen. I propositionen föreslås det att territorialövervakningslagen ska ändras så att lagens tillämpningsområde också ska omfatta ett sådant militärt hot, vars statliga ursprung inte direkt kan identifieras t.ex. utifrån militära beteckningar. Också bestämmelsen om territoriekränkning i strafflagen ska ändras så att den omfattar soldater utan beteckningar.

Målet med propositionen är att få lagstiftningen om tryggandet och övervakningen av Finlands territoriella integritet att mera heltäckande motsvara det förändrade säkerhetsläget och hot av nya slag. Genom propositionen främjas realiserandet av skrivningen om utrikes- och säkerhetspolitiken i regeringsprogrammet. Läs meddelandet

Läs propositionen

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/militara-styrkor-utan-kannetecken-tas-in-i-territorialovervakningslagen-valtioneuvosto-fi/
RSS