US Marines kommer i vinter, Klassekampen

De første soldatene fra US ­Marines kan stasjoneres i norske militærleirer i indre Troms allerede i vinter. Det bekrefter sjefen for den norske Hæren…

I dag er 330 soldater fra US Marines stasjonert på Værnes i Nord-Trøndelag, i det regjeringen omtaler som «rotasjonsbasert trening». Denne styrken er i første omgang planlagt videreført ut 2018, men i interne dokumenter omtaler amerikanerne styrken som «vedvarende».

– Skal styrken på Værnes flyttes nordover, eller kommer dette i tillegg?

– De detaljene kjenner jeg ikke til. Men det vi har blitt bedt om å åpne opp for, er å tilrettelegge for økt alliert trening. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/us-marines-kommer-i-vinter-klassekampen/
RSS

E-tjenesten avviser Svalbard-angrep, aldrimer.no

Sjefen for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, hevder Aldrimer.nos oppslag om russiske angrepsøvelser mot Svalbard er «feilaktige spekulasjoner»…

Men i en pressemelding i dag går E-tjenestens sjef, Morten Haga Lunde, til et frontalangrep på journalistikken til Aldrimer.no. Saken er ikke riktig, hevdes det.

«Det er ikke ofte jeg leser en nyhetssak i norske medier som har så mange feil i seg som saken fra Aldrimer.no med tittelen «Russland trente på invasjon av Svalbard», skriver Haga Lunde. Han legger til at E-tjenestens oversikt og situasjonsforståelse var «spesielt god». Opplysningene ble delt med regjeringen og med NATO, til gode tilbakemeldinger, skriver han. «For det første, har Etterretningstjenesten meget god oversikt og situasjonsforståelse i våre nærområder og spesielt god situasjonsforståelse før og under denne øvelsen (øvelse Zapad). For det andre, blir denne formidlet løpende til våre oppdragsgivere – militære og politisk ledelse. Deling med NATO og allierte partnere er standardprosedyre, og vi har fått gode tilbakemeldinger på denne rapporteringen», står det i pressemeldingen.

E-tjenesten avslutter med sin vurdering av påstandene om russiske simulerte angrep på Svalbard: «Det var ingen slik aktivitet». Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/e-tjenesten-avviser-svalbard-angrep-aldrimer-no/
RSS

Utrikesminister Margot Wallström, svar på fråga om Taiwan, riksdagen.se

Caroline Szyber (KD) har frågat mig på vilket sätt jag tänker arbeta i internationella sammanhang för att främja Taiwans deltagande i internationella FN-organ.

Sverige och EU har intresse av att säkra ett adekvat deltagande av Taiwan i internationella organisationer, förutsatt att deltagandet är meningsfullt genom att positivt bidra till internationell samverkan samt att det inte kräver status som stat. Taiwans deltagande i olika expertorgan, till exempel för luftfart, hälsa och handel, bidrar på ett positivt och meningsfullt sätt till internationell samverkan. Det finns exempelvis ett långtgående hälsotekniskt samarbete mellan Taiwan och WHO. Taiwan är också medlem av WTO, Asiatiska utvecklingsbanken och Internationella olympiska kommittén.

Regeringen kommer även i fortsättningen verka för att möjliggöra Taiwans deltagande i internationella organisationer när deltagandet är meningsfullt och det inte kräver status som stat. Läs protokollet

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/utrikesminister-margot-wallstrom-svar-pa-fraga-om-taiwan-riksdagen-se/
RSS

Möte med Nato kring kompatibel materiel, sempermiles.se

Just nu genomför NATO Army Armaments Group (NAAG) ett större möte i Stockholm. Under 16-20 oktober träffas ca 350 personer av vikt på Karlbergs slott.

NAAG:s huvuduppgift är att stödja i arbetet för medlemsländernas och partners materiel som t ex val för interoperabilitet/kompabilitet och standardisering. Det aktuella mötet har inriktning på personlig utrustning inom ett flertal områden, där svenska branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) listar följande: Ammunition Interchangeability, Soldier Capabilities & Analysis, Combat Clothing Individual Equipment & Protection, C4I & Systems Architecture, Weapons & Sensors, Non-lethal Capability, Power TOE samt Headborne Systems. Idag onsdag genomför SOFF i samarbete med Försvarsmakten och Försvarets materielverk en utställning där ett drygt 20-tal viktiga aktörer på dessa områden lyfts fram, av intresse för både de internationella och svenska mötesdeltagarna. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/mote-med-nato-kring-kompatibel-materiel-sempermiles-se/
RSS

Utrikesminister Margot Wallström: “How can we make our region more stable and secure?” Universitetet i Archangelsk den 18 oktober 2017, regeringen.se

…It is no secret that there are tensions in our region today which were not there a few years’ ago. And it is no secret that our countries have different views on certain international affairs.

However, the Swedish people and the Russian people have one very strong interest in common: that of living together in peace. There is a lot we can do to minimise the risk of conflict and misunderstandings in our region. I would like to mention the notion of confidence building measures. Those of you who study international politics might know of it. To put it in simple terms, it is about ways to take away question marks and possible confusion about the behaviour of other countries.

A concrete example of this is when we invite observers to military exercises. The fact that we meet with our Russian colleagues is also a way of increasing confidence. And also here, I come back to the word ”cooperation”. Läs talet

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/utrikesminister-margot-wallstrom-how-can-we-make-our-region-more-stable-and-secure-universitetet-i-archangelsk-den-18-oktober-2017-regeringen-se/
RSS

Försvarsminister Peter Hultqvist svarar i riksdagen om Jef, Visbykorvetterna och operativ förmåga, riksdagen.se

Lena Asplund har frågat mig hur jag bedömer att ett deltagande med två Visbykorvetter i JEF påverkar Sveriges operativa förmåga, och varför detta inte förankrades i Sveriges riksdag innan beslutet togs.

Ett deltagande i den brittiskledda Joint Expeditionary Force (JEF) tillsammans med andra internationella försvarssamarbeten och styrkeregister bedöms ge positiva effekter för Försvarsmaktens förmåga till att genomföra insatser och operationer tillsammans med andra stater…

Jag vill dock understryka att det inte finns någon skyldighet för regeringen att förankra i riksdagen om bidrag till styrkeregister. Anmälan om svenska bidrag till styrkeregister beslutas av regeringen efter hörande av Försvarsmakten. En anmälan till ett styrkeregister innebär inte ett bindande åtagande att delta i en framtida militär insats. Beslut om deltagande med en väpnad styrka i en militär insats förutsätter riksdagens godkännande enligt 15 kap. 16 § regeringsformen. Läs protokollet

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvarsminister-peter-hultqvist-svarar-i-riksdagen-om-jef-visbykorvetterna-och-operativ-formaga-riksdagen-se/
RSS

Ur boken ”Diplomati och uppriktiga samtal” av Anders Lidén

Den erfarne karriärdiplomaten Anders Lidén har nyligen givit ut sina memoarer: Diplomati och uppriktiga samtal (Carlssons, 2017). Vi har fått förlagets tillstånd att publicera några delar ur boken som rör försvaret och relationerna mellan Sverige, Finland, Ryssland och Nato. (Boken har presenterats  i sin helhet på den här sajten tidigare).

 

Försvaret
Särskilt snabbt utvecklade sig samarbetet i försvarspolitiken. Det berodde till en början främst på ökade försvarskostnader och behov av gemensamma materielinköp och övningar. Men det fanns också en besvikelse i Finland över EU:s utveckling, som inte gav någon ökad säkerhetspolitisk trygghet. För Sveriges del hängde det också samman med bakslag i samarbetet med Norge inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet, Nordefco. Det underströks att samarbetet inom Nordefco kunde utvecklas bilateralt, vilket skedde framför allt med Finland. Jag var glad att se den svenske överbefälhavaren Sverker Göransons engagemang i detta. Även Finlands motsvarighet, Ari Puheloinen, bidrog i hög grad.

Känslan var att Finland ville gå längre än Sverige. Ytterst handlade det om huruvida vissa delar av samarbetet skulle bli bindande i form av ett fördrag. Om resurser skulle delas mellan våra länder behövde finnarna kunna lita på att Sverige inte drog sig ur i ett skarpt läge.
Statsminister Jyrki Katainen ville ha en direkt kontakt med Fredrik Reinfeldt för att diskutera försvarsfrågan. Reinfeldt verkade inte bekväm med detta, utan skickade sin statssekreterare Gunnar Wieslander, som inledde en dialog med sin motpart Olli-Pekka Heinonen.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ur-boken-diplomati-och-uppriktiga-samtal-av-anders-liden/
RSS

Hans Blix om värnplikt i RJ:s årsbok 2016/2017 ”Krig/fred”, rj.se

Hans Blix påpekar att om värnplikten baserar sig på hela samhället kan den vara fredsfrämjande. Värnplikten bidrog därför till ett engagemang för fred eftersom alla i samhället riskerade att drabbas av krig, förklarar han. Det är ett sätt att se på jämlikhetens betydelse. – I en yrkesarmé tar folk värvning och får betalt och då protesterar få mot krig, jämfört med värnpliktsarmén som leder till ett engagemang mot krig och för fred. Irakkriget 2003 hade knappast ägt rum om USA:s armé byggt på värnpliktiga, säger han. (sid 246). Läs årsboken

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/hans-blix-om-varnplikt-i-rjs-arsbok-20162017-krigfred-rj-se/
RSS

Russland trente på invasjon av Svalbard, aldrimer.no

Russiske flåte- og landstyrker trente i september på en storstilt invasjon av Svalbard. Den simulerte invasjonen av norsk territorium var det viktigste øvingsmomentet i den nordlige delen av storøvelsen «Zapad 2017».

Det opplyser seks forskjellige forsvarskilder til Aldrimer.no. Alle kildene har tilgang til nasjonale og dels også NATO-rapporter som beskriver det russiske øvingsmønsteret i nord.

Anslaget mot Svalbard skal ha startet med simulerte angrep med russiske bombefly. Da norske F-16 kampfly var begynt å gå tomme for drivstoff og rettet kursen tilbake mot fastlandet for å refuele, kom en ny bølge av russiske bombefly. Da hadde Norge ikke lenger noen luftkapasiteter å sette inn. I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter dermed ikke kunnet forsvare Svalbard mot lynangrepet som Russland denne gangen bare simulerte…

Tidlig i september skrev en finsk forsvarsanalytiker at det var en reell fare for at landgangskapasiteten som var mobilisert av Russland kunne ha Svalbard som mulig siktemål. 5. september spurte derfor Aldrimer.no om Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) var bekymret for om den russiske øvingsvirksomheten i nord kunne representere en utfordring for Norge hva gjaldt sikkerhet.

— Vi ser ingen militær trussel fra Russland mot Norge. Det er en situasjonsforståelse vi har hatt lenge og som vi fortsatt har. At det er store troppeforflytninger og forøvelser i forkant av Zapad 2017 er på samme måte som tilfellet har vært også for andre storøvelser tidligere, svarte pressetalsmann ved FOH, major Brynjar Stordal. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/russland-trente-pa-invasjon-av-svalbard-aldrimer-no/
RSS

Foreign Ministers line up for Barents talks in Arkhangelsk, thebarentsobserver.com

Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov invites for Barents Council meeting where cross-border, low tension cooperation tops the agenda…

The Barents cooperation, involving the northernmost regions of Russia, Sweden, Finland and Norway was initiated in 1993, aimed at tearing down barriers that hampered contact and economic ties after the breakup of the Soviet Union.

Formally, the Barents Council Session takes place Thursday morning, but Russia’s Foreign Minister has already announced he will have bi-lateral meetings with the three Nordic Foreign Ministers starting with a dinner on Wednesday.

Lavrov’s spokeswomen Maria Zakharov told reporters at the weekly briefing in Moscow last Friday that development of cross-border economic ties, the forest sector, health, rights of indigenous peoples, education, youth exchange and joint responses to emergency situations are topics for discussions. Läs artikel

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/foreign-ministers-line-up-for-barents-talks-in-arkhangelsk-thebarentsobserver-com/
RSS

Jonas Gummesson: Svenska elitsoldaterna kan hamna i skottlinje, svd.se

I den hastigt uppflammande konflikten i norra Irak riskerar de svenska elitsoldaterna att hamna i skottlinjen, både militärt och politiskt. Därmed tilltar kravet på regeringen att tala klarspråk om den svenska insatsen och stödet till kurdiska Peshmergastyrkor.

Trots flera år i norra Irak finns det ingen officiell bekräftelse på vilket förband de svenska soldaterna i Irak tillhör. Det som sägs är istället kort och gott att det rör sig om en insats med ”specialförband”. Ungefär lika diffus är beskrivningen av vad förbanden sysslar med…

Kurdiska soldater har dödats, tusentals människor är på flykt. Den irakiska armén har intagit den oljerika och symboliskt viktiga staden Kirkuk, tidigare kontrollerad av kurdiska Peshmergaförband. Det är samma förband som tränas och utbildas av svenska soldater vid baser i Erbil drygt åtta mil norrut. Hur nära striderna i Kirkuk svenskarna varit är inte känt, men enligt uppgift närmare än så.

Det svenska insatsen, som är en del av den USA-ledda koalitionen mot terrorgruppen IS, har varit militärt riskabel redan som det är. Politiskt har det varit relativt okontroversiellt som ett led i kapen mot terrorismen…

På tisdagen meddelade utrikesminister Margot Wallström nu att regeringen kan komma att ompröva utbildningsinsatserna i Erbil i en proposition nästa vecka om hur uppdraget ska se ut 2018. Den tyska försvarsmakten har redan tagit beslut att avbryta för att förekomma kritik mot att ge fördelar åt den kurdiska sidan.

Svenska elitsoldater har nu befunnit sig i Erbil, säte för det kurdiska självstyret, sedan augusti 2015. Hittills med 35 soldater. I juni i år godkände riksdagen regeringens förslag att utöka den ursprungliga svenska insatsen med ytterligare 35 soldater. Den nya stationeringsorten är en militärbas i Al Asad, ungefär 15 mil nordväst om Bagdad.

Geografiskt kan svenska elitsoldater då befinna sig på både sidor om konflikten kring Kirkuk och ge stöd åt stridande parter i en pågående konflikt. Det är ingen okomplicerad situation. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/jonas-gummesson-svenska-elitsoldaterna-kan-hamna-i-skottlinje-svd-se/
RSS

Debatten om Nato är oundviklig, Nils Torvalds, hbl.fi

Vi är alltså så illa tvungna att försöka ana oss till hur Ryssland rider ut en allvarlig kris – och tecknen är inte särskilt goda. Carl Fredrik Sandelin avslutar sitt debattinlägg (HBL 15.10) med det som egentligen var utgångspunkten för min öppning: vi behöver den här debatten. Hur olika personer och partier landar i den har sedan mycket olika bevekelsegrunder – både ideologiska och taktiska. Min positionering har fem eller sex centrala beståndsdelar av vilka alla är i den meningen dynamiska att de hela tiden förändras om också i olika takt. Sandelin har som utgångspunkt att ”Natoivrare” eller förespråkare (det är lite olika saker) ser Ryssland som ”den stora busen”. Jag tror att det ger oss en lite stillastående och oriktig bild. Säkerhets- och försvarspolitik handlar inte om dagen utan om morgondagen, om Europa Om vi är överens om det perspektivet behöver vi inte dela upp världen i busar och icke busar utan försöker i stället se varthän verklighetens villkor driver Ryssland, Förenta staterna och Europa. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/debatten-om-nato-ar-oundviklig-nils-torvalds-hbl-fi/
RSS