Samsyn för säkrare Sverige, vk.se

Det finns ett starkt politiskt stöd för att öka Sveriges försvarsansträngningar. På sikt måste försvarsanlaget fördubblas och uppgå till två procent av BNP. Viktigast av allt är att Sverige genom medlemskap omfattas av Natos försvarsgarantier. Det är det enda försvarssamarbetet som på allvar skulle stärka Sveriges säkerhet. Det skriver Alliansens ledande försvarspolitiker.

Det finns nu ett starkt politiskt stöd för att öka Sveriges försvarsansträngningar och stärka försvaret. Allianspartierna är drivande.

För att möta ett allt sämre säkerhetsläge måste Sveriges försvarsförmåga höjas. Vi fyra partier i Alliansen har nyligen i riksdagsarbetet fått igenom viktiga beslut som rör införandet av det nya luftvärnssystemet (Patriot), att säkerställa att Försvarsmaktens logistik kan fungera samt att det finns tillräckligt med operativa Jas Gripenplan. Regeringen har också att säkerställa att alla de civila tjänstemän som genomför riskfyllda och påfrestande insatser internationellt får tillräckligt med stöd och hjälp före, under och efter insats.

Allianspartierna har skapat en bra grund att stå på i försvarspolitiken. Vi är alla för att Sverige ska höja försvarsanslaget så att det på sikt uppgår till två procent av BNP. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/samsyn-for-sakrare-sverige-vk-se/
RSS

Statement concerning US statement about Jerusalem, regeringen.se

The Government deeply regrets the US statement about Jerusalem. The UN has given Jerusalem a special legal and political status, which the Security Council has called upon the international community to respect. There is a risk that this statement may lead to strong reactions and greater instability in an already turbulent region, and have long-term strategic consequences for the peace process…

Sweden’s long-standing commitment to a two-state solution remains. We are working to ensure that Israel and Palestine can live side by side in peace and security. All final status issues, including Jerusalem’s status as a future capital for both states, must be resolved through negotiations between the parties and not through unilateral action by the parties or others. Läs uttalandet

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/statement-concerning-us-statement-about-jerusalem-regeringen-se/
RSS

Dagens forsvar er en hån mot Grunnloven, Arild Mauseth, h-a.no

Har vi bruk for et forsvar? Kan vi stole på at Nato hjelper oss? Hva med forhåndslagring i Trøndelag? Hva med plasseringen av alle de nye kampflyene på Ørlandet? Er det lurt å «samle alle egg i en kurv». Dette er bare en liten del av de spørsmål som dukker opp.

I Grunnlovens paragraf 1 står det: «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike».

Hvordan skal vi tolke det? Det må jo være noen som har ansvar for at denne paragrafen følges opp og det må jo være storting, regjering, Forsvarsministeren og landets Forsvarssjef. Vi lærte på skolen at hvis grunnloven skal forandres, er det en omstendelig prosess. Så vidt meg bekjent er ikke grunnlovens paragraf 1 forandret. Derfor kan vi slå fast at den gjelder også i dag.

Så er spørsmålet, har vi et forsvar som kan avvise ethvert anslag mot Norge? Det spørsmålet må stilles til landets Forsvarssjef. Han vil sikkert svare ja, hvis vi får hjelp fra Nato. Da spør jeg, kan vi stole på at Nato-landene er villig til å hjelpe Norge? (se filmen okkupert) Kan vi stole på at Nato-landene er villig til å sende sin beste ungdom for å kjempe og dø på norsk jord for Norges selvstendighet? Norge, ett av verdens rikeste land har ikke råd til selv å holde et troverdig forsvar som skulle virket så avskrekkende at «noen» avstår fra å prøve seg. Vi har ingen garanti for at det bare er Norge som eventuelt vil bli angrepet. Hvis flere Nato-land skulle bli angrepet, snakker vi plutselig om en gjensidig bistandsforpliktelse, det vil si at Norge er forpliktet til å sende soldater til de andre Nato-land som blir angrepet. Hvor skal vi hente disse soldatene fra? Läs artikel

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/dagens-forsvar-er-en-han-mot-grunnloven-arild-mauseth-h-a-no/
RSS

Jeg har sett styrken i folkeforsvaret, aldrimer.no

Tyngre våpen, flere soldater, mye mer trening og et betydelig større budsjett. Det er hva den nylig avgåtte HV-sjefen Tor Rune Raabye egentlig ville ha til Heimevernet. Men selv om avstanden mellom ønsker og realitet er stor, ser Raabye også mange lyspunkter.

Han er utvilsomt en militær leder som nyter betydelig respekt i Heimevernet, Tor Rune Raabye. Men i forrige uke var det altså slutt – 60-åringen ble innhentet av pensjonsalderen. Når han nå gjør opp status etter fire år som sjef for den største organisasjonen i Forsvaret, er det ikke uten en porsjon vemod. Men først og fremst er han stolt av det han har ledet.

– Jeg er utrolig stolt over å være sjef HV. Det er en unik organisasjon. Den er på mange måter det som av enkelte foraktelig kalles folkeforsvaret. Men jeg har sett styrken i det folkeforsvaret. Jeg har sett den bindingen som går fra mine soldater til sivilsamfunnet, gjennom at de er borgere i sine lokalsamfunn, og samtidig soldater og ledere. Det ligger en styrke i det, både militært og politisk. Det at vi også har et landsråd, er også en helt unik konstruksjon. Alt dette kom jo fra Jens Christian Hauge (en av Milorgs første ledere, senere forsvarsminister, journ. anm.). Det som slår meg er den dedikasjonen og det engasjementet som ligger i organisasjonen. Det har av og til gjort meg nesten skamfull over at jeg ikke kan levere enda mer, sier Raabye til Aldrimer.no. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/jeg-har-sett-styrken-i-folkeforsvaret-aldrimer-no/
RSS

Mediernas nyheter kan straffas som spioneri, dn.se

Svenska massmedier som avslöjar nyheter som skadar Sveriges relationer till andra länder och organisationer ska kunna dömas för spioneri. Det nya brottet utlandsspionage föreslås i en statlig utredning som nu möter hård kritik.

Sverige deltar ständigt i olika fredsinsatser som leds av FN, Nato eller EU. Enligt det nya förslaget svenska massmediers rapportering, som tydligt försämrar Sveriges samarbete med organisationer eller andra länder, kunna jämställas med spioneri.

– Det är ofattbart. Det här förslaget hör inte hemma i en demokrati där en fri press är en av hörnstenarna. Detta är en farlig lagstiftning som makthavare i framtiden kan använda hur som helst, säger journalisten Johanne Hildebrandt…

Om någon spionerar mot en internationell organisation så täcks detta inte av dagens svenska lagstiftning. Därför har enmansutredaren Runar Viksten den 28 september lagt fram lagförslaget att den som allvarligt skadar Sveriges relationer med att annat land eller en internationell organisationer ska kunna åtalas.

Enligt lagförslaget ska den som begår ”spioneriliknande gärningar” och som orsakar ”avsevärd” skada för Sveriges relationer straffas. Två nya brottsrubriceringar föreslås: dels utlandsspioneri med fängelsestraff i upp till fyra år och dels grovt utlandsspioneri med upp till åtta års fängelse…

– Lagändringen kommer att omöjliggöra krigsrapportering från fältet. Om jag följer svensk trupp och ser hur USA bombar en by så att civila dör, så kan min rapportering kriminaliseras därför att den stör Sveriges relationer till USA, säger Johanne Hildebrandt och tillägger:

– Det är svårt nog att rapportera från krigsområden. ..

Men Nils Funcke anser att Vikstens utredning haft ett alldeles för snävt fokus:

– I Sverige har traditionen varit att grundlagarna inte får ändras på förslag av en ensamutredare. Det har i stället skett genom en parlamentarisk kommitté vars huvuduppdrag har varit att ta till vara yttrandefriheten. Här har det varit en ensamutredare med ett helt annat perspektiv, där det viktiga varit att skydda Sveriges deltagande i internationella insatser. Redan på den grunden borde regeringen säga nej till den delen av förslaget, påpekar Nils Funcke.

I tryckfrihetsmål åtalas utgivaren av en skrift eller ett program. Men utredningens förslag innebär att grundlagens skydd för att anskaffa och meddela uppgifter för publicering inte ska gälla vid utlandsspionage. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/mediernas-nyheter-kan-straffas-som-spioneri-dn-se/
RSS

ÖB:s nya krav på pengar: ”Vi kan inte fortsätta så här”, svd.se

Kostnaderna ökar och nu varnar överbefälhavaren Micael Bydén för att militärens förmåga går ned om det inte blir mer pengar till försvaret. Han varnar också för effekterna när personalen under lång tid pressas alltför hårt…

– Prisökningar och andra effekter har gjort att det blivit ännu svårare att klara ekonomin. Gapet fortsätter att öka och vi har stora utmaningar att nå våra mål, säger Micael Bydén…

Han påpekar också att pengarna inte räcker för att efter 2020 upprätthålla den förmåga försvaret nu har.

– Det enda vi enligt spelets regler kan göra är att fortsätta med den här ekonomin och då viker vår förmåga framåt och vi behöver göra hårda prioriteringar redan nu. Vi kommer inte att kunna investera och hålla förmågan efter 2020 vid den nivå den är vid i dag, säger Micael Bydén…

Nya Gripenplan och nya ubåtar äter upp hälften av det utrymme som finns och det blir inte mycket kvar till annat. Inte minst som det nu även blir ett mångmiljardköp av nytt medelräckviddigt luftvärn.

– Den materiel vi har används i högre utsträckning än planerat och vi har ett omfattande investeringsbehov, säger Micael Bydén. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/obs-nya-krav-pa-pengar-vi-kan-inte-fortsatta-sa-har-svd-se/
RSS

Mats Bergquist: Vad är Finland? svd.se

När den nu bortgångne presidenten Mauno Koivisto för ett antal år sedan i Moskva presenterade sin bok om ”den ryska idén” fick han frågan: vilken var den finska idén? Koivisto svarade: att överleva. Det är ett svar som knappast någon svensk skulle lämna; den svenska statens överlevnad har inte på mycket lång tid ifrågasatts.

Men nu när Finland just dag firar sin 100-årsdag, finns det skäl att erinra sig att den finska republikens överlevnad verkligen ibland under dessa 100 år varit i fara eller ifrågasatt. Det började illa redan i slutet av januari 1918 när ett väpnat uppror mot den lagliga regeringen utbröt i Helsingfors.

Detta uppror, som hängde ihop med att den revolutionära vänstern kom att dominera över den revisionistiska, hade knappast hade kunnat komma till stånd utan påverkan av den ryska revolutionen. Upprorsmännen fick diverse materiellt stöd från de ryska trupper som fortfarande fanns kvar i landet, men kvästes efter tre månader. Det är svårt att alls föreställa oss ett inbördeskrig i vårt land. Något sådant har vi inte upplevt sedan 1400-talets unionsstrider. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/mats-bergquist-vad-ar-finland-svd-se/
RSS

Övningen Uusimaa 17 avslutad – marinen, merivoimat.fi

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 är nu avslutad. Målsättningen med övningen var att öva samarbete i händelse av en militär kris som utvecklas i snabb takt, samt att testa beredskapen att försvara huvudstadsregionen på marken, till havs och i luften.

Marinen deltog i övningen med sina egna marina övningshelheter, där man kunde öva marinens viktigaste uppgift; att avvärja angrepp från havet. Marinens delövning leddes av Kommendören för marinen, viceamiral Veijo Taipalus. Läs pressmeddelande

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ovningen-uusimaa-17-avslutad-marinen-merivoimat-fi/
RSS

Member of the Board Olli Rehn: On whose Mannerheim Line? Mikkeli Headquarters Symposium, 1 July 2017, suomenpankki.fi

…Sweden’s former Prime Minister and Foreign Minister Carl Bildt has written a great deal, and even admiringly, of Mannerheim’s significance for Sweden, the North and Europe…

Bildt’s assessment culminates with the view: Had this happened, Mannerheim ‘would be a great hero not only in the history of the Nordic countries, but also of the world as a whole’. He crystallises his reflections in a manner that sounds somewhat strange to Finnish ears: ‘Although his agenda was Russian, it was self-evident that had to do with Finland as well.’ – In other words, also Finland; not primarily Finland.

Mannerheim certainly cannot be accused of a lack of effort in pursuing the objective implied by Bildt. During the year 1919, he tried to assemble forces and acquire weapons from Finland and Western Europe and to obtain the support of the Finnish government for an endeavour to take over St. Petersburg. What, then, put a stop to his project?

To put it simply: the Republic of Finland…

In the last years of his life, until his death, Einari kept on the wall on each side of his bed a framed picture. On the left, there was an official photograph of Mannerheim, with marshal’s batons. On the right, there was a 20-year-old newspaper clipping, with an official picture of late President Urho Kekkonen who managed the tricky Finnish-Soviet relations for much of the post-war period. The veteran of the Ranger Battalion 4 and Kollaa was, until the end, one of the men of both the Mannerheim and the Kekkonen Line.

I agree with war veteran Einari. Peace must be strengthened proactively, through cooperation. If possible, matters are agreed with the neighbour. If this fails, then one must resist, even with arms, alone or together. One’s own country and its freedom are defended with the means that happen to be available. As far as I can see, this is the core of the Mannerheim Line. It is also Finland’s long-standing line, on which our national security will be based also in the future. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/member-of-the-board-olli-rehn-on-whose-mannerheim-line-mikkeli-headquarters-symposium-1-july-2017-suomenpankki-fi/
RSS

Foreign Ministers agree new areas of NATO-EU cooperation, nato.int

Foreign Ministers agreed to step up NATO’s cooperation with the European Union on Tuesday (5 December 2017). Joint work between the organisations will include three new areas: military mobility, information sharing in the fight against terrorism, and promoting women’s role in peace and security. “We are taking cooperation between NATO and the EU to a new level,” said Secretary General Jens Stoltenberg…

First – moving our forces and equipment quickly is vital for our security. This means we need procedures for rapid border crossing.

As well as sufficient transport assets. And robust infrastructure meaning roads, railways, ports and airports. So it’s obvious that this is an area where we need strong and very detailed and concrete cooperation between NATO and EU when it comes to military mobility. And our aim is to make military mobility a new flagship for the NATO-EU cooperation.

Second – in the fight against terrorism, we decided to strengthen the exchange of information between us. And to coordinate our counter-terrorism support for partner countries.

And third – we will do more together to promote women’s role in peace and security. Läs  artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/foreign-ministers-agree-new-areas-of-nato-eu-cooperation-nato-int/
RSS

Närhet och självständighet – Finland 100 år, Anders Björnsson

Alla finnar är svenskar, sade professor Matti Klinge en gång. Det var inget svassande från Helsingforshistorikerns sida. Han utgick från ett faktum: att Finland och Sverige har levt i ett gemensamt rike långt längre än de har levat åtskilda. Det betyder inte att vi är lika i allt, men olikheterna stöter inte bort, de berikar.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/narhet-och-sjalvstandighet-finland-100-ar-anders-bjornsson/
RSS

Peter Hultqvist: Finland värt att försvara, di.se

Utvecklingen och händelser i Finland har genom historien haft direkta konsekvenser på svensk politik. Såväl det finska inbördeskriget som vinter- och fortsättningskrigen hade effekter för Sverige. På motsvarande sätt har svenska förhållningssätt inte minst i försvars- och säkerhetspolitiken haft betydelse för finskt manöverutrymme såväl inrikes- som utrikespolitiskt…

Till grund för det fördjupade samarbetet har legat bedömningar av de möjligheter som finns för ett direkt operativt försvarssamarbete, utbyte av information om de båda ländernas förmågor och en bedömning av interoperabiliteten mellan respektive försvarsmakt. Att det nu sker en operativ planering för gemensamt agerande bortom fredstida förhållanden är ett utfall av dessa bedömningar och skiljer det svensk-finska försvarssamarbetet i kvalitativ mening från andra samarbeten. Denna planering ska finnas som ett komplement till varje lands enskilda nationella försvarsplanering. För att aktivera planeringen krävs nödvändiga beslut i respektive lands riksdag och regering…

Som militärt alliansfria länder delar våra länder säkerhetspolitisk utgångspunkt, vi har gemensamma geostrategiska intressen och vi delar synen på de säkerhetsutmaningar som i dag föreligger i Östersjöregionen. Finland och Sverige bedriver en säkerhetspolitik som är tydligt kopplad till våra länders EU-medlemskap, ett nära partnersamarbete med Nato och samarbete med USA i en fördjupad transatlantisk länk. Såväl Finlands som Sveriges säkerhetspolitik bygger på principen att säkerhet skapas i samverkan med andra. Läs artikel

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/peter-hultqvist-finland-vart-att-forsvara-di-se/
RSS