Linda Nordlund: Vad antiken lär oss om cyberkrig, svd.se

…I början av april avslöjades Operation Cloud Hopper, en cyberattack med ”en aldrig tidigare skådad potential att få tag i immaterialrättslig och känslig data”, riktad mot bland andra Sverige (SvD 5/4). Avsändaren var det kinesiska hackernätverket APT10, som misstänks arbeta för kinesiska underrättelsetjänsten.

Att Sverige var ett mål är inte det minsta förvånande. Svenska Försvarets radioanstalt (FRA) är djupt involverade i den amerikanska underrättelseapparaten, vilket är klokt sett till Sveriges säkerhetspolitik där den transatlantiska länken utgör livlinan vid skarpt läge. I läckta dokument beskriver NSA sina svenska samarbetspartners som ”extremt kompetenta” (New York Review of Books, 19/1). Men det innebär också att den som vill luska reda på amerikanska försvarshemligheter kan ta vägen via Lovön. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/linda-nordlund-vad-antiken-lar-oss-om-cyberkrig-svd-se/
RSS

Försvaret föreslås delta i Somaliainsats, svt.se

Regeringen föreslår att en svensk styrka på upp till 135 personer ska delta i EU:s marina insats Atalanta utanför Somalias kust i höst. Regeringen anser att insatsen är särskilt angelägen med tanke på det svåra läget i landet och risken för en svältkatastrof.

EU har haft operation Atalanta igång sedan 2008 för att skydda sjötrafiken i området från kapningar och för att stötta den somaliska staten. Sverige har deltagit i insatsen med soldater och fartyg vid fyra tillfällen tidigare. Som skäl till regeringens förslag att skicka en ny svensk insats hänvisas nu också till uppmaningen från FN:s generalsekretare om att det internationella stödet måste ökas för att förhindra en svältkatastrof i Somalia.

Atalanta ska bland annat skydda hjälpsändningar från FN:s livsmedelsprogram så att de når fram till Somalia.

Det svenska bidraget, som behöver klartecken av riksdagen, föreslås bestå av en bordningsstyrka och två stridsbåtar. De ska operera från ett fartyg från den nederländska marinen. Normalstyrkan utgörs av 35 personer men den ska vid behov, enligt regeringens förslag, kunna utökas till 135 om det behövs. Planen är att insatsen för Sveriges del ska inledas i september i år. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvaret-foreslas-delta-i-somaliainsats-svt-se/
RSS

Gerillaoptionen – en bokanmälan, Anders Björnsson

Den finske arméofficeren Marko Palokangas har bearbetat sin doktorsavhandling om olika typer av gerillaaktiviteter i Finlands krig och krigsplanering under 1900-talet och gett ut den på engelska. Boken bör bli ett värdefullt tillskott till den militärteoretiska diskussionen allmänt sett, och den levererar också värdefulla argument för behovet av ett försvarssystem som innefattar hela folket eller så stora delar av det som möjligt.

Irreguljär krigföring med mindre styrkor som opererar utan övergripande befäl, utan att möta fienden ansikte mot ansikte men slå i första hand mot hans bakre delar och gärna bakom hans linjer har utövats långt tillbaka i historien. Den ingår i viss mån i den folkliga legendfloran, men uppmärksamhet bland fackfolket fick den under 1800-talet som såg uppkomsten av massarméer och nationell befrielsekamp. Idén om folkbeväpning kan också sägas bygga på erfarenheterna från sådana former för att bekämpa en fiende.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/gerillaoptionen-en-bokanmalan-anders-bjornsson-2/
RSS

Hæren: Færre soldater øver mer, aldrimer.no

Hæren blir stadig mindre, og talte 8812 mennesker i fjor. Soldatene trente mer i felt i 2016 enn året før, tross tre kansellerte øvelser og mindre penger.

I Forsvarets årsrapport for 2016 går det frem at Hæren brukte 5,4 milliarder kroner i 2016, mot 5,5 milliarder kroner året før.

Antall vernepliktige sank med 300 fra 4719 til 4399 soldater i fjor. Dette er det laveste antallet de fem siste årene.

Antall ansatte viser at sivilt ansatte er svært stabilt, like under 700 personer de siste fem år. Antall militært ansatte synker svakt de siste fem årene.

Tall fra Heimevernet viser at antall årsverk går opp, mens antall tjenestedøgn faller kraftig.Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/haeren-faerre-soldater-over-mer-aldrimer-no/
RSS

Vår roll i FN:s säkerhetsråd är att förebygga konflikter, regeringen.se

Debattartikel av utrikesminister Margot Wallström, publicerad i Göteborgs-Posten den 16 april 2017.

Vi lever i en orolig tid. Terrordådet på Drottninggatan i Stockholm för bara några dagar sedan kommer för alltid att lämna ett sår hos oss. Kampen mot extremism och terrorism måste stå högt på dagordningen för det internationella samfundet. Vår tids utmaningar kräver internationellt samarbete, och där har Sverige en viktig roll att spela.

Ett exempel är den nyligen genomförda kemvapenattacken mot civila i Syrien. Under svensk ledning, tillsammans med nio andra länder i säkerhetsrådet, försökte vi nå enighet kring en resolution om en seriös undersökning av detta illdåd för att ansvariga ska kunna ställas till svars. Det är beklagansvärt att säkerhetsrådets permanenta medlemmar inte kan enas om ett sådant ansvarsutkrävande. Frågan måste lösas i säkerhetsrådet, vi måste gemensamt ta ansvar för att nå en hållbar politisk lösning. Det är hög tid att det syriska folket får bestämma över sin framtid. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/var-roll-i-fns-sakerhetsrad-ar-att-forebygga-konflikter-regeringen-se/
RSS

ÖB-förslag hinder för värnplikt, Carl Björeman , kkrva.se

Ledamoten Carl Björeman har i nedanstående inlägg på ett förtjänstfullt sätt sammanfattat på vilka grunder den allmänna värnplikten lades vilande. Det kan konstateras att aldrig tidigare har ett värnpliktsförsvar byggt på en indirekt defensiv försvarsprincip varit så viktig för Sveriges krigsavhållande förmåga som under den beskrivna perioden, liksom för en lång och osäker framtid.Per Blomqvist, Överste 1 gr

Regeringen beslutade den 2 mars att återaktivera den sedan 2010 vilande värnplikten. (Regeringsbeslut 3 2017-03-02). Regeringen gör därmed ett försök att avhjälpa den svåra bristen på soldater i Försvarsmakten. Försöket kommer med stor sannolikhet att misslyckas. ÖB-förslag, antagna av regeringen omkring sekelskiftet men fortfarande i kraft trots avgörande lägesförändringar, lägger hinder i vägen. Läs artikel

 

Läs också Björn von Sydow  svarar Carl Björeman

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ob-forslag-hinder-for-varnplikt-carl-bjoreman-kkrva-se/
RSS

Skyddspolisen och militären föreslås få utvidgade maktbefogenheter, svenska.yle.fi

Polis, underrättelseorgan och militär ska få större maktbefogenheter. På det här sättet är det tänkt att myndigheterna ska kunna bekämpa allvarliga säkerhetshot bättre än förr. Det kan handla om terrorism, utländskt spionage eller hot om att lamslå finländsk infrastruktur. Betänkanden i ärendet överräcktes i dag till inrikesministern, försvarsministern och justitieministern.

– Vi är väldigt mycket på efterkälken, rent ut sagt totalt på efterkälken i jämförelse med andra länder, sade Kauko Aaltomaa som är överdirektör på Inrikesministeriet.

Aaltomaa sade att syftet är att få in underrättelser om verksamhet som allvarligt hotar den nationella säkerheten. De här uppgifterna ska sedan statsledningen kunna använda sig av i beslutsfattandet. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/skyddspolisen-och-militaren-foreslas-fa-utvidgade-maktbefogenheter-svenska-yle-fi/
RSS

Mycket intressant insyn i finska försvaret, sempermiles.se

Är du sugen på fakta och vill veta mer om hur våra finska kollegor utbildas och har det? Särskilt på rekrytens, den värnpliktiges, frivilliges och folkets nivå? Här finns möjligheten att gratis plocka hem en rad reglementen, publikationer och broschyrer till hemma- eller tjänstebiblioteket. Tillhandahållet av finska Försvarsmakten – på svenska!

Smaken och behovet är personlig men särskilt intressanta och detaljrika torde böckerna ”Beväring 2017” och ”Soldatens handbok 2015” vara. De går i samma genre som vår Svensk soldat och Soldaten i fält. Bland de tunnare trycksakerna ger ”Försvaret angår alla” både fakta om det finska försvaret men även hur man väljer att presentera sig till allmänheten. Varför inte ta en titt på alla så du inte missar något!? Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/mycket-intressant-insyn-i-finska-forsvaret-sempermiles-se/
RSS

Försvarsminister Peter Hultqvist svar på fråga: Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force

Hans Wallmark har frågat mig om Sverige kommer att delta i Joint Expeditionary Force, och hur ett sådant deltagande i så fall kommer att se ut.

Med utgångspunkt i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet från 2015 ombads Försvarsmakten den 3 februari 2017 att redovisa myndighetens bedömning avseende förutsättningarna att delta i den brittiska snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force (JEF). Försvarsmaktens svar inkom den 31 mars 2017 och är föremål för beredning i Regeringskansliet. Jag avser inte föregripa detta arbete men kan konstatera att underlaget utgör en viktig del i den pågående analysen av om Sverige bör delta i JEF. Samverkan sker även med Finland i denna fråga.

Stockholm den 19 april 2017 Läs svaret

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/forsvarsminister-peter-hultqvist-svar-pa-fraga-svenskt-deltagande-i-joint-expeditionary-force/
RSS

Gabelic stöder USA:s folkrättsbrott, Lars-Gunnar Liljestrand

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic har kommenterat USA:s bombangrepp mot Syrien:

”Den amerikanska attacken går utanför folkrätten och måste vara ett undantagsfall i ljuset av att uppskattningsvis 400 000 civila har dödats under sex års konflikt i Syrien. Det är en följd av att FN:s säkerhetsråd inte har uppfyllt sin skyldighet att skydda civila på grund av att en av vetostaterna, Ryssland, deltar i kriget på den syriska regimens sida och flera gånger lagt sitt veto.”

Vidare skriver FN-förbundet på sin hemsida:

”USA:s attack mot syriskt flyg går utanför folkrätten men är ett stöd för mänsklig säkerhet och en markering mot att FN:s säkerhetsråd inte förmått agera mot upprepade krigsbrott.”

Det är inte första gången som FN-förbundets ordförande uttalat sig för att man skall kringgå FN-stadgans våldsförbud.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/gabelic-stoder-usas-folkrattsbrott-lars-gunnar-liljestrand/
RSS

Myndigheternas arbete med psykologiskt försvar, statskontoret.se

Statskontorets kartläggning visar att ett modernt psykologiskt försvar, till skillnad från det tidigare psykologiska försvaret, i hög grad handlar om en förmåga i fredstid. Myndigheterna behöver kunna identifiera och möta informationspåverkan, samt arbeta förebyggande för att stärka befolkningens motståndsanda och försvarsvilja.

Statskontorets kartläggning visar att de flesta statliga myndigheter har verksamheter som är av betydelse för ett modernt psykologiskt försvar. Däremot är det bara en dryg tredjedel av myndigheterna som själva anser att de är en del av det psykologiska försvaret. Det finns en stor variation i myndigheternas beredskap att möta informationspåverkan. Medvetenheten om riskerna att utsättas för desinformation har dock ökat under de senaste åren. Myndigheternas arbete för att stärka befolkningens motståndsanda och försvarsvilja, till exempel genom information om demokrati, försvar och beredskap, uppfattas av myndigheterna själva oftast inte som en del i det psykologiska försvaret.

Statskontorets kartläggning avser enbart öppen verksamhet som inte omfattas av sekretess. Det innebär att det finns verksamheter som är centrala för det psykologiska försvaret men som inte har ingått i kartläggningen.

Statskontoret överlämnar i dag en rapport till regeringen om statliga myndigheters arbete med psykologiskt försvar. Rapporten är ett underlag till regeringens fortsatta arbete med frågorna, säger Statskontorets tillförordnade generaldirektör Tony Malmborg. Läs dokument

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/myndigheternas-arbete-med-psykologiskt-forsvar-statskontoret-se/
RSS

Flera toppbesök på Gotland när ön rustas – mot ryska hotet, Aftonbladet

Rysslands agerande har tvingat Sverige att rusta upp – och i fokus ligger Gotland.

I morgon besöker både statsministern och försvarsministern ön samtidigt som en av USA:s mest inflytelserika generaler är på plats.

– Det är inte bara viktigt för Sverige med ett bra försvar här. Vi har en gemensam vision om fred här, säger David G. Perkins till helagotland.se…

Enligt Försvarsmakten kom besöket till stånd på amerikanskt initiativ och för lokala medier anger Perkins som som orsak till visiten bland annat militärövningen Aurora 17, där USA och en rad västliga länder deltar, som bland annat ska hållas kring Gotland i höst.

–  Gotland är ett osänkbart skepp och har en strategiskt viktig punkt i den här regionen. Det är inte bara viktigt för Sverige med ett bra försvar här. Vi har en gemensam vision om fred här, säger David G. Perkins.

För P4 Gotland utvecklar han sin syn på öns strategiska läge:

– Med en markbas på Gotland kan du kontrollera både luftrum och sjöterritorium samtidigt som det kommer att medföra en ökad förmåga och kapacitet. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/flera-toppbesok-pa-gotland-nar-on-rustas-mot-ryska-hotet-aftonbladet/
RSS