Pax Nordica 2017: Finlands sak är vår – gäller det fortfarande, konferens 6 april i Umeå, umu.se

Under 2017 firar vårt grannland Finland 100 år av historia som självständig nationalstat. Det har varit ett dramatiskt århundrade inte bara för Finland utan även för Sverige, som i kraft av gemensam historia och geopolitiskt läge på olika sätt knutit sin säkerhetspolitik till den finska.

Under den senaste 25-årsperioden har länderna utvecklats olika i sina relationer till EU, Nato och Ryssland. Det blir mer och mer oklart hur nära Finland och Sverige egentligen står varandra i synen på vad som skapar säkerhet i norra Europa. Efter ett par årtionden av närmast total militär anpassning till internationella insatser börjar Sverige nu gradvis omdisponera sina resurser. Det nationella territoriet och dess försvar står åter på dagordningen. Finland har under samma period, trots engagemang i olika internationella insatser, aldrig ifrågasatt kärnan i sin militära doktrin: förmågan att försvara det egna landet.

Det väcker frågor som kommer att behandlas under året konferens:

  • Vad skapar säkerhet i norra Europa?
  • Vilka likheter och skillnader finns idag mellan de finska och svenska synsätten?
  • Kan man 2017 lika tvärsäkert säga att ”Finlands sak är vår”, som man kunde vid mitten av 1900-talet? Läs programmet

Sveriges försvarspolitik nu och framåt, försvarsminister Peter Hultqvist på ABF i Stockholm 20 mars kl 18:00

Vart är svenska försvarspolitiken som befinner sig i omfattande omstöpning på väg? En ny Försvarsberedning har tillsatts och andra viktiga utredningar pågår eller har just avslutats såsom rörande svenska militära Afghanistansinsatsen och återinförande av ett pliktförsvar som borgerliga alliansregeringen avskaffade. Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari har av försvarsministern liknats vid en ”auktion” där partierna försökte bjuda över varandra i fråga om ökade försvarskostnader. Konferensen var som vanligt under närmare 20 års tid ett spelfält för NATO-lobbyismen, trots att NATO-frågan kommit i en ny dager med Donald Trump som ny president i USA.

Samtalsledare : Gunnar Lassinantti

Hur skall Sveige försvaras? Möte 13 mars på ABF i Stockholm

Måndag den 13 mars, kl 18. Hur ska Sverige försvaras?

Sverige övergick till ett yrkesförsvar för några år sedan, ett yrkesförsvar som var avsett för internationella operationer. Försvaret av Sveriges eget territorium sattes i andra hand. Alliansfrihet förutsätter ett starkt eget försvar med tydligt folkligt stöd.

Talare: Anders Björnsson, publicist och historiker, Stig Henriksson, ledamot av försvarsutskottet (v). Moderator: Kent Zetterberg, professor och historiker. Arrangör: ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Stockholmskretsen. Plats: Beskowsalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Civilsamhällets samarbete mellan Sverige och Ryssland, möte 7 mars på ABF i Stockholm

Tisdag den 7 mars kl. 18.00. Civilsamhällets samarbete mellan Sverige-Ryssland. Medverkan av Lars Ingelstam, som ger ut en skrift i ämnet, Olof Kleberg, vice ordförande i OSSE-nätverket, samtalsledare med flera.

Arrangör: ABF Stockholm, OSSE-nätverket, Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien och Palmecentret.

Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41.

Svenska Afghanistaninsatsen Tone Tingsgård presenterar slutsatser från regeringens utredning, ABF i Stockholm 2 mars kl 19

Tone Tingsgård har haft regeringens uppdrag att utreda den svenska militära insatsen i Afghanistan som pågått efter terrorattentaten i New York och Washington 11 september 2001. Efter det vände sig brittiska regeringen till den svenska regeringen med en förfrågan om svensk medverkan i en gemensam militär aktion i Afghanistan som bedömdes hysa al-Qaida och dess ledare Usama bin Ladin som ansågs ansvariga för terrordådet. Svenska regeringen tillstyrkte en begränsad svensk fredsbevarande insats i tid och vad gäller manskap.

Tone Tingsgård, regeringens utredare av Afghanistaninsatsen
Samtalsledare: Gunnar Lassinantti, ABF Stockholm

Sveriges säkerhetshot och internationella försvarssamarbete, möte på ABF i Stockholm 9 mars kl 18:00

Seminariet kommer att ta upp frågan om vilka säkerhetshot som riktas mot Sverige och hur dessa bör bemötas. Vilken roll har svenska försvaret respektive andra insatser genom internationellt samarbete och förtroende skapande åtgärder för gemensam säkerhet som t. ex. inom ramen för Organisationen för Säkerhet och Samarbete, OSSE, för att möta och minska hoten? Vilket internationellt försvarssamarbete har Sverige och bör vårt land ha – med Finland, övriga nordiska länder, EU, USA och NATO? – och vad ska det omfatta?

Krister Bringéus, ambassadör som ifjol hade regeringens uppdrag att utreda Sveriges internationella försvarssamarbete
Rolf Ekéus, ambassadör som tidigare utrett frågan om ubåtskränkningar mot Sverige och omfattningen av Sveriges samarbete med USA och NATO

Samtalsledare: Gunnar Lassinantti, ABF Stockholm

Sverige, NATO och vår säkerhetspolitik 6 samtal om fred och säkerhet under våren 2017

1. Hur kan vi göra Östersjön säkrare?

Talare: Sven Hirdman, fd ambassadör i Moskva och fd statssekreterare i Försvarsdepartementet, Bengt Wentzel,
sekreterare i Föreningen Örebro-Novgorod, Annika Lillemets, riksdagsledamot (mp).
Moderator: Lars Ingelstam, professor emeritus
Tid: måndag, 16 januari, kl 18:00. Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.
2. Kärnvapen och norden
Är det möjligt att skapa en kärnvapenfri zon i Norden idag?
Talare: Pierre Schori, fd biståndsminister, fd FN-ambassadör, fd riksdagsledamot (s) och Gunnar Westberg,
Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK).
Moderator: Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker (c).
Tid: måndag, 6 februari, kl 18:00. Plats: Palmesalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Läs mer

Om kriget kom, svensk dokumentär på SVT2, 8 januari

Svensk dokumentär från 2016. Sedan 1906 har Försvarsmakten producerat över 3500 timmar film- och informationsmaterial där man bland annat försökt rekonstruera hur en militär invasion av Sverige skulle kunna gå till. Med hjälp av det materialet får vi nu veta hur Sverige skulle ha agerat militärt och civilt om kriget om. HD. Från 8/1 i SVT2. Även i SVT2 14/1. Textat sid. 199.

Nordiska försvarsministrarna träffas i Köpenhamn den 9 november, regeringen.se

Den 9 november träffas de nordiska försvarsministrarna för att diskutera den fortsatta utvecklingen av det nordiska försvarssamarbetet, Nordefco.

Vid mötet kommer försvarsministrarna att underteckna ett så kallat Memorandum of Understanding, MoU, som ska förenkla tillståndshanteringen och öka tillgången till respektive lands luft-, sjö- och landterritorier i fredstid. Avtalet syftar till att utveckla den operativa effekten och kvaliteten hos mark-, luft-, och sjöstridskrafterna.

Vidare kommer säkerhetssituationen i Östersjön, delning av radardata mellan nordiska länder och hjälp till Eastern Africa Standby Force (EASF) att diskuteras. Läs  pressmeddelandet

Statsminister Stefan Löfven står värd för stort Östersjömöte, regeringen.se

Den 8 november invigningstalar statsminister Stefan Löfven på Strategiforumet för EU:s Östersjöstrategi på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Strategiforumet samlar deltagare från politiken, näringsliv och civilsamhället för att diskutera frågor om Östersjöregionens framtid. Forumet pågår i två dagar och innehåller workshops och seminarier om exempelvis digitalt och socialt entreprenörskap i Östersjöregionen, bioekonomi, cirkulär ekonomi och hållbar turism.

Strategiforumet hålls varje år. Värdskapet roterar mellan EU:s medlemsländer i Östersjöregionen, i nära samarbete med EU-kommissionen. Detta är första gången som Sverige står värd för mötet. Värdskapet delas i år med Nordiska ministerrådet.Läs programmet

Tre programkvällar under hösten i Abrahamsbergskyrkan: Rysslands folk är inte våra fiender

Under tre torsdagskvällar ska vi ställa frågan: Hur kan vi skapa större förståelse,
solidaritet och vänskapliga relationer mellan människor i Ryssland och Sverige?

Sven Hirdman efn.se
Sven Hirdman

”Folk till folk”!
Torsdag 29 september kl 19
Sven Hirdman
Om rysk kultur, historia, religion och politik
Sven Hirdman, tidigare Sveriges ambassadör i Moskva är författare till
Ryssland och svensk säkerhetspolitik – 50 år i utrikespolitisk tjänst

Läs mer