Fredsmöte i Göteborg med Thage G Peterson

31 AUG
Sjömanskyrkan/Sjömansgården vid Stigbergsliden Amerikagatan 2 (Visa karta)
Thage G Peterson
seglorasmedja.se

Thage G Peterson: Militär alliansfrihet utan Nato-medlemskap och värdlandsavtal

Thage G Peterson är teolog och tidigare Riksdagens talman och statsråd i flera (s)regeringar under tre decennier. Han har gjort sig känd som en av de tydligaste kritikerna mot ett svenskt närmande till Nato. Nato och värdlandsavtal är högaktuellt i Göteborg när stadens hamn och skärgård får ovälkommet besök av 1000 utländska militärer under den stora krigsövningen Aurora 17 i mitten av september. Det här mötet är en chans att samla fakta inför debatter och aktiviteter senare i september. Mötet arrangeras av Svenska freds Göteborg för fredsnätverket Fredsam och i samarbete med Sjömanskyrkan och ABF.

Ingen förhandsanmälan krävs, dörren är öppen och alla är välkomna!

Sverige, NATO och alliansfriheten | Skarpnäckskyrkan, måndag, 29. maj 2017

Inför valet 2018 vill nu samtliga borgerliga partier att Sverige avslutar alliansfriheten och ansluter sig till NATO. Det skulle bli den största förändringen av svensk säkerhetspolitik på 200 år. Vad vill
socialdemokratin?

För dem som vill veta mer ordnar vi möte i maj med två experter med lång erfarenhet av Sveriges säkerhetspolitik: Thage G. Peterson och Sven Hirdman. Thage G. Peterson kommer att tala på temat ”Svensk militär alliansfrihet utan NATO-medlemskap”.
Sven Hirdman föreläser om ”Sverige, Ryssland och säkerhetspolitiken”.

Fritt inträde
Arrangeras av Socialdemokraterna i Skarpnäck

Sven Hirdman pratar om Ryssland i Hulån, dt.se

En av Sveriges främsta Rysslandsexperter, Sven Hirdman,kommer till Hulåns ordenshus på torsdag 4 maj och avslutar vårensföreläsningar.
Rubriken på föredraget är ”Ska vi vara rädda förRyssland?” Naturligtvis kommer en hel del att handla om presidenten Putin.

Sven Hirdman är en av de främsta Rysslandskännarna vi har i landet. Mellan åren 1994 och 2004 var han Sveriges ambassadör i Moskva och samtidigt ansvarig för kontakterna med Vitryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan ochTurkmenistan.

I oktober 2015 utkom Hirdman med boken, ”Rysslandoch svensk säkerhetspolitik – 50 år i utrikespolitisk tjänst”.

Sven Hirdman efn.se
Sven Hirdman
efn.se

Det är ingen överdrift när han skriver ”i utrikespolitisk tjänst”. Han har bland annat varit ambassadör och diplomat på många ställen i världen, statssekreterare åt försvarsministrar, krigsmaterielinspektör och chef för krigsmaterielinspektionen och biträdande direktör vid fredsforskningsinstitutet SIPRI. Han har också varit ordförande i den svenska avdelningen för Transparency International.

Sven Hirdman är mycket aktiv i den säkerhetspolitiskadebatten i Sverige och engagerad i NATO-frågan.

Inträdet är som vanligt 50 kr och då är fikat efteråt inkluderat.

Sverige, Nato och alliansfriheten, måndag, 29. maj 2017, Skarpnäck, sv.fievent.com/

Inför valet 2018 vill nu samtliga borgerliga partier att Sverige avslutar alliansfriheten och ansluter sig till NATO. Det skulle bli den största förändringen av svensk säkerhetspolitik på 200 år. Vad vill
socialdemokratin?

För dem som vill veta mer ordnar vi möte i maj med två experter med lång erfarenhet av Sveriges säkerhetspolitik: Thage G. Peterson och Sven Hirdman. Thage G. Peterson kommer att tala på temat ”Svensk militär alliansfrihet utan NATO-medlemskap”.
Sven Hirdman föreläser om ”Sverige, Ryssland och säkerhetspolitiken”. nato

Inte bara NATO : Politiskt frukostmöte med ambassadören Krister Bringéus, kl 08:00 den 7 april på ABF-huset i Stockholm

Ambassadör Krister Bringéus inleder en diskussion om möjligheter och begränsningar för Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Han ledde den utredning som den rödgröna regeringen tillsatte 2015. I höstas presenterades utredningens analys och förslag. Regeringens avsikt var att utredningen skulle ”bidra till ett fördjupat nationellt samtal om säkerhetshot och samarbetsmöjligheter”.

Det handlar alltså inte bara om Nato – även om det brände till när folkpartiet fick med sig de övriga allianspartierna på att kräva svenskt medlemskap i Nato. Tänker de göra Nato till en valfråga 2018? Jan Björklund är pådrivande. Är de breda försvarspolitiska uppgörelsernas tid förbi? Läs annonsen

The Future of Nordic-Russian Relations, Utrikespolitiska Institutet

The Swedish Institute of International Affairs (UI) invites you to a seminar on the future of Nordic-Russian relations.

Two of the Nordic countries share borders with Russia, and the Baltic and the Barents Seas also bind us together. Historically, events in Russia have had a direct impact on stability and development in the Nordic Region. Two Nordic countries are militarily non-aligned and three are NATO members which affects their relations to Russia in different ways. Relations were impaired after the Russian aggression in Ukraine, but now three years later all parties seek for ways to improve relations in the Nordic region.

René Nyberg served as Finland’s Ambassador in Moscow 2000-2004. Nyberg left diplomatic service in 2008 after he was invited to lead a newly formed organization for promoting the interests of Finnish industry in Russia, the East Office of Finnish Industries. He has served as East Office CEO 2008-2013.

Date: Friday April 7, 2017.
Time: 15.30-16.30. Registration from 15.00.
Location: The Swedish Institute of International Affairs, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.
Seminar fee: UI members free. Non members 100 SEK.
Language: English
Register here

Niinistö suggests Arctic Summit to Finland,The Independent Barents Observer

«We believe it is time to take the Arctic cooperation to a new level. Finland proposes to convening of an Arctic Summit to discuss a wide range of issues pertaining to the region and beyond,» Finland’s President Sauli Niinistö said in his speech at the Arctic Forum in Arkhangelsk on Thursday.

Niinistö met with Putin together with Iceland’s President Guðni Thorlacius Jóhannesson.

The idea of an Arctic Summit for state leaders during Finland’s upcoming chairmanship of the Arctic Council is not new.

In 2013, then Prime Minister of Finland Jyrki Katainen, told the Barents Observer that Finland was actively considering to arrange such Summit during the country’s chairmanship period from 2017 to 2019. The plans, however, were put on ice as the relations between those days’ Obama administration and Russia deteriorated after Moscow’s annexation of Crimea in 2014. Läs artikel

Hur kan alliansfriheten och försvaret fungera i framtiden? Möte 4 apil på ABF i Stockholm

Tisdag den 4 april, kl. 18.00. Hur kan alliansfriheten och försvaret fungera i framtiden?

Talare: Thage G Peterson, fd talman och statsråd i flera regeringar under tre decennier, bl a försvarsminister (s), teolog, Lars-Gunnar Liljestrand, medförfattare till boken Lagen mot krig

Moderator: Göran Eriksson, folkbildare. Plats: Beskowsalen, ABF-huset, Sveavägen 41.

Arrangör: Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Stockholmskretsen. Plats: Beskowsalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Pax Nordica 2017: Finlands sak är vår – gäller det fortfarande, konferens 6 april i Umeå, umu.se

Under 2017 firar vårt grannland Finland 100 år av historia som självständig nationalstat. Det har varit ett dramatiskt århundrade inte bara för Finland utan även för Sverige, som i kraft av gemensam historia och geopolitiskt läge på olika sätt knutit sin säkerhetspolitik till den finska.

Under den senaste 25-årsperioden har länderna utvecklats olika i sina relationer till EU, Nato och Ryssland. Det blir mer och mer oklart hur nära Finland och Sverige egentligen står varandra i synen på vad som skapar säkerhet i norra Europa. Efter ett par årtionden av närmast total militär anpassning till internationella insatser börjar Sverige nu gradvis omdisponera sina resurser. Det nationella territoriet och dess försvar står åter på dagordningen. Finland har under samma period, trots engagemang i olika internationella insatser, aldrig ifrågasatt kärnan i sin militära doktrin: förmågan att försvara det egna landet.

Det väcker frågor som kommer att behandlas under året konferens:

  • Vad skapar säkerhet i norra Europa?
  • Vilka likheter och skillnader finns idag mellan de finska och svenska synsätten?
  • Kan man 2017 lika tvärsäkert säga att ”Finlands sak är vår”, som man kunde vid mitten av 1900-talet? Läs programmet

Sveriges försvarspolitik nu och framåt, försvarsminister Peter Hultqvist på ABF i Stockholm 20 mars kl 18:00

Vart är svenska försvarspolitiken som befinner sig i omfattande omstöpning på väg? En ny Försvarsberedning har tillsatts och andra viktiga utredningar pågår eller har just avslutats såsom rörande svenska militära Afghanistansinsatsen och återinförande av ett pliktförsvar som borgerliga alliansregeringen avskaffade. Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari har av försvarsministern liknats vid en ”auktion” där partierna försökte bjuda över varandra i fråga om ökade försvarskostnader. Konferensen var som vanligt under närmare 20 års tid ett spelfält för NATO-lobbyismen, trots att NATO-frågan kommit i en ny dager med Donald Trump som ny president i USA.

Samtalsledare : Gunnar Lassinantti

Hur skall Sveige försvaras? Möte 13 mars på ABF i Stockholm

Måndag den 13 mars, kl 18. Hur ska Sverige försvaras?

Sverige övergick till ett yrkesförsvar för några år sedan, ett yrkesförsvar som var avsett för internationella operationer. Försvaret av Sveriges eget territorium sattes i andra hand. Alliansfrihet förutsätter ett starkt eget försvar med tydligt folkligt stöd.

Talare: Anders Björnsson, publicist och historiker, Stig Henriksson, ledamot av försvarsutskottet (v). Moderator: Kent Zetterberg, professor och historiker. Arrangör: ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Stockholmskretsen. Plats: Beskowsalen, ABF-huset, Sveavägen 41