Inte bara NATO : Politiskt frukostmöte med ambassadören Krister Bringéus, kl 08:00 den 7 april på ABF-huset i Stockholm

Ambassadör Krister Bringéus inleder en diskussion om möjligheter och begränsningar för Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Han ledde den utredning som den rödgröna regeringen tillsatte 2015. I höstas presenterades utredningens analys och förslag. Regeringens avsikt var att utredningen skulle ”bidra till ett fördjupat nationellt samtal om säkerhetshot och samarbetsmöjligheter”.

Det handlar alltså inte bara om Nato – även om det brände till när folkpartiet fick med sig de övriga allianspartierna på att kräva svenskt medlemskap i Nato. Tänker de göra Nato till en valfråga 2018? Jan Björklund är pådrivande. Är de breda försvarspolitiska uppgörelsernas tid förbi? Läs annonsen

The Future of Nordic-Russian Relations, Utrikespolitiska Institutet

The Swedish Institute of International Affairs (UI) invites you to a seminar on the future of Nordic-Russian relations.

Two of the Nordic countries share borders with Russia, and the Baltic and the Barents Seas also bind us together. Historically, events in Russia have had a direct impact on stability and development in the Nordic Region. Two Nordic countries are militarily non-aligned and three are NATO members which affects their relations to Russia in different ways. Relations were impaired after the Russian aggression in Ukraine, but now three years later all parties seek for ways to improve relations in the Nordic region.

René Nyberg served as Finland’s Ambassador in Moscow 2000-2004. Nyberg left diplomatic service in 2008 after he was invited to lead a newly formed organization for promoting the interests of Finnish industry in Russia, the East Office of Finnish Industries. He has served as East Office CEO 2008-2013.

Date: Friday April 7, 2017.
Time: 15.30-16.30. Registration from 15.00.
Location: The Swedish Institute of International Affairs, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.
Seminar fee: UI members free. Non members 100 SEK.
Language: English
Register here

Niinistö suggests Arctic Summit to Finland,The Independent Barents Observer

«We believe it is time to take the Arctic cooperation to a new level. Finland proposes to convening of an Arctic Summit to discuss a wide range of issues pertaining to the region and beyond,» Finland’s President Sauli Niinistö said in his speech at the Arctic Forum in Arkhangelsk on Thursday.

Niinistö met with Putin together with Iceland’s President Guðni Thorlacius Jóhannesson.

The idea of an Arctic Summit for state leaders during Finland’s upcoming chairmanship of the Arctic Council is not new.

In 2013, then Prime Minister of Finland Jyrki Katainen, told the Barents Observer that Finland was actively considering to arrange such Summit during the country’s chairmanship period from 2017 to 2019. The plans, however, were put on ice as the relations between those days’ Obama administration and Russia deteriorated after Moscow’s annexation of Crimea in 2014. Läs artikel

Hur kan alliansfriheten och försvaret fungera i framtiden? Möte 4 apil på ABF i Stockholm

Tisdag den 4 april, kl. 18.00. Hur kan alliansfriheten och försvaret fungera i framtiden?

Talare: Thage G Peterson, fd talman och statsråd i flera regeringar under tre decennier, bl a försvarsminister (s), teolog, Lars-Gunnar Liljestrand, medförfattare till boken Lagen mot krig

Moderator: Göran Eriksson, folkbildare. Plats: Beskowsalen, ABF-huset, Sveavägen 41.

Arrangör: Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Stockholmskretsen. Plats: Beskowsalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Pax Nordica 2017: Finlands sak är vår – gäller det fortfarande, konferens 6 april i Umeå, umu.se

Under 2017 firar vårt grannland Finland 100 år av historia som självständig nationalstat. Det har varit ett dramatiskt århundrade inte bara för Finland utan även för Sverige, som i kraft av gemensam historia och geopolitiskt läge på olika sätt knutit sin säkerhetspolitik till den finska.

Under den senaste 25-årsperioden har länderna utvecklats olika i sina relationer till EU, Nato och Ryssland. Det blir mer och mer oklart hur nära Finland och Sverige egentligen står varandra i synen på vad som skapar säkerhet i norra Europa. Efter ett par årtionden av närmast total militär anpassning till internationella insatser börjar Sverige nu gradvis omdisponera sina resurser. Det nationella territoriet och dess försvar står åter på dagordningen. Finland har under samma period, trots engagemang i olika internationella insatser, aldrig ifrågasatt kärnan i sin militära doktrin: förmågan att försvara det egna landet.

Det väcker frågor som kommer att behandlas under året konferens:

  • Vad skapar säkerhet i norra Europa?
  • Vilka likheter och skillnader finns idag mellan de finska och svenska synsätten?
  • Kan man 2017 lika tvärsäkert säga att ”Finlands sak är vår”, som man kunde vid mitten av 1900-talet? Läs programmet

Sveriges försvarspolitik nu och framåt, försvarsminister Peter Hultqvist på ABF i Stockholm 20 mars kl 18:00

Vart är svenska försvarspolitiken som befinner sig i omfattande omstöpning på väg? En ny Försvarsberedning har tillsatts och andra viktiga utredningar pågår eller har just avslutats såsom rörande svenska militära Afghanistansinsatsen och återinförande av ett pliktförsvar som borgerliga alliansregeringen avskaffade. Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari har av försvarsministern liknats vid en ”auktion” där partierna försökte bjuda över varandra i fråga om ökade försvarskostnader. Konferensen var som vanligt under närmare 20 års tid ett spelfält för NATO-lobbyismen, trots att NATO-frågan kommit i en ny dager med Donald Trump som ny president i USA.

Samtalsledare : Gunnar Lassinantti

Hur skall Sveige försvaras? Möte 13 mars på ABF i Stockholm

Måndag den 13 mars, kl 18. Hur ska Sverige försvaras?

Sverige övergick till ett yrkesförsvar för några år sedan, ett yrkesförsvar som var avsett för internationella operationer. Försvaret av Sveriges eget territorium sattes i andra hand. Alliansfrihet förutsätter ett starkt eget försvar med tydligt folkligt stöd.

Talare: Anders Björnsson, publicist och historiker, Stig Henriksson, ledamot av försvarsutskottet (v). Moderator: Kent Zetterberg, professor och historiker. Arrangör: ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Stockholmskretsen. Plats: Beskowsalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Civilsamhällets samarbete mellan Sverige och Ryssland, möte 7 mars på ABF i Stockholm

Tisdag den 7 mars kl. 18.00. Civilsamhällets samarbete mellan Sverige-Ryssland. Medverkan av Lars Ingelstam, som ger ut en skrift i ämnet, Olof Kleberg, vice ordförande i OSSE-nätverket, samtalsledare med flera.

Arrangör: ABF Stockholm, OSSE-nätverket, Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien och Palmecentret.

Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41.

Svenska Afghanistaninsatsen Tone Tingsgård presenterar slutsatser från regeringens utredning, ABF i Stockholm 2 mars kl 19

Tone Tingsgård har haft regeringens uppdrag att utreda den svenska militära insatsen i Afghanistan som pågått efter terrorattentaten i New York och Washington 11 september 2001. Efter det vände sig brittiska regeringen till den svenska regeringen med en förfrågan om svensk medverkan i en gemensam militär aktion i Afghanistan som bedömdes hysa al-Qaida och dess ledare Usama bin Ladin som ansågs ansvariga för terrordådet. Svenska regeringen tillstyrkte en begränsad svensk fredsbevarande insats i tid och vad gäller manskap.

Tone Tingsgård, regeringens utredare av Afghanistaninsatsen
Samtalsledare: Gunnar Lassinantti, ABF Stockholm

Sveriges säkerhetshot och internationella försvarssamarbete, möte på ABF i Stockholm 9 mars kl 18:00

Seminariet kommer att ta upp frågan om vilka säkerhetshot som riktas mot Sverige och hur dessa bör bemötas. Vilken roll har svenska försvaret respektive andra insatser genom internationellt samarbete och förtroende skapande åtgärder för gemensam säkerhet som t. ex. inom ramen för Organisationen för Säkerhet och Samarbete, OSSE, för att möta och minska hoten? Vilket internationellt försvarssamarbete har Sverige och bör vårt land ha – med Finland, övriga nordiska länder, EU, USA och NATO? – och vad ska det omfatta?

Krister Bringéus, ambassadör som ifjol hade regeringens uppdrag att utreda Sveriges internationella försvarssamarbete
Rolf Ekéus, ambassadör som tidigare utrett frågan om ubåtskränkningar mot Sverige och omfattningen av Sveriges samarbete med USA och NATO

Samtalsledare: Gunnar Lassinantti, ABF Stockholm

Sverige, NATO och vår säkerhetspolitik 6 samtal om fred och säkerhet under våren 2017

1. Hur kan vi göra Östersjön säkrare?

Talare: Sven Hirdman, fd ambassadör i Moskva och fd statssekreterare i Försvarsdepartementet, Bengt Wentzel,
sekreterare i Föreningen Örebro-Novgorod, Annika Lillemets, riksdagsledamot (mp).
Moderator: Lars Ingelstam, professor emeritus
Tid: måndag, 16 januari, kl 18:00. Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.
2. Kärnvapen och norden
Är det möjligt att skapa en kärnvapenfri zon i Norden idag?
Talare: Pierre Schori, fd biståndsminister, fd FN-ambassadör, fd riksdagsledamot (s) och Gunnar Westberg,
Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK).
Moderator: Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker (c).
Tid: måndag, 6 februari, kl 18:00. Plats: Palmesalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Läs mer

Om kriget kom, svensk dokumentär på SVT2, 8 januari

Svensk dokumentär från 2016. Sedan 1906 har Försvarsmakten producerat över 3500 timmar film- och informationsmaterial där man bland annat försökt rekonstruera hur en militär invasion av Sverige skulle kunna gå till. Med hjälp av det materialet får vi nu veta hur Sverige skulle ha agerat militärt och civilt om kriget om. HD. Från 8/1 i SVT2. Även i SVT2 14/1. Textat sid. 199.